Forebyggende eller risikabelt?

Har du hørt om DoxyPEP? Syntes du økningen av seksuelt overførbare infeksjoner er bekymrende? I enkelte land og på digitale plattformer hører man at antibiotika som forebyggende behandling (DoxyPEP) er løsningen på økningen av seksuelt overførbare infeksjoner. Vil DoxyPEP faktisk være redningen eller vil det forverre antibiotikaresistens-situasjonen?

scheduleOppdatert: 12.06.2024

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

Antibiotika i forebygging

DoxyPEP er bruk av et antibiotika (Doksysyklin) som tas oralt som en enkeltdose etter ubeskyttet sex for å forebygge bakterielle infeksjoner. Doksysyklin er et medikament som normalt brukes i behandling av blant annet klamydiainfeksjon. DoxyPEP har som formål å redusere risiko for klamydia-, gonoré- og syfilisinfeksjon, og må tas innen 72 timer etter sex, helst innen 24 timer.

Om DoxyPEP er så effektivt og trygt som noen gir uttrykk for, kunne det kanskje være løsningen for å forebygge stadig økende antall gonoré- og syfilistilfeller i Norge. I 2023 ble det registrert rekordhøye tilfeller av gonoré i Norge (FHI). Tilfeller av syfilis økte også, med et flertall av tilfellene blant menn som har sex med menn (msm). Både gonoré og syfilis er infeksjoner som kan føre til store plager hos den smittede, og med høy risiko for videre smitteføring.

DoxyPEP i andre land

Det er gjennomført forskjellige studier på bruk av DoxyPEP. Resultater fra flere viser at bruk av DoxyPEP har hatt god effekt, og redusert antall infeksjoner av klamydia og syfilis hos msm og transkvinner som har hatt høy forekomst av seksuelt overførbare infeksjoner. Når det gjelder mot gonoré, viste DoxyPEP seg å ha varierende grad av effekt, og i enkelte studier hadde det ingen effekt. For ciskvinner er DoxyPEP ikke anbefalt, med begrunnelse i at det er gjort lite forskning på bruk av behandlingen blant ciskvinner, og at den forskningen som er gjort har gitt få positive resultater.

Amerikanske helsemyndigheter har vurdert dette annerledes, og har utarbeidet nasjonale retningslinjer for DoxyPEP og anbefaler dette til enkelte grupper, blant annet msm og transkvinner som har sex med menn som har hatt en bakteriell seksuelt overførbar infeksjon det siste året. I Australia har man konkludert med at bruken primært begrenses til forebygging av syfilis hos personer som er i høy risiko for smitte og da i begrenset periode (Cornelisse, V m.f 2024). Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) skriver at det er behov for mer forskning og kunnskap om hvordan bruk av Doksysyklin i forebygging vil føre til fremvekst og spredning av antibiotikaresistens (Mårdh, ECDC 2023). HivNorge støtter oppfordringen til ECDC og er enige i at vi må vite mer om DoxyPEP og antibiotikaresistens før dette anbefales og godkjennes som et forebyggende tiltak, da vi mener at fordelen med reduksjonen av klamydia og syfilis, ikke oppveier ulempen ved mulig økt utviklingen av resistente bakterier.

Antibiotikaresistens

Økningen i antibiotikaresistente bakterier globalt, er bekymringsfullt og multiresistente gonorebakterier er allerede et stort og alvorlig problem internasjonalt (FHI). Gonokokken, bakterien som er årsaken til gonoré, er effektiv i å tilpasse seg nye antibiotika, og kan bli resistent. Dette har ført til stadig færre behandlingsalternativer, samt en bekymring for at vi kan bli stående uten en effektiv behandling mot gonoré på sikt. —Det er viktig å benytte seg av forebyggende tiltak, som kondom, regelmessig testing og riktig valg av antibiotika til behandling. Det bør være et mål å unngå at forebyggende tiltak forverrer resistensutvikling, sier HivNorges generalsekretær Anne-Karin Kolstad

HivNorge mener også at brukere av DoxyPEP bør være bevisst på hensyn å ta og mulige bivirkninger ved bruk av medikamentet. Ifølge Felleskatalogen, kan vanlige bivirkninger ved bruk av Doksysyklin være kvalme, brekninger, manglende matlyst og diaré, samt brukere oppfordres til å være forsiktig med å oppholde seg i sollys pga. økt mulighet for hudens overømfintlig for lys (Felleskatalogen). For noen av oss vil allikevel den klart største bekymringen være at DoxyPEP kan bidra til økning i antibiotikaresistente bakterier, noe som kan forverre den allerede bekymrende utviklingen. Utbredt antibiotikaresistens kan føre til at bakterieinfeksjoner ikke kan behandles, noe som vil være en større folkehelsetrussel enn dagens situasjon med infeksjoner.

Les også

schedule05.07.2024

→ Til minne om Ulf Tveten

25. juni 2024 gikk Ulf Tveten bort. Gjennom hans åpenhet om å leve med hiv, samt hans engasjement i HivNorge, har han vært en viktig bidragsyter i kampen mot fordommer og stigma. Under bisettelsen i Vestre gravlund Nye kapell fredag 5. juli, holdt generalsekretær Anne-Karin Kolstad en minnetale på vegne av HivNorge og Helseutvalget. Minnetalen kan du lese her. 

schedule03.07.2024

→ 10 år som generalsekretær 

I mai 2024 var det ti år siden Anne-Karin Kolstad ble ansatt som generalsekretær i HivNorge. Med sin solide ledererfaring fra en rekke organisasjoner og unike evne til bygge nettverk og knytte kontakter, har hun bidratt til å utvikle HivNorge til en aktiv og utadrettet pasientorganisasjon med en tydelig brukerstemme. Vi har bedt henne skrive noen ord om sine ti år i sjefsstolen.