Fyller tomrommet

Det største Irakoze Armelle (23) fra Burundi har opplevd hittil på den 21. internasjonale konferansen om hiv og aids i Durban var å få holde tale til FNs generalsekretær Ban Ki-Moon.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Olav André Manum (tekst og bilde)

labelEmner:

– Jeg snakket på vegne av unge mennesker som lever i konfliktområder og de utfordringene vi møter, smiler hun. – Det var sååå spennende og jeg følte at jeg hadde opplevd noe av det vi jobber for, nemlig myndiggjøring av unge kvinner. Hun er en liten, vever jente med et stort smil, og, får man raskt inntrykk av, med en sterk vilje og et stort pågangsmot til å møte utfordringer ungdom og særlig unge kvinner står overfor i afrikanske land.

– Jeg snakket på vegne av unge mennesker som lever i konfliktområder og de utfordringene vi møter, smiler hun. – Det var sååå spennende og jeg følte at jeg hadde opplevd noe av det vi jobber for, nemlig myndiggjøring av unge kvinner.

Utfordringene som unge mennesker, tenåringer og unge voksne møter i forbindelse med hiv og aids har utviklet seg til et av hovedtemaene på konferansen i Durban, og ungdom er veldig synlige i konferansebildet. De forlanger ungdomsvennlige klinikker, de forlanger tilgang til behandling og kunnskap om hvordan hiv smitter og hvordan de skal ta vare på sin egen seksuelle og reproduktive helse og ikke minst ta kontroll over egne liv.

– Ungdom møter store utfordringer på disse områdene, sier Irakoze og forklarer at den organisasjonen hun representerer på konferansen jobber innenfor fire områder, hiv og aids, selvsagt, så forlanger de skikkelig og omfattende seksualundervisning i skolene slik at de vet hva sex og seksuell smitte handler om. Dessuten tar de opp vold mot unge kvinner og barneekteskap.

– Vi drøfter også den demografiske utviklingen, forklarer Irakoze, og siden alt henger sammen med alt, er det viktig at ungdom også får en følelse av hva dette betyr for deres liv. Vi vet at jo mer utdannelse ungdom har, desto senere gifter de seg og senere får de barn. Dermed får de også færre barn som de har råd til å gi bedre utdannelse og etter hvert vil ringvirkningene av dette gjøre verden til et bedre sted å være.

For det er dét som er målet for arbeidet. Irakoze representerer to organisasjoner på konferansen. For det første den organisasjonen som hun er medlem av, Burundian Girl Guide Association, som ser det som sin oppgave å informere og veilede unge jenter og kvinner og myndiggjøre dem til å ta riktige valg når det gjelder livet og seksualiteten, skole og ekteskap. Og så er det paraplyorganisasjonen African Youth and Adolescent Network, som valgte Irakoze til å representere Burundi på konferansen.

– Over hele Afrika trenger ungdom tilgang på helsetjenester som er tilrettelagt for oss, sier hun. Det betyr at de skal være vennlige, ikke-moraliserende og informasjonen skal ligge på et nivå som ungdommen trenger. Dette er den viktigste redskapen til forebygging av hiv blant ungdom generelt over hele kontinentet.

– Men unge kvinner står overfor helt spesielle problemer, fortsetter Ikaroze, derfor er det viktig at vi som organisasjon tar tak i deres behov og gir dem den egenmakten og den kunnskapen de trenger til å ta styringen over egen liv. Særlig kvinner som utsettes for kjønnsbasert vold og som tvinges til å gifte seg tidlig er utsatt. De får lite utdannelse, har ikke tilgang på informasjon for å forstå hva som foregår og det er vanskelig for dem bestemme hvordan og når de selv ønsker å ha sex. Ektemannen bestemmer alt. Det gjør dem svært utsatt og vi kan bidra med bevisstgjøring og kunnskap om at de kan ta egne valg, sier Ikaroze.

Hun mener skolen spiller en nøkkelrolle. Foreldrene i mange afrikanske land makter ikke å snakke med barna om sex på en skikkelig måte, hevder hun. Det er tabu. Dermed får skolen et spesielt ansvar, men heller ikke der møtes ungdommenes behov på noen systematisk måte. Det blir veldig tilfeldig og veldig ulikt fra skole til skole, lærer til lærer. Selv er hun stolt av foreldrene sine og oppfatter dem som både støttende og i stand til å snakke om sex og reproduktiv helse. Men de er unntaket snarere enn regelen i hjemlandet, mener hun. Derfor en organisasjoner som Girl Guide Association nødvendige, slår hun fast. De fyller tomrommet skolen og foreldrene og offentligheten ikke makter å fylle. – Vi er basert i småsamfunnene og har enheter i hver eneste kommune i Burundi, forklare Irakoze videre. – Der har vi ukentlige møter hvor vi tar opp et større tema hver gang. På hvert møte får jentene informasjon om dette temaet. Vi gir dem ikke bare info, men møtene og organisasjonslivet forøvrig blir også en slags trening i å tale for sin sak i offentlige rom, bruke egne ressurser og lære å stole på seg selv og sine meninger og kunnskaper. Med denne typen selvtillit blir det også lettere å ta kontroll over egen seksualitet og kropp, og dermed også beskytte seg mot hiv, mener Irakoze.

Hun mener skolen spiller en nøkkelrolle. Foreldrene i mange afrikanske land makter ikke å snakke med barna om sex på en skikkelig måte, hevder hun. Det er tabu. Dermed får skolen et spesielt ansvar, men heller ikke der møtes ungdommenes behov på noen systematisk måte. Det blir veldig tilfeldig og veldig ulikt fra skole til skole, lærer til lærer.

Hun forteller at hun ble med i foreningen fordi hun ville være sammen med andre ungdommer, diskutere og bli sterke sammen. – Sammen kan vi endre mer enn én kan alene. Og vi skal endre verden, sier hun fast.Jeg tror henne.

Hun forteller at hun ble med i foreningen fordi hun ville være sammen med andre ungdommer, diskutere og bli sterke sammen. – Sammen kan vi endre mer enn én kan alene. Og vi skal endre verden, sier hun fast.

Les også

schedule28.02.2024

→ Hiv er ikke en forbrytelse 

I dag, 28. februar markerer vi at hiv ikke er en forbrytelse, på den globale HIV Is Not A Crime Awareness Day.

schedule26.02.2024

→ Er du ny i Norge og trenger hivmedisiner?

Alle som oppholder seg i Norge og lever med hiv, har rett til gratis hivbehandling. Denne får man hos leger på nærmeste sykehus med infeksjonsmedisinsk avdeling.