Fem krav til helseministeren og helsebyråden

— Helseministeren og helsebyråden må løse fem utfordringer om vi skal få en slutt på hiv i Oslo, sier Jon Reidar Øyan fra Arbeiderpartiet og Morten Edvardsen fra Senterpartiet. Blant kravene de stiller er å få PrEP på blå resept, gratis morsmelkerstatning til mødre som lever med hiv og at Oslo blir med i Fast Track City-initiativet.

scheduleOppdatert: 16.12.2022

createForfatter: Bente Bendiksen

labelEmner:

Innlegget kan leses i sin helhet her: — Hvordan få en slutt på hiv i Oslo? Helseministeren og helsebyråden må løse fem utfordringer

Jon Reidar Øyan er helse- og sosialpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet i Oslo Bystyre og Morten Edvardsen er gruppeleder for Senterpartiet i Oslo Bystyre og nestleder i Helse- og sosialutvalget. Til avisa Vårt Oslo sier de at —Oslo må sette seg et hårete mål: Vi må få en slutt på hiv/aids-epidemien innen 2030. For å komme dit har vi fem krav til våre egne partifeller i regjeringen og i byrådet.

Krav 1: Menn som har sex med menn må få gi blod

At menn som har sex med menn (MSM) skal få gi blod på lik linje med andre, har vært en kampsak for flere organisasjoner de siste årene, også for Øyan og Edvardsen. Slik reglene er i dag, må MSM ha frastått fra sex i 12 måneder før blod kan gis, i motsetning til heterofile som kan gi blod, så lenge de ikke har byttet seksualpartner de siste seks månedene. En hivtest vil vise om det er hivvirus i blodet senest etter 12 uker, men i de alle tilfeller allerede to til seks uker etter smitteoverføring. Øyan og Edvardsen mener regelverket er diskriminerende, og at mangelen på blodgivere i tillegg gjør at regelverket bør endres.

Krav 2: Oslo må bli en del av Fast Track Cities Europe

— HivNorge mener at Oslo må bli en del av Fast Track Cities-initiativet, sier HivNorges generalsekretær Anne-Karin Kolstad. — Vi er i tett dialog med helsemyndigheter, politiske myndigheter og Fast Track City for å få dette til, og er glade for den tydelige støtten fra Øyan og Edvardson for å få dette på plass.

Fast Track Cities, er et initiativ fra FNs organisasjon for hiv og aids UNAIDS, den internasjonale foreningen for aidsbehandlere IAPAC, FNs bosetningsprogram UN-Habitat og Paris by, for å nå slutten på hiv/aids-epidemien som en trussel mot folkehelsen.

Les også: Oslo bør bli Fast Track City

Byer blir med i Fast Track City-nettverket ved å undertegne Paris-erklæringen, som først og fremst er en politisk erklæring der byene binder seg til prinsipper for hvordan hiv og aids-epidemien skal avsluttes og setter seg klare mål på veien.

— Ved å knytte Oslo til Fast Track Cities-initiativet, vil vi forplikte oss til å stoppe spredning av hiv. Å ta del i dette globale samarbeidet vil bidra til at Oslo og Norge når målene, men vil også være en inspirasjon for andre byer, både nasjonalt og i land som opplever Norge som naturlig å sammenligne seg med, sier Øyan og Edvardsen til Vårt Oslo.

Krav 3: PrEP på blå resept.

Foreskrivingen av den hivforebyggende behandlingen PrEP ble som en utilsiktet virkning overført til spesialisthelsetjenesten da det finansielle ansvaret for behandling ble flyttet fra Helfo og til helseforetakene i 2018. Som en konsekvens har PrEP-tilgangen blitt forringet av lange køer. HivNorge har jobbet aktivt med å få ordningen overført til fastleger, og Øyan og Edvardsen er tydelige i sitt krav til politisk ledelse: — Køene for å få den hiv-forebyggende medisinen PrEP må bort. Det skjer ved å tilføre de infeksjonsmedisinske poliklinikkene tilstrekkelig ressurser og ved at oppfølgingen overføres til fastleger. Tilbake på blå resept.

Krav 4: Gratis morsmelkerstatning til mødre som lever med hiv

Mødre som lever med hiv anbefales å gi morsmelkerstatning til sine spebarn i stedet for å amme. Disse rådene gis for å forebygge smitte fra mor til barn og anbefalingene fra norske helsemyndigheter er tydelige. Mens andre smitteforebyggende tiltak er gratis, må kvinnene dekke kostnadene til morsmelkerstatning selv. Mange kvinner som lever med hiv settes dermed i en vanskelig økonomisk situasjon.

— Vi mener det bør innføres hjemmel for at kostnader til morsmelkerstatning, tilhørende utstyr og annen nødvendig smittevernhjelp er gratis for den det gjelder, sier Øyan og Edvardsen. HivNorge har gjennom flere år forsøkt å få endret dette regelverket. — Et slikt tiltak koster ikke mye over et stort helsebudsjett, men er av avgjørende betydning for kvinner som lever med hiv og føder barn all den tid de ikke anbefales å amme, sier Kolstad. — Det er også en viktig rettighet for barna.

Krav 5: Nasjonal veileder for å heve kompetansen i helse- og omsorgstjenesten

På samme måte som den øvrige befolkningen, vil også mennesker som lever med hiv få behov for tjenestene fra helse- og omsorgssektoren etter hvert som de blir eldre. — Vi er derfor opptatt av at helse- og omsorgstjenestene skal øke sin kunnskap om hva det betyr å leve med hiv i dag og slik kunne møte denne pasientgruppen på en god og faglig måte, sier Øyan og Edvardsen til Vårt Oslo.

— Kunnskapsnivået om hiv er lavt innen denne sektoren, og det er behov for å få på plass prosedyrer for hivbehandling og øke kunnskapen om denne pasientgruppen, sier Kolstad. — Dette har vært et av HivNorges fokusområder, og vi jobber aktivt politisk og ovenfor myndighetene som styrer omsorgs- og sykehjemssektoren i Oslo

Les også

schedule05.07.2024

→ Til minne om Ulf Tveten

25. juni 2024 gikk Ulf Tveten bort. Gjennom hans åpenhet om å leve med hiv, samt hans engasjement i HivNorge, har han vært en viktig bidragsyter i kampen mot fordommer og stigma. Under bisettelsen i Vestre gravlund Nye kapell fredag 5. juli, holdt generalsekretær Anne-Karin Kolstad en minnetale på vegne av HivNorge og Helseutvalget. Minnetalen kan du lese her. 

schedule03.07.2024

→ 10 år som generalsekretær 

I mai 2024 var det ti år siden Anne-Karin Kolstad ble ansatt som generalsekretær i HivNorge. Med sin solide ledererfaring fra en rekke organisasjoner og unike evne til bygge nettverk og knytte kontakter, har hun bidratt til å utvikle HivNorge til en aktiv og utadrettet pasientorganisasjon med en tydelig brukerstemme. Vi har bedt henne skrive noen ord om sine ti år i sjefsstolen.