Fremgang

Du ser dem allerede i passkøen på flyplassen: ”Know your HIV status” står det på ryggen til en mann lenger frem. Tre andre bærer t-skjorter med International Planned Parenthood Federation sitt slagord: ”I support sexual rights,” står det. På ryggen følger spørsmålet: ”Don’t you?”.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Av Olav André Manum

labelEmner:

Olav André Manum rapporterer fra Washington hele denne uken.

Andre venter i køen med lange, sylindriske pakker, dette er forskere, aktivister eller andre som skal presentere sine prosjekter på plakater i det store kongressenteret i Washington. De er alle på vei til den 19. internasjonale konferansen om hiv og aids: AIDS 2012.

Mer enn 21.000 konferansedeltagere er ventet til Washington denne uken. Konferansen åpnet offisielt 21. juli, hovedprogrammet begynte 22. juli og deretter går det slag i slag frem til fredag 27.

Dette er den første konferansen av dette slaget på amerikansk jord siden 1990. På slutten av 1980-tallet innførte amerikanerne innreiserestriksjoner for hivpositive. Det mente det internasjonale samfunnet som kjempet for å begrense hivepidemien var et brudd på menneskerettighetene til denne gruppen og vedtok boikott av USA. Først for et par år siden opphevet amerikanerne med president Obama i spissen endelig innreiserestriksjonene for mennesker som lever med hiv. Dermed kunne en ny konferanse igjen legges til USA.

Slagordet for årets konferanse er ”Turning the tide together” – altså at vi skal snu tidevannet sammen. Vi har sett enkelt deltagere riste litt på hodet av dette slagordet. Epidemien er jo allerede er på retur i flere land, ikke minst i Afrika sør for Sahara. Men det betyr ikke at kampen mot hiv ikke står overfor store utfordringer nettopp i disse dager. Disse utfordringene gjør at det å stå sammen fremdeles er svært nødvendig.

I dag tidlig var himmelen over Washington blygrå, mørk og tung. Det kan være et bilde på problemene som truer i horisonten også for den globale kampen mot hiv og aids. Epidemien viser ingen tegn på å avta i Russland, Øst-Europa og Asia. Og selv om vi i våre dager opplever et gjennombrudd fordi det nå finnes behandlingsformer som også reduserer antallet nysmitte og dermed øker mulighetene for å kunne stanse epidemien, så finner AIDS 2012 likevel sted i en atmosfære av usikkerhet og kanskje sågar frykt.

For med finanskrise og økonomisk tilbakegang i store deler av den vestlige og rike verden, står bevilgningene til kampen mot hiv i fare for å tørke inn. Konferansen vil dermed ganske sikkert bli preget av krav til verdens ledere om politisk vilje og økonomisk handlekraft for å temme epidemien. Ikke minst vil aktivistene sannsynligvis stille seg bak disse kravene. Tanken er at det er avgjørende at de med økonomisk og politisk makt ser seg i stand til å handle nå, og opprettholde trykket mot hiv fordi vi nå for første gang har en reell mulighet til å temme epidemien. Livsforlengende medisiner begrenser også nysmitten i betydelig grad. Å sørge for at stadig flere som trenger det får disse medisinene vil ikke bare redde liv, det vil begrense smittespredningen. Men det koster.

HivNorge er til stede med tre deltagere, styreleder, generalsekretær og undertegnede som journalist. Vi satser på å bringe oppdaterte nyheter gjennom hele uke konferansen pågår, ikke minst om den aktivistiske delen av konferansen.

Generalsekretæren i HivNorge, Evy-Aina Røe sier at hun er usikker på om konferansen vil ha avgjørende betydning i forhold til å skape politisk og økonomisk vilje til å fremme hivsaken globalt, men at konferansen uansett er viktig:

– Blandingen av politikere og politikkutviklere, forskere, behandlere og aktivister skaper en helt egen og svært inspirerende atmosfære, sier hun som en del av svar på spørsmålet om hvorfor det er viktig for HivNorge å være til stede.

 – Det gir mye ny og nyttig informasjon og viten som det er viktig å ha med seg, fortsetter hun, og vi får også se hvordan andre miljøer setter ting på dagsordenen på andre måter enn det vi gjør, skaer som også er viktige for hivpositive i Norge. Kunnskap om dette arbeidet er viktig å ta med seg når vi skal utarbeide egen politikk og egne tiltak om mange ulike temaer, for eksempel kvinner og assistert befruktning.

Røe understreker også at nettverksbyggingen til andre organisasjoner og personer som jobber med hivpositives rettigheter også er uhyre viktig og inspirerende. – Dessuten er det nødvendig med den økte oppmerksomheten som blir hiv/aids til del i løpet av en slik uke, sier hun, hiv har forsvunnet fra offentlighetes søkelys og en slik konferanse er med på å skape mer oppmerksomhet rundt forholdene.

Slagordet for årets konferanse er ”Turning the tide together” – altså at vi skal snu tidevannet sammen. Enkelte deltagere riste litt på hodet av dette slagordet. Epidemien er jo allerede er på retur i flere land, ikke minst i Afrika sør for Sahara. Foto: AIDS2012.

 

Flere artikler fra AIDS2012 i Washington.

Les også

schedule16.02.2024

→ Oppdaterte retningslinjer for hivbehandling

De nasjonale retningslinjene for oppfølging og behandling av hiv er oppdaterte og inneholder noen endringer fra 2023-utgaven. Injeksjonsbehandling, koinfeksjon med hepatitt B og vaksinering mot lungebetennelse er blant endringene som løftes frem.

schedule02.02.2024

→ Å bli eldre med hiv

—Det er fint at vi diskuterer temaet å bli eldre med hiv, da det sier noe om hvordan det medisinske bildet på hiv har endret seg. Nå retter vi fokus mot å leve lengre med livskvalitet, og ikke bare å overleve, slo overlege Birgitte Stiksrud fast under HivNorges temamøte om å bli eldre med hiv.