Funksjonshemmede har sex,

Funksjonshemmede over alt i verden er utsatt for uvitenhet og overgrep overalt i verden, men i Afrika gir aidsepidemien overgrepene en ekstra dimensjon. Vi treffer Jacques Lloyd, aktivist for funksjonshemmedes rettigheter i the Global Village under den internasjonale aidskonferansen i Melbourne. Han prater ivrig mens han manøvrerer rullestolen sin raskt og presist i trengselen i den mangfoldigheten Global Village representerer.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Olav André Manum

labelEmner:

– Folk flest regner ikke med at funksjonshemmede driver med noe så syndig som sex og seksuell aktivitet. De tror vel ofte at vi rett og slett ikke er i stand til det eller er tiltrekkende nok.

– Men du har hørt om jomfrukuren, ikke sant? Lloyd ser rett på meg og forklarer: — Du vet at enkelte – kanskje særlig i isolerte avsidesliggende strøk — lever i den villfarelsen at man kan bli kvitt aids ved å ha sex md en jomfru. Vel, det betyr at funksjonshemmede kvinnerogmenn er utsatt for seksuelle overgrep fra hivpositive fordi alle tror de er jomfruer!

Lloyd er opprinnelig fra Sør-Afrika og aktiv i funksjonshemmedes organisasjoner der, samtidig som han jobber med rettighetsarbeid og hivforebyggende arbeid over hele Afrika. Han har dessuten et nært forhold til Norge: han har både hatt norsk kjæreste og har gjort feltarbeid til sin mastergradsoppgave i Oslo og ved Beitostølen helsesportssenter. Han er dessuten funksjonshemmedes representant i den sørafrikanske regjeringens aids-råd.

Lloyd mener derfor at det å opplyse folk flest om at funksjonshemmede faktisk er som alle andre at de både har seksuelle følelser og lengsler og at de faktisk har sex er et viktig hivforebyggende tiltak i seg selv, i tillegg til at det er med på å bedre funksjonshemmedes livskvalitet.

– Men like viktig er det å få myndigheter, helsepersonell og ikke minst folk i hivfeltet til å forstå dette også, fordi funksjonshemmede faktisk er sterkt forfordelt med hensyn til informasjon om hiv. De har blant de dårligst informerte gruppene i Afrika om smittemåter og hvordan de skal beskytte seg mot smitte. Her er det viktig at folk i hivfeltet faktisk går foran og tar et av slagordene fra denne kampanjen på alvor, sier Lloyd.

Slagordet han sikter til er at alle skal med i arbeidet, ikke skal stå ubeskyttet igjen.

– Funksjonshemmede faktisk er sterkt forfordelt med hensyn til informasjon om hiv, hevde Jacques Lloyd fra Sør-Afrika.

Lloyd hevder at bevegelsen for funksjonshemmede i Afrika sliter med en del interne problemer, men også at de trenger bistand fra Vesten om de skal fortsette å driver med hivforebyggende arbeid i denne gruppe. Det trengs, mener han. – Det finnes få tall som forteller noe om funksjonshemmedes levekår i Afrika, og levekårene er heller ikke ensartet over kontinentet, Uganda har for eksempel god lovgivning som langt på vei sikrer funksjonshemmede reell politisk innflytelse. I Sør-Afrika kan imidlertid South Africa Statistics legge frem tall som viser at funksjonshemmede utmerker seg særlig på to områder: lav kondombruk og sosial ekskludering.

– Det betyr også at vi i alt for høy grad ekskluderes fra det organiserte hivforebyggende arbeidet på kontinentet, og det må endres, slår Lloyd fast.

Lloyd vil gjerne legge til en tredje faktor som preger mange funksjonshemmedes liv i Afrika. De er spesielt utsatt for kombinerte infeksjoner av hiv og tuberkulose. Hiv kommer fra seksuelle overgrep eller mangel på kunnskap om hvordan hiv smitter og manglende redskaper til å beskytte seg. Tuberkulosen skyldes fattigdom og usunne materielle levekår. – Jeg har selv mistet funksjonshemmede venner som har dødd av en kombinert infeksjon. Det gikk uhyggelig fort, sier Lloyd.

Han er imidlertid fornøyd med at funksjonshemmedes organisasjoner er så godt synlig på konferansen og i the Global Village. – Men, sier han, alle sektorer har rundt 15 prosent funksjonshemmede, men du ser svært få, faktisk ikke en eneste en, tror jeg, funksjonshemmede i sonen til menn som har sex med menn, i sonen til personer med kjønnsidentitetstematikk, i sonen til sexarbeiderne … De vet at vi finnes også blant dem, men de gjør ikke noe med det. Hvorfor ikke, det er virkelig mitt store spørsmål til denne konferansen, sier Lloyd.

Les også

schedule05.07.2024

→ Til minne om Ulf Tveten

25. juni 2024 gikk Ulf Tveten bort. Gjennom hans åpenhet om å leve med hiv, samt hans engasjement i HivNorge, har han vært en viktig bidragsyter i kampen mot fordommer og stigma. Under bisettelsen i Vestre gravlund Nye kapell fredag 5. juli, holdt generalsekretær Anne-Karin Kolstad en minnetale på vegne av HivNorge og Helseutvalget. Minnetalen kan du lese her. 

schedule03.07.2024

→ 10 år som generalsekretær 

I mai 2024 var det ti år siden Anne-Karin Kolstad ble ansatt som generalsekretær i HivNorge. Med sin solide ledererfaring fra en rekke organisasjoner og unike evne til bygge nettverk og knytte kontakter, har hun bidratt til å utvikle HivNorge til en aktiv og utadrettet pasientorganisasjon med en tydelig brukerstemme. Vi har bedt henne skrive noen ord om sine ti år i sjefsstolen.