Flere hundre bruker nå PrEP

Ett år etter at helseminister Bent Høie besluttet å innføre den hivforebyggende behandlingen PrEP har over 500 brukere fått muligheten til sikrere sex. Tilbudet er tilgjengelig over hele landet, og ved utgangen av året vil det være 600–700 brukere på landsbasis. Den 19. oktober var det ett år siden HivNorges kamp for å få innført […]

scheduleOppdatert: 23.03.2018

createForfatter: Torgeir M. Landaas

labelEmner:

Ett år etter at helseminister Bent Høie besluttet å innføre den hivforebyggende behandlingen PrEP har over 500 brukere fått muligheten til sikrere sex. Tilbudet er tilgjengelig over hele landet, og ved utgangen av året vil det være 600–700 brukere på landsbasis.

Den 19. oktober var det ett år siden HivNorges kamp for å få innført den hivforebyggende behandlingen PrEP fikk grønt lys av helseminister Bent Høie. Da hadde dette allerede vært et tilbud i USA i over fire år.

Olafiaklinikken fikk oppgaven med å legge til rette for PrEP-tilbudet i Oslo og resten av landet. PrEP gir brukeren tilnærmet 100 prosent beskyttelse mot hiv. Tilbudet var etterlengtet og frustrasjonen var til å ta og føle på da køene foran Olafia-klinikken vokste og vokste etter at de åpnet tilbudet i januar i år. Samtidig ventet de andre aktørene landet rundt utålmodig på nasjonale retningslinjer. I dag er de fleste hindringene borte, og det er etablert tilbud om PrEP over hele landet. Ordningen har allerede over 500 brukere, og innen utgangen av året vil et sted mellom 600 og 700 bruke PrEP.

I alle de store byene er PrEP-tilbudet etablert i samarbeid med lavterskeltilbud for testing og behandling av seksuelt overførbare infeksjoner (SOI). I Tromsø, Bergen og Kristiansand er det i et samarbeid mellom SOI-poliklinikk/senter og infeksjonsmedisinsk poliklinikk på sykehusene. I Trondheim og Stavanger er det de venerologiske avdelingene som håndterer både lavterskeltilbud for testing av soi, og oppstart og oppfølging av PrEP.

JEVN PÅGANG
Haukeland sykehus har jobbet lengst med PrEP utenfor Oslo-området. «Vi har nå over 60 brukere på PrEP og en jevn pågang av nye brukere», forteller seksjonsleder Rafael Alexander Leiva på infeksjonsmedisinsk poliklinikk. – Alle får time i løpet av tre–fire uker. Det er ingen ventetid, men praktiske forhold rundt henvisning, innkalling og postgang bestemmer hvor raskt den enkelte kan få time til vurderingssamtale, sier Leiva. For å komme til PrEP-vurdering på Haukeland møter du opp på poliklinikk for seksuelt overførbare infeksjoner i hudbygget og ber om PrEP eller blir henvist av fastlege til infeksjonsmedisinsk poliklinikk på Haukeland sykehus.

I Stavanger kom PrEP-tilbudet i gang i mai, etter først å ha ventet på de nasjonale retningslinjene. Foreløpig er 25–30 personer på PrEP i Stavanger. I motsetning til de fleste andre større byer har ikke Stavanger drop in-tilbud, og du må ringe poliklinikk for seksuelt overførbare sykdommer og be om time eller få henvisning fra din fastlege. – Vi har en til to personer som kommer hit for å få vurdert PrEP hver uke, forteller overlege Sonali Rathour Hansen. – MSM-populasjonen er nok noe annerledes i Stavanger-området enn i Oslo. Her velger flertallet å benytte PrEP On Demand, mens det er motsatt i Oslo-området., sier Hansen, som forteller at alle får time i løpet av en uke eller to.

I Tromsø er det foreløpig en håndfull PrEP-brukere, men tilbudet er godt etablert. Du kan henvende deg til Sosialmedisinsk Senter. De har tilbud om drop in, men anbefaler å bestille time på telefon for å unngå å bli sittende å vente. Alternativt kan du be fastlegen henvise deg til infeksjonspoliklinikken ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. I Kristiansand kan du henvende deg til «Test Deg»-tilbudet eller be om henvisning til infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Sørlandet sykehus. Både i Tromsø og i Kristiansand vil du få time for vurdering av PrEP i løpet av en tre ukers tid.

KORT VENTETID
St. Olavs hospital i Trondheim har valgt å legge PrEP-tilbudet til poliklinikk for hud- og kjønnssykdommer. Du kan henvende deg direkte eller be om henvisning fra fastlege. Poliklinikken har ikke svart på vår henvendelse, og det er derfor usikkert hvor lang ventetiden er ved klinikken. Eirik (21) fikk PrEP på St. Olav i høst, men han forteller at det tok over tre måneder før han fikk vurderingssamtale og kunne starte på PrEP. Eirik er glad for å ha fått muligheten til å bruke PrEP. – For meg gir PrEP og oppfølgingen en ekstra sikkerhet. Jeg har flere partnere som også har flere partnere, og det er ikke alltid vi bruker kondom. Da betyr PrEP ekstra mye, forteller han.

Ved Olafia-klinikken har kapasiteten for PrEP-vurderinger tidvis vært helt sprengt, og ventetiden har vært oppe i over seks måneder. Utover høsten har klinikken fått bedre kontroll med situasjonen og ventetiden er nå nede i ca. tre måneder. Så langt har ca. 240 personer fått PrEP på Olafia, hvorav to tredjedeler har valgt å gå på medisinen daglig.

Flere av sykehusene rundt Oslofjorden har bidratt til å avhjelpe køen på Olafia. De infeksjonsmedisinske poliklinikkene ved både Akershus universitetssykehus (Ahus), Sykehuset i Vestfold, Drammen sykehus og Sykehuset i Østfold tilbyr PrEP. Alle sykehusene ønsker i utgangspunktet henvisning fra fastlege, men bekrefter også å ha hjulpet enkelte som har hatt problemer med å få fastlegen til å sende en henvisning. Ved Sykehuset i Østfold kan brukerne ringe direkte til sykepleiere på infeksjonsmedisinsk poliklinikk og be om en vurdering.

ORDINÆRT HELSETILBUD
– PrEP-tilbudet ved Ahus begynner å bli godt kjent, og vi får nå flere henvisninger fra allmennlegene, forteller overlege Eirik Pettersen ved infeksjonsmedisinsk poliklinikk på Ahus. – Hos oss er PrEP blitt en del av det ordinære helsetilbudet på linje med alle andre helsetjenester. Normalt er ventetiden på under én måned, fortsetter Pettersen.  Thomas (33) er en av de som har fått hjelp til å komme i gang med PrEP på Ahus. – Jeg sto opprinnelig på venteliste på Olafia, men fikk raskt time på A-hus, forteller Thomas. – A-hus er kjempeflinke. Jeg ble tatt godt hånd om og kom raskt på PrEP. Fantastisk å slippe å vente i mange måneder på å få tryggheten som dette gir meg.

FASTLEGEN
Ole (38) bor midt i landet og har lang vei til nærmeste sykehus. Han tok kontakt med fastlegen for å be om PrEP i begynnelsen av oktober i fjor. – Fastlegen hadde ikke hørt om PrEP, men ville undersøke nærmere. Jeg fikk en ny time et par uker senere. Da hadde legen vært i kontakt med infeksjonsmedisinsk avdeling på St. Olavs Hospital og jeg kunne starte med PrEP, forteller Ole som valgte PrEP «On Demand». – For meg er det viktigste med PrEP at jeg slipper å bekymre meg for å bli smittet av hiv og tryggheten ved å gå til kontroll hver tredje måned, sier Ole som legger til at ikke alle fastleger er like positive til PrEP. Hans lege er den eneste ved det aktuelle legesenteret som har vært villig til å vurdere PrEP, mens pasienter hos andre lege på samme sted har kommet med uforrettet sak.

– PrEP kan settes i gang og følges opp hos fastlege, men forutsetningen er at behandlingen initieres av spesialist for å oppfylle blåreseptforskriften. Vi anser kravet som oppfylt dersom fastlegen er i dialog med infeksjonsmedisiner på sykehuset, sier seniorrådgiver Arild Johan Myrberg i Helsedirektoratet.

Flere fastleger har hjulpet sine pasienter til PrEP, enten som i eksempelet over eller ved å henvise til nærmeste poliklinikk for infeksjonsmedisin. I Oslo har legekontorene Brynsenglegene og Lille Grensen Legekontor egen avtale med Oslo universitetssykehus om oppstart og oppfølging av PrEP for sine pasienter.

Les også

schedule16.02.2024

→ Oppdaterte retningslinjer for hivbehandling

De nasjonale retningslinjene for oppfølging og behandling av hiv er oppdaterte og inneholder noen endringer fra 2023-utgaven. Injeksjonsbehandling, koinfeksjon med hepatitt B og vaksinering mot lungebetennelse er blant endringene som løftes frem.

schedule02.02.2024

→ Å bli eldre med hiv

—Det er fint at vi diskuterer temaet å bli eldre med hiv, da det sier noe om hvordan det medisinske bildet på hiv har endret seg. Nå retter vi fokus mot å leve lengre med livskvalitet, og ikke bare å overleve, slo overlege Birgitte Stiksrud fast under HivNorges temamøte om å bli eldre med hiv.