Fotball

Norges Fotballforbund bruker fotball som metode for å bekjempe diskriminering, blant annet av hivpositive. Anders Krystad leder arbeidet. 

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Av Olav André Manum (tekst og foto)

labelEmner:

Hvordan kan hiv og aids angå Norges Fotballforbund?

Fotballforbundet speiler det norske samfunnet. I Norge har vi 400.000 aktive spillere, 25 prosent av dem er jenter. Vi har 130.000 frivillige. Det betyr at hiv og aids også finnes hos oss. Derfor må vi påta oss et ansvar og bruke vår arena til å sette hiv på dagsordenen. Vi må bidra til å unngå diskriminering og stigmatisering både i Norge og utenlands. 

Hvordan kan «Fotball som metode» bekjempe stigmatisering og ekskludering av mennesker med hiv/aids?

Ser vi på Norges Fotballforbunds utenlandsprosjekter er det i teorien enkelt: Diskriminerer partnerne våre, får de ikke noe tilbud fra oss. Da snakker vi ikke bare om mennesker rammet av hiv/aids, selv om vi alltid setter det på dagsordenen. Partnerne våre skal heller ikke diskriminere jenter, funksjonshemmede eller mennesker med en annen etnisitet. I praksis er det verre. Mange foreldre er for eksempel skeptiske til å la sine unger leke med hivpositive unger. Løsningen er å lage et tilbud til de stigmatiserte gruppene som er så spennende at de andre ungene ber om å få være med. Vi er også med i det internasjonale nettverket «Kicking Aids out».

Har du et eksempel?

I Haiphong i Vietnam bygger vi opp et fotballmiljø. Vi driver spilleropplæring, kjører leder-, trener- og dommerkurs og kurs i «livskunnskap». Livskunnskap handler om hvordan man skal klare seg best mulig i livet. Opplegget er tilpasset alderstrinn. For de yngste, de mellom sju og ti år, snakker vi om hvor urettferdig det er at noen blir utestengt fordi de har en sykdom. Når det gjelder de som nærmer seg kjønnsmoden alder kan vi begynne å snakke om følelser og seksualitet og hvor viktig det er å ha kunnskap og beskytte seg. «Fotball som metode» handler om å bruke fotballen til å bygge sivilsamfunnet.

Hva er det som har fått deg engasjert i denne saken? Aids har tatt fra meg flere venner. Jeg begynte i Fotballforbundet i 2000. Før det jobbet jeg i med antidiskrimineringsarbeid i fagbevegelsen. Det var naturlig å fortsette med dette i NFF.

Hva er det som har fått deg engasjert i denne saken?

Jenter og homser er spesielt utsatt. Hvordan jobber dere for å motarbeide ekskludering av disse gruppene?

To stikkord: Bevisstgjøring og myndiggjøring. Igjen er det viktig å gjøre det klart at uten et inkluderende tilbud, blir det ikke noe partnerskap med oss. For jentenes del teller vi påmeldte deltagere! Er ikke halvparten jenter sier vi fra. Det er en helt grunnleggende tanke i vårt samarbeid med utlandet at det skal være likeverdige forhold. Når det er sagt kan vi også la det skinne gjennom at penger er makt. Deretter tar vi fatt på oppgaven med å gi jentene selvtillit nok til å ta egne avgjørelser basert på kunnskap og en klar oppfatning av eget menneskeverd og rettigheter. Vi vet at det forekommer overgrep, og vi gjør vårt beste for å forebygge disse. Seksualopplysning for jenter er nødvendig for at de skal kunne beskytte seg mot hiv/aids, men her skal det bare brukes kvinnelige instruktører. Når jentelag kommer til Norway Cup skal de ha kvinnelig trener. Veien til Norge går ikke via trenerens seng. Og homsene? Det må nødvendigvis bli annerledes. Det var først i 2004 at et enstemmig Fotballting gikk inn for å motarbeide diskriminering av homofile i fotball og annen idrett. På samme måten som vi har hold kurs om «Fotball for alle» om inkludering av ungdom med en annen kulturell bakgrunn og funksjonshemmede, forbereder NFF nå kurs om inkludering av homofile. Dette er holdningsskapende arbeid som foregår på ulike nivåer og med mange virkemidler. Har Fotballforbundet kompetanse på alle disse feltene?

To stikkord: Bevisstgjøring og myndiggjøring. Igjen er det viktig å gjøre det klart at uten et inkluderende tilbud, blir det ikke noe partnerskap med oss. For jentenes del teller vi påmeldte deltagere! Er ikke halvparten jenter sier vi fra. Det er en helt grunnleggende tanke i vårt samarbeid med utlandet at det skal være likeverdige forhold. Når det er sagt kan vi også la det skinne gjennom at penger er makt. Deretter tar vi fatt på oppgaven med å gi jentene selvtillit nok til å ta egne avgjørelser basert på kunnskap og en klar oppfatning av eget menneskeverd og rettigheter. Vi vet at det forekommer overgrep, og vi gjør vårt beste for å forebygge disse. Seksualopplysning for jenter er nødvendig for at de skal kunne beskytte seg mot hiv/aids, men her skal det bare brukes kvinnelige instruktører. Når jentelag kommer til Norway Cup skal de ha kvinnelig trener. Veien til Norge går ikke via trenerens seng.

Vi er helt avhengig av partnere. Vi er eksperter på fotball og idrett og det som hører med av organisering. Med hensyn til sivilsamfunnsmessige spørsmål erkjenner vi at andre kan mer enn oss. Det tar vi konsekvensen av og samarbeider med andre organisasjoner. Forutsetningen er at partnerne er på linje med oss i de verdispørsmålene som er helt grunnleggende for NFF.

Les også

schedule27.09.2023

→ PrEP på agendaen

Som en del Fast Track Cities 2023-konferansen i Amsterdam har HivNorge deltatt på flere foredrag og erfaringsutvekslinger om den hiv-forebyggende behandlingen PrEP. PrEP er et viktig og aktuelt tema under konferansen, siden introduksjonen av PrEP har bidratt til stor reduksjon av nye hivtilfeller globalt.

schedule26.09.2023

→ Fast Track Cities 2023-konferansen er i gang

Fagpersoner, aktivister og berørte på hivfeltet er samlet for å dele erfaringer, presentere forskningsresultater og for å styrke det internasjonale nettverket. – Arbeidet for å ende hivepidemien er ikke bare medisinsk, i dag er den største utfordringen stigmaet og de sosiale belastningene relatert til hiv, forteller Amsterdams ordfører.