Forsvarsløs

Norske myndigheter svikter asylsøkerne ved ikke å gi dem tilbud om hiv-test og påfølgende rådgiving umiddelbart etter ankomst til Norge. Det gjør asylsøkerne sårbare for hiv-smitte, hevder asylsøkerne selv.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Av Olav André Manum

labelEmner:

Patrick Sentongo fra Uganda kom til Norge som asylsøker. Han hevder at han ikke har fått noen informasjon om hiv/aids i norske asylmottak. Ingen har fortalt ham om hvordan hiv overføres eller hvordan han skal beskytte seg selv eller andre mot smitte.

– Dette betyr at sannsynligheten er stor for at det finnes mennesker med hiv blant asylsøkerne som ikke er klar over at de er bærere av viruset, hevder Sentongo. – Faren for at de uten å vite det smitter andre er dermed absolutt til stede, frykter han. – Det er dessuten et problem at mange verken kjenner sine menneskerettigheter eller norsk rettspraksis. De er redde for å bli kastet ut av Norge om de avslører at de har hiv, hevder Sentongo. – Dermed tør de ikke heller ta en frivillig hivtest.

Sentongo har gjennomført en uformell undersøkelse om hvordan asylsøkere forholder seg til ubeskyttet sex. Han har snakket med en rekke kvinner og menn i mottakene hvor han har bodd om hvordan de tenker og hva slags seksualatferd mange av dem har.

Noe av det som går igjen i opplysningene Sentongo har samlet er at mange er villig til å gjøre store ofre for å få bli i Norge. Behovet for trygghet er så stort at dette blir overordnet alt annet, inklusive verdigheten. Det kan bety at enkelte bruker sex i håp om å oppnå fordeler. Det kan enkelte utnytte.

Når kyniske menn forteller en jente at de kan hjelpe henne med papirer og oppholdstillatelse, i bytte for sex, er det ikke lett å si nei. Et annet middel er å hevde at hvis en kvinne får barn i Norge, vil hun automatisk få oppholdstillatelse fordi barnet blir norsk statsborger. Tror hun på dette, vil hun strekke seg langt for å bli gravid. Andre menn lokker med jobb for å lure jenter til ubeskyttet sex. – Dette skjer også med gutter og unge menn, sier Sentongo.

Sentongo mener et av de viktigste tiltakene norske myndigheter kan sette i verk for å redusere risikoatferden blant asylsøkere er å starte med informasjon og rådgivning og tilbud om hivtest så tidlig som mulig. Helst mens asylsøkerne befinner seg på Tanum transittmottak.

Sentongo understreker at det er minst like viktig at asylsøkerne får kunnskap om egne rettigheter og norsk lovgivning. Bare med en slik kunnskap kan de møte krav om ubeskyttet sex på en måte som ivaretar helsen og verdigheten til den enkelte. Et slikt tiltak ville også ivareta interessene til det norske samfunnet som helhet.

Tilbake til hovedartikkel

Les også

schedule13.05.2024

→ Per Miljeteig tildeles Kongens fortjenstmedalje  

Mandag 13. mai ble aktivist og tidligere styreleder i HivNorge, Per Miljeteig tildelt Kongens fortjenestmedalje. Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland var til stede på seremonien på Håndverkeren i Oslo for å overrekke medaljen.

schedule08.05.2024

→ HivNorge søker ny rådgiver

Vi søker nå etter en rådgiver i 100% stilling til å bli en del av laget. I dag er vi 7 personer som jobber både selvstendig og i team, vi har en flat struktur der alle ansatte rapporterer direkte til generalsekretær. Vi lover spennende utfordringer og muligheten til å gjøre en forskjell.