Faglig påfyll og erfaringsutveksling 

I mai arrangerte HivNorge, i samarbeid med infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, et seminar for ukrainere som lever med hiv. HivNorge erfarer at det stor verdi i å etablere samhold og legge til rette for gode samtaler i trygge omgivelser.

scheduleOppdatert: 06.06.2024

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

HivNorge har arrangert flere samlinger og samtaletilbud for ukrainere i Norge som lever med hiv. – Muligheten til å møte andre, få anledning til å stille spørsmål og å kunne dele erfaringer og bekymringer, gir stor gevinst for deltakerne, sier HivNorges rådgiver Guro Sørensen. Gjennom en hel dag var en gruppe ukrainere fra ulike deler av landet samlet i Tromsø for å få faglig påfyll og dele erfaringer og følelser. Infeksjonslege og sykepleiere fra infeksjonspoliklinikken på Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø deltok på samlingen, og ga deltakerne informasjon om det norske helsevesenet og rutiner for hivbehandling og oppfølging. Det ble også informert om rettigheter og plikter knyttet til det å leve med hiv, og deltakerne fikk utfyllende informasjon om tilgang til antiretrovirale tabletter og injeksjonsbehandling i Norge. Flere deltakere uttrykte hvor viktig det er å få muligheten til å treffes. – Flere av oss sitter med mange spørsmål og bekymringer, og da er det til stor hjelp å kunne møtes slik som dette, hvor vi lærer av hverandre og fra fagfolk, sa en deltaker. 

Både infeksjonspoliklinikken ved Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø og HivNorge tilbyr møte med likepersoner til de som ønsker kontakt med andre som lever med hiv, slik at man kan snakke med noen i samme situasjon og utveksle erfaringer og opplevelser som kan være nyttige i hverdagen. Blant deltakerne på samlingen i Tromsø var det flere som ønsket å bli skolert til å bli likepersoner. De forklarer at samtaler og møter med andre er som god medisin for dem som lever med hiv, og likepersonmøter skaper glede og motivasjon for begge parter som møtes. I gjennomføringen av seminaret fikk HivNorge uvurderlig hjelp av en av våre frivillige likepersoner, som bidro med samtaler og tolking både i forkant av og under seminardagen. – Å få hjelp til formidling i form av språk som deltakerne selv snakker, er helt nødvendig. I tillegg gir det stor verdi at formidlingen skjer fra noen som har forståelse for temaet og følelsene som diskuteres. Vi er enormt takknemlige for tiden og engasjementet våre likepersoner legger i å støtte vårt arbeid, sier Sørensen. 

Seminaret ble gjennomført med støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), som en aktivitet under et av HivNorges tiltak rettet mot migranter.

Les også

schedule12.06.2024

→ Forebyggende eller risikabelt?

Har du hørt om DoxyPEP? Syntes du økningen av seksuelt overførbare infeksjoner er bekymrende? I enkelte land og på digitale plattformer hører man at antibiotika som forebyggende behandling (DoxyPEP) er løsningen på økningen av seksuelt overførbare infeksjoner. Vil DoxyPEP faktisk være redningen eller vil det forverre antibiotikaresistens-situasjonen?

schedule06.06.2024

→ Faglig påfyll og erfaringsutveksling 

I mai arrangerte HivNorge, i samarbeid med infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, et seminar for ukrainere som lever med hiv. HivNorge erfarer at det stor verdi i å etablere samhold og legge til rette for gode samtaler i trygge omgivelser.