Fornøyd med budsjettet, men varsler kamp

HivNorge er fornøyd med at regjeringen opprettholder støtten til hivarbeidet som gjøres gjennom de frivillige organisasjonene. Arbeidet blir videreført på samme nivå, men er indeksregulert for å kompensere for prisstigning. Men til tross for glede over videreføringen av arbeidet, varsler HivNorges generalsekretær allerede nå kamp for mer midler.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Av Olav André Manum

labelEmner:

– Tiden er overmoden for opptrapping og økt innsats, sier Anne-Karin Kolstad, generalsekretær i HivNorge, som også uttrykker glede over at Aksept i Oslo fortsatt vil få midler til sine øremerkete tiltak blant mannesker som lever med hiv her i landet.

Hun mener det er behov for flere tiltak og økt aktivitet, og peker på en rekke områder hvor det trengs forbedringer gjennom økt innsats: – Man må intensivere arbeidet hva angår menn som har sex med menn og tilbud om hurtigtest. Det trengs økt kunnskap om hiv både i den generelle befolkningen og ikke minst i helsevesenets førstelinjetjeneste. HivNorge vil skape flere møteplasser for hivpositive og øke synligheten for å få bukt med fordommer, stigmatisering og diskriminering.

Fornøyd med budsjettet, men vil kjempe for mer: Generalsekretær Anne-Karin Kolstad i HivNorge.

Ikke minst må det være viktig å få brakt ut til allmennheten, rettsvesenet og andre samfunnsaktører informasjon om at hivpositive på vellykket behandling nærmest er smittefrie.

HivNorges arbeid omfatter alt fra de store overordnete samfunns- og menneskerettighetsspørsmålene til små helt konkrete saker som å få på plass kompensasjon for at hivpositive kvinner som ikke anbefales å amme må ta i bruk morsmelkerstatning. Alt må finansieres.

– Dette er bare noen eksempler på hva som trengs, fortsetter Kolstad, og legger til: – Dessuten er det et stort udekket behov for en markant satsing på innvandrere og asylsøkere. Dette er grupper som av ulike grunner er vanskelige å nå ut til og vi mener en vei å gå er å bedre samarbeidet med ulike innvandrerorganisasjoner på dette feltet.

– Vi har som et klart mål å få mest mulig penger tilhelefeltet, sier Kolstad med ettertrykk.

Hun varsler derfor at HivNorge kommer til å være svært aktive under høringene om helsebudsjettet i Stortinget og understreker at hivpositives interesseorganisasjon har kontakt med samtlige partier.

Les også

schedule15.03.2023

→ Årsrapporten over seksuelt overførbare infeksjoner er klar

Folkehelseinstituttet lanserte i dag sin årlige rapport om overvåkning over seksuelt overførbare sykdommer i Norge. Dette inkluderer en oversikt over hivsituasjonen i Norge i 2022. Effektive tiltak som tidlig diagnostikk, vellykket hivbehandling og den hivforebyggende behandlingen PrEP, har resultert i et lavt antall personer som er smittet i Norge, med en nedgang på 80% de siste ti årene.

schedule09.03.2023

→ Informasjon til årsmøtets deltagere 

Vi har innkalt til ordinært årsmøte 23. mars 2023, kl. 18.30. Møtet holdes i HivNorges lokaler i Rosenkrantz' gate 4 i Oslo. Det er kun lagt til rette for fysisk oppmøte. For å kunne delta på årsmøtet må du være medlem og ha betalt kontingent for 2022.