Fast-Track Cities 2022 er i gang

Vi ser ikke etter nålen ­­­­i høystakken, men mange små høystakker, sier Tom van Benthem, politisk rådgiver i helseetaten Amsterdam. Det å identifisere og gi et tilbud til de vi fortsatt ikke kjenner er en utfordring for mange av byene som er på god vei til å nå UNAIDS’ mål for å overvinne hivepidemien.

scheduleOppdatert: 11.10.2022

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

Suksessformelen skisseres allerede ved første innlegg. Helseministeren i Spania, Silvia Calzón beskriver virkemidler vi er kjent med. Søkelys på forebygging, tilgang på testing og tidlig behandling, samt rask oppfølging av andre kroniske tilstander er selve grunnlaget for en vellykket respons på hivepidemien. I likhet med Norge og mange andre land oppgis stigma og diskriminering som en hovedbarriere for det videre arbeidet. 

Flere kommer tilbake til at stigma er krysseksjonelt, mange mennesker som lever med hiv erfarer at de diskrimineres på bakgrunn av sin hiv-status, men også for forhold som henger sammen med kjønn, seksualitet, religion eller andre sosioøkonomiske forhold. Solange Baptiste, daglig leder ITPC underbygger utsagnet om stigma. Hun beskriver en rekke strukturelle utfordringer, og bruker det at klinikker i Sør-Afrika har uforutsigbar tilgang på medisiner som et konkret eksempel. Det er ikke sjelden at den som møter opp må komme tilbake ved en annen dag. Det stigmaet som henger sammen med en hivdiagnose i enkelt områder og populasjoner beskrives som et hindrer for at mennesker oppsøker testing, følger behandlingsregimer og orienterer seg om hva det vil si å leve med hiv. 

Hiv handler om ressurser

– Apartheid hører til fortiden, men det som henger igjen er en skjev tilgang til ressurser sier Nombulelo Magula, leder ved indremedisin ved Universitetet i Kwa-Zulu Natal. Ingen byer i verden har en høyere frekvens av mennesker som lever med hiv i verden. Likevel beskriver Magula andre forhold en det medisinske som en hovedutfordring for å få bukt med hiv. Hun beskriver hvordan utbredelsen av hiv har gjort at en generasjon med foreldre døde før sin tid, og en oppvoksende generasjon har stått uten den veiledningen alle har behov for når vi vokser opp. Utdanning, mentorprogrammer, og målrettet ressursfordeling som gir unge muligheter til å bedre økonomiske forhold beskrives som vels å viktige tiltak som tidlig testing og behandling. 

Øyvind Jørgensen, virksomhetsleder Aksept, Guro Sørensen, rådgiver HivNorge, Rolf Angeltvedt, leder Helseutvalget og Caroline Pisani, rådgiver HivNorge deltar på konferansen i Sevilla.

HivNorge deltar som en del av delegasjonen fra Oslo

Oslo ble i juni siste by til å slutte seg til UNAIDS’ Fast-Track Cities initiativet. – Selv om Oslo har god tilgang på testing og medisinsk oppfølging erfarer også HivNorge at vi har et stykke arbeid igjen før vi kan fronte visjonen om null diskriminering knyttet til hivstatus sier rådgiver i HivNorge, Caroline Pisani. Vi håper å hente hjem inspirasjon til det videre arbeidet med Fast-Track Cities Oslo, supplerer Guro Lundby Sørensen, rådgiver i HivNorge, og da særlig knyttet til de målsetningene UNAIDS stipulerer for god livskvalitet for alle som lever med hiv.

Les også

schedule10.04.2024

→ Forebygging, testing og behandling eliminerer hiv

Tidlig diagnostikk, raskest mulig oppstart med antiretroviral behandling av hivinfeksjon, kondombruk og tilbud om forebyggende behandling (PrEP) til spesielt risikoutsatte er de viktigste hivforebyggende tiltakene, ifølge Folkehelseinstituttet.

schedule05.04.2024

→ Husk søknadsfristen til Hivfondet

Lever du med hiv og er i en vanskelig økonomisk situasjon? Neste søknadsfrist for Hivfondet er 1. mai.