Fikk fengsel for å bite politimann

Tyve av verdens ledende vitenskapsmenn på hiv/aidsfeltet kom tirsdag med en erklæring som oppfordrer verdens lovgivere til å skape en lovgivning som krever at det tas hensyn til vitenskapen når både tiltale og eller straffeutmåling bestemmes. Straffebudet som krever fengselsstraff for å smitte eller utsette andre for smitte med hiv er basert på frykt og ikke kunnskap om hiv og virusets smitteveier.

scheduleOppdatert: 16.12.2022

createForfatter: Olav André Manum

labelEmner:

Denne frykten kunne Robert Suttle berette om fra den New York baserte organisasjonen The Zero Project berette om i sin presentasjon under Den internasjonale aidskonferansen i Amsterdam tidligere denne uken. Han ble arrestert og i tumultene som oppsto kom han i skade for å bite en av politimennene i tommelen. Da politiet konstaterte at Suttle var hivpositiv, fikk han en straff på sju måneders fengsel for å ha utsatt politimannen for hivsmitte.

– Jeg var likevel heldig, forteller Suttle som bare fikk sju måneder. Han kunne opplyse at det sitter folk i amerikanske fengsler med dommer på tretti år eller mer for å ha spyttet på politifolk eller hatt sex uten å opplyse om sin hivpositive status. At de har brukt kondom eller har ikke målbare virusverdier i blodet, har ikke betydd noe som helst for straffeutmålingen.

På grunn av at Suttle har en dom relatert til hiv – og hiv er relatert til sex – står det under bildet på kjørekortet hans at han er en «sex-offender». Dette setter store begrensninger på han og andre med lignende historier sine liv. I noen tilfeller kan det gi seg helt absurde utslag: – Som at en mor med et lite barn nesten ikke har lov til å være sammen med barnet sitt, fortalte Suttle.

Robert Suttle opplyses at det sitter folk i amerikanske fengsler med dommer på tretti år eller mer for å ha spyttet på politifolk eller hatt sex uten å opplyse om sin hivpositive status. Foto: Matthijs Immink/IAS

Det er på bakgrunn av at mer enn 70 land har lover basert på uvitenhet og frykt for hivsmitte at vitenskapen nå tar saken i sine hender og ber om reform på dette området verden over. 39 andre land har brukt annen lovgivning for å få hivpositive dømt i saker angående mulig hivsmitte. Oppropet har støtte fra 70 andre forskere verden over.

Vitenskapen krever at kunnskap og vitenskapelige fakta bør danne utgangspunkt for hvordan hiv blir betraktet i lovgivningen.

Topplederen for UNAIDS, Michel Sidibé, er fornøyd med oppropet og sier i en pressemelding at ingen burde utsettes for påtale på grunn av at rettsvesenet mangler kunnskap kunnskaper om den reelle risikoen for hivsmitte.

Kunnskapen om at bruk av kondom og ikke målbare virusverdier i blodet ikke medfører noen smitterisiko og at spytt eller biting heller ikke gjør det burde stanse myndighetene fra å ta ut tiltale og ødelegge liv basert på frykt og kunnskapsløshet. Ikke målbare virusmengder i blodet som følge av vellykket behandling, medisinering og bruk av PrEP burde også frita fra tiltale og straff, mener forskerne.

Sally Cameron fra HIV Justice Network hilser erklæringen velkommen og håper at myndighetene i en rekke land vil følge oppfordringen. – Det er nødvendig, mener hun, for kriminalisering av hiv er et voksende fenomen globalt.

Da den kenyanske advokaten Allan Maleche – som jobber med menneskerettigheter for hivpositive – listet opp land hvor det var gjort fremgang i dette spørsmålet unngikk han å nevne Norge? Dette gjorde han under sesjonen hvor Robert Suttle la frem sine erfaringer som «sex-offender.» Er årsaken til utelatelsen bare uvitenhet om utviklingen hjemme, styreleder i HivNorge, Leif-Ove Hansen?

– Det er nok ikke verdenskjent hvilke endringer som er gjort i Norge, sier Hansen, kanskje fordi dokumentene for lovendringen kun er på norsk. Men vi har en uttalelse på engelsk som er tilgjengelig. Endringene er store og positive for mennesker som lever med hiv, og det har bidratt til å bedre livskvaliteten for svært mange hivpositive. Det viktigste er at lovverket tar innover seg at på vellykket behandling skal ikke hivpositive kunne straffeforfølges.

– Endringene i den norske straffeloven er i praksis en avkriminalisering av hivsmitte og en stor seier for HivNorges politiske arbeid.

Les også:
Et redskap for endring
Manglende kunnskap i Europa
Mørke skyer på horisonten
Null er lik null 
Sinne mot legeindustrien
Fikk fengsel for å bite politimann
Behandling er forebygging

Prominente gjester fra Storbritannia under aidskonferansen i Amsterdam. Sir Elton John og prins Harry, the Duke of Essex. Foto: Matthijs Immink/IAS

Les også

schedule10.04.2024

→ Forebygging, testing og behandling eliminerer hiv

Tidlig diagnostikk, raskest mulig oppstart med antiretroviral behandling av hivinfeksjon, kondombruk og tilbud om forebyggende behandling (PrEP) til spesielt risikoutsatte er de viktigste hivforebyggende tiltakene, ifølge Folkehelseinstituttet.

schedule05.04.2024

→ Husk søknadsfristen til Hivfondet

Lever du med hiv og er i en vanskelig økonomisk situasjon? Neste søknadsfrist for Hivfondet er 1. mai.