Fotball

Norges Fotballforbund bruker fotball som metode for å bekjempe diskriminering, blant annet av hivpositive. Anders Krystad leder arbeidet. 

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Av Olav André Manum (tekst og foto)

labelEmner:

Hvordan kan hiv og aids angå Norges Fotballforbund?

Fotballforbundet speiler det norske samfunnet. I Norge har vi 400.000 aktive spillere, 25 prosent av dem er jenter. Vi har 130.000 frivillige. Det betyr at hiv og aids også finnes hos oss. Derfor må vi påta oss et ansvar og bruke vår arena til å sette hiv på dagsordenen. Vi må bidra til å unngå diskriminering og stigmatisering både i Norge og utenlands. 

Hvordan kan «Fotball som metode» bekjempe stigmatisering og ekskludering av mennesker med hiv/aids?

Ser vi på Norges Fotballforbunds utenlandsprosjekter er det i teorien enkelt: Diskriminerer partnerne våre, får de ikke noe tilbud fra oss. Da snakker vi ikke bare om mennesker rammet av hiv/aids, selv om vi alltid setter det på dagsordenen. Partnerne våre skal heller ikke diskriminere jenter, funksjonshemmede eller mennesker med en annen etnisitet. I praksis er det verre. Mange foreldre er for eksempel skeptiske til å la sine unger leke med hivpositive unger. Løsningen er å lage et tilbud til de stigmatiserte gruppene som er så spennende at de andre ungene ber om å få være med. Vi er også med i det internasjonale nettverket «Kicking Aids out».

Har du et eksempel?

I Haiphong i Vietnam bygger vi opp et fotballmiljø. Vi driver spilleropplæring, kjører leder-, trener- og dommerkurs og kurs i «livskunnskap». Livskunnskap handler om hvordan man skal klare seg best mulig i livet. Opplegget er tilpasset alderstrinn. For de yngste, de mellom sju og ti år, snakker vi om hvor urettferdig det er at noen blir utestengt fordi de har en sykdom. Når det gjelder de som nærmer seg kjønnsmoden alder kan vi begynne å snakke om følelser og seksualitet og hvor viktig det er å ha kunnskap og beskytte seg. «Fotball som metode» handler om å bruke fotballen til å bygge sivilsamfunnet.

Hva er det som har fått deg engasjert i denne saken? Aids har tatt fra meg flere venner. Jeg begynte i Fotballforbundet i 2000. Før det jobbet jeg i med antidiskrimineringsarbeid i fagbevegelsen. Det var naturlig å fortsette med dette i NFF.

Hva er det som har fått deg engasjert i denne saken?

Jenter og homser er spesielt utsatt. Hvordan jobber dere for å motarbeide ekskludering av disse gruppene?

To stikkord: Bevisstgjøring og myndiggjøring. Igjen er det viktig å gjøre det klart at uten et inkluderende tilbud, blir det ikke noe partnerskap med oss. For jentenes del teller vi påmeldte deltagere! Er ikke halvparten jenter sier vi fra. Det er en helt grunnleggende tanke i vårt samarbeid med utlandet at det skal være likeverdige forhold. Når det er sagt kan vi også la det skinne gjennom at penger er makt. Deretter tar vi fatt på oppgaven med å gi jentene selvtillit nok til å ta egne avgjørelser basert på kunnskap og en klar oppfatning av eget menneskeverd og rettigheter. Vi vet at det forekommer overgrep, og vi gjør vårt beste for å forebygge disse. Seksualopplysning for jenter er nødvendig for at de skal kunne beskytte seg mot hiv/aids, men her skal det bare brukes kvinnelige instruktører. Når jentelag kommer til Norway Cup skal de ha kvinnelig trener. Veien til Norge går ikke via trenerens seng. Og homsene? Det må nødvendigvis bli annerledes. Det var først i 2004 at et enstemmig Fotballting gikk inn for å motarbeide diskriminering av homofile i fotball og annen idrett. På samme måten som vi har hold kurs om «Fotball for alle» om inkludering av ungdom med en annen kulturell bakgrunn og funksjonshemmede, forbereder NFF nå kurs om inkludering av homofile. Dette er holdningsskapende arbeid som foregår på ulike nivåer og med mange virkemidler. Har Fotballforbundet kompetanse på alle disse feltene?

To stikkord: Bevisstgjøring og myndiggjøring. Igjen er det viktig å gjøre det klart at uten et inkluderende tilbud, blir det ikke noe partnerskap med oss. For jentenes del teller vi påmeldte deltagere! Er ikke halvparten jenter sier vi fra. Det er en helt grunnleggende tanke i vårt samarbeid med utlandet at det skal være likeverdige forhold. Når det er sagt kan vi også la det skinne gjennom at penger er makt. Deretter tar vi fatt på oppgaven med å gi jentene selvtillit nok til å ta egne avgjørelser basert på kunnskap og en klar oppfatning av eget menneskeverd og rettigheter. Vi vet at det forekommer overgrep, og vi gjør vårt beste for å forebygge disse. Seksualopplysning for jenter er nødvendig for at de skal kunne beskytte seg mot hiv/aids, men her skal det bare brukes kvinnelige instruktører. Når jentelag kommer til Norway Cup skal de ha kvinnelig trener. Veien til Norge går ikke via trenerens seng.

Vi er helt avhengig av partnere. Vi er eksperter på fotball og idrett og det som hører med av organisering. Med hensyn til sivilsamfunnsmessige spørsmål erkjenner vi at andre kan mer enn oss. Det tar vi konsekvensen av og samarbeider med andre organisasjoner. Forutsetningen er at partnerne er på linje med oss i de verdispørsmålene som er helt grunnleggende for NFF.

Les også

schedule13.05.2024

→ Per Miljeteig tildeles Kongens fortjenstmedalje  

Mandag 13. mai ble aktivist og tidligere styreleder i HivNorge, Per Miljeteig tildelt Kongens fortjenestmedalje. Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland var til stede på seremonien på Håndverkeren i Oslo for å overrekke medaljen.

schedule08.05.2024

→ HivNorge søker ny rådgiver

Vi søker nå etter en rådgiver i 100% stilling til å bli en del av laget. I dag er vi 7 personer som jobber både selvstendig og i team, vi har en flat struktur der alle ansatte rapporterer direkte til generalsekretær. Vi lover spennende utfordringer og muligheten til å gjøre en forskjell.