Fortsatt bekymringsfullt

Faglig og administrativ leder i Helseutvalget for bedre homohelse, Rolf Martin Angeltvedt, sier at det er gledelig med fjorårests nedgang i smittetallene for menn som har sex med menn.

scheduleOppdatert: 29.09.2017

createForfatter: Olav André Manum

labelEmner:

Angeltvedt understreker imidlertid at det er for tidlig å avgjøre om dette handler om en ny og positiv tendens, eller om fjorårets lavere tall for nysmitte vedvarer. – Men det er klart at vi opplever at det er motiverende at tallene kanskje har snudd, sier han. Helseutvalget har blant annet åpnet et lavterskeltilbud for hurtigtesting. Hensikten er at flere msm på enkelt vis skal kjenne til sin hivstatus for å ta vare på egen helse og unngå å smitte andre.

– Men det er bekymringsfullt at mange msm blir smittet i utlandet og at en stor andel msm med utenlands bakgrunn blir smittet i Norge, fortsetter Angeltvedt. Tallene her er henholdsvis 28 og 25 nye tilfeller. I sistnevnte gruppe ble 19 smittet i Norge etter ankomst.

Rådgiver Arne Walderhaug i HivNorge gir uttrykk for at hivtallene fortsatt er svært høye, til tross for en mindre nedgang fra fjoråret. – Antall nydiagnostiserte heteroseksuelle har holdt seg stabil de siste fem årene, og selv om det i fjor ble registrert er en nedgang blant msm i forhold til året før, er tallet fortsatt på omtrent samme høye nivå som det har vært de siste ti årene. Walderhaug peker videre på at det kan se ut som vi i denne gruppe har en særskilt utfordring i forhold til innvandrere som er smittet etter ankomst til Norge.

­– Om vi trekker ut tallet for de som er smittet før ankomst til landet, viser statistikken en forbausende stabilitet de siste seks-syv årene, sier Walderhaug. – Det er en svak prosentvis nedgang i 2012, legger han til, men det er ingenting som tyder at epidemien er på tilbakegang.

– Det mest bekymringsfulle er likevel at mange hivpositive blir fanget opp alt for sent, mener Angeltvedt. Så mange som ni menn har gått med en hivpositiv status så lenge at de har utviklet aids før de får stilt en diagnose. Ytterligere 10 menn ble ikke fanget opp før de fikk konstatert en alvorlig hivinfeksjon. Også HivNorge er bekymret for dette, og mener dette gir et signal om hvor myndighetene må sette inn innsatsen.

Angeltvedt tror det kan bety at den generelle helsetjenesten er dårlig til å fange opp personer med symptomer på hiv. – Helsetjenesten har et ansvar for å sette hivtesting på dagsordenen. En hivtest bør gjennomføres rutinemessig sammen med tester for andre seksuelt overførbare sykdommer, mener lederen for Helseutvalget. – Vi må få ned terskelen for å gjennomføre hivtester i det generelle helsetilbudet, bli mer målretta på lavterskel hurtigtesttilbud, i tillegg må seksuell helse for hivpositive også bli et tema som settes høyere på dagsordenen på infeksjonsmedisinske avdelinger landet over-

– Alt dette vil være viktige bidrag til å begrense spredningen av hiv blant msm i Norge, avslutter, Angeltvedt.

Les også

schedule05.07.2024

→ Til minne om Ulf Tveten

25. juni 2024 gikk Ulf Tveten bort. Gjennom hans åpenhet om å leve med hiv, samt hans engasjement i HivNorge, har han vært en viktig bidragsyter i kampen mot fordommer og stigma. Under bisettelsen i Vestre gravlund Nye kapell fredag 5. juli, holdt generalsekretær Anne-Karin Kolstad en minnetale på vegne av HivNorge og Helseutvalget. Minnetalen kan du lese her. 

schedule03.07.2024

→ 10 år som generalsekretær 

I mai 2024 var det ti år siden Anne-Karin Kolstad ble ansatt som generalsekretær i HivNorge. Med sin solide ledererfaring fra en rekke organisasjoner og unike evne til bygge nettverk og knytte kontakter, har hun bidratt til å utvikle HivNorge til en aktiv og utadrettet pasientorganisasjon med en tydelig brukerstemme. Vi har bedt henne skrive noen ord om sine ti år i sjefsstolen.