Fortsatt nedgang i antallet nye tilfeller av hiv i 2019

Folkehelseinstituttet (FHI) rapporterer at det ble stilt 172 nye hivdiagnoser i 2019, av disse melder 102 å være smittet før ankomst til Norge. Av de 172 er 65% menn og 35% kvinner. Det er svært gledelig at det fortsatt er en fallende utvikling i antallet nye smittetilfeller av hiv i Norge.

scheduleOppdatert: 25.06.2020

createForfatter: Caroline Pisani

labelEmner:

Menn som har sex med menn

Det ble i 2019 påvist 61 tilfeller av hiv blant menn som har sex med menn (MSM). Nedgangen i nye smittetilfeller er særlig tydelig i denne gruppen, mye takket være at mennesker som lever med hiv og er på vellykket behandling, ikke kan smitte andre. I Oslo ble det i fjor diagnostisert tilnærmet 80% færre tilfeller av hiv blant MSM enn i toppåret 2009. FHI melder at 70% av de nye tilfellene av hiv i denne gruppen utgjøres av menn som ble smittet i utlandet. HivNorge mener at et ytterligere fokus på å gjøre PrEP lettere tilgjengelig for denne gruppen på sikt vil redusere nye tilfeller av hiv ytterligere. 

Heteroseksuell smitte 

Tallene på antall nye heteroseksuelle smittetilfeller er omtrent uendret fra 2018. Et stort antall av de nye tilfellene av hiv blant heteroseksuelle mennesker som har hiv, ble smittet før de bosatte seg i Norge. Disse tilfellene meldes som nye diagnoser selv om de allerede hadde fått påvist hiv i hjemlandet sitt. Et stort flertall (23 av 33 personer) av dem som er smittet mens de var bosatt i Norge, er også i 2019 smittet i utlandet. Dette har vært tilfellet i flere år. Thailand er fortsatt det vanligste smittestedet for nordmenn i utlandet, med 14 tilfeller i 2019. FHI poengterer at den forebyggende behandlingen PrEP i større grad bør vurderes for heteroseksuelle med risikoatferd.  

Tidlig behandling og tilgang på PrEP virker! 

Bare 28 av de 172 som ble diagnostisert i 2019, oppgir at de ble smittet i Norge. Det vil si at det er få aktive smittekilder i Norge og at god smitteoppsporing bidrar til å holde disse lave. Tidlig testing og det at nydiagnostiserte kommer raskt i behandling, samt den forebyggende behandlingen PrEP, bidrar til å forebygge nye tilfeller av smitte. –PrEP skal ha en stor del av æren for at antallet nye smittetilfeller fortsetter å synke, sier generalsekretær Anne-Karin Kolstad, –særlig blant menn som har sex med menn, der informasjon om tilbudet er godt tilgjengelig. Siden PrEP ble innført har mange forventet at gonoré- og syfilis-tallene ville øke, fordi flere ville droppe kondombruk. Vi er derfor glade for å se at våre antakelser er riktige, og at det har vært en nedgang også i gonoré og syfilis i 2019.  

Selv om både myndigheter og sivile organisasjoner er enige om at PrEP er godt smittevern, møtes kandidater som har behov for PrEP av køer på opptil et år før de kommer til vurdering for å få behandling. I HivNorge jobber vi for å tilbakeføre ansvaret for å skrive ut PrEP til fastlegene, slik at vi kan få bukt med disse køene og sørge for at ingen blir smittet av hiv mens de venter på behandling. UNAIDS rapporter nå også at vellykkede forsøk er gjennomført med PrEP som injeksjoner annenhver måned. Dersom denne behandlingen blir godkjent for bruk i Norge kan den kunne gi et tilbud til mennesker som har behov for å beskytte seg, men som av ulike grunner ikke ønsker eller ikke får til å ta tabletter regelmessig, eller mennesker som kun har et sporadisk behov for eksempel ved utenlandsreiser.

Nasjonalt kvalitetsregister

UNAIDS sine mål for å se slutten av hivepidemien kalles 90-90-90-målene, nemlig at 90% av dem som lever med hiv skal kjenne til sin hivstatus, 90% av de diagnostiserte skal få medisinsk behandling, og 90% av dem som får behandling skal være effektivt virus-supprimerte. I Norge antas det at vi for lengst har nådd disse målene, men siden kalkyler i utgangspunktet har vært laget kun på bakgrunn av antallet nye smittetilfeller og tall fra de enkelte medisinske avdelinger, kan vi ikke dokumentere disse antakelsene. Det er nå etablert et kvalitetsregister for hivpasienter, der data fra infeksjonsmedisinske avdelinger i Norge hentes inn og analyseres i samarbeid med Helsedirektoratet. I alt 24 infeksjonsmedisinske avdelinger anga at de til sammen hadde 4091 hivpasienter under oppfølging, hvorav 98% av disse var på hivbehandling. Av disse var 96% fullt virus-supprimert. På bakgrunn av tilgjengelige data anslår FHI at det er mellom 332 og 520 personer som lever med hiv uten å kjenne sin diagnose (estimat fra 31.12.2018). Det er svært sannsynlig at mørketallene er betraktelig lavere i dag takket være preventive virkemidler som PrEP, tidlig behandling og smittesoppsporing, samt at en så stor andel av alle som lever med hiv er velbehandlet og derved ikke har levende virus i blodet – og derfor ikke kan smitte andre med hiv. 

Her kan du lese rapporten i sin helhet. 

Les også

schedule05.07.2024

→ Til minne om Ulf Tveten

25. juni 2024 gikk Ulf Tveten bort. Gjennom hans åpenhet om å leve med hiv, samt hans engasjement i HivNorge, har han vært en viktig bidragsyter i kampen mot fordommer og stigma. Under bisettelsen i Vestre gravlund Nye kapell fredag 5. juli, holdt generalsekretær Anne-Karin Kolstad en minnetale på vegne av HivNorge og Helseutvalget. Minnetalen kan du lese her. 

schedule03.07.2024

→ 10 år som generalsekretær 

I mai 2024 var det ti år siden Anne-Karin Kolstad ble ansatt som generalsekretær i HivNorge. Med sin solide ledererfaring fra en rekke organisasjoner og unike evne til bygge nettverk og knytte kontakter, har hun bidratt til å utvikle HivNorge til en aktiv og utadrettet pasientorganisasjon med en tydelig brukerstemme. Vi har bedt henne skrive noen ord om sine ti år i sjefsstolen.