Grunnløs tiltale for smitterisiko i Rogaland

Statsadvokatene i Rogaland tok ut tiltale mot en mann i 50-årene som lever med hiv, fordi han angivelig skal ha utsatt sin tidligere samboer for smittefare. Mannen har vært under vellykket behandling, og er ikke smitteførende.

scheduleOppdatert: 22.01.2021

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

Ifølge straffeloven er det straffbart å utsette andre for smittefare for allmennfarlig, smittsom sykdom. Hiv er klassifisert som allmennfarlig, men personer som mottar vellykket behandling, er ikke smittsomme. Derfor er lovens vilkår ikke oppfylt, og den aktuelle mannen skulle aldri vært tiltalt. Dette bekrefter konstituert statsadvokat Thale Thomseth til Stavanger Aftenblad 21.1.2021.

Velbehandlet hiv er ikke en smittsom sykdom, noe som også ble bekreftet av en tilsvarende sak for Stavanger tingrett i 2015. – Det er forunderlig at påtalemyndigheten ikke har undersøkt presedens før tiltale ble tatt ut, og særlig siden den relevante saken er fra samme distrikt, sier HivNorges juridiske rådgiver, Halvor Frihagen. – I ettertid er også straffeloven endret, slik at det er hevet over enhver tvil at det ikke foreligger noe straffbart forhold her, legger han til.

Tiltalen ble trukket da den tiltaltes forsvarer gjorde aktoratet oppmerksom på feilen, etter veiledning fra HivNorge. Men saken har vært en stor påkjenning for den tiltalte, særlig fordi den også fikk dekning i media. Tiltalte krever derfor nå erstatning og oppreisning for ubegrunnet strafforfølgelse.

Det er dessverre heller ikke første gang Sør-Vest politidistrikt snubler i sine egne sko i saker om hiv. HivNorge har tidligere omtalt en sak fra Haugesund i 2018, der en sexarbeider som lever med hiv, ble pågrepet og utvist fra landet. I denne saken varslet politiet storstilt om en smittefare som ikke var reell, da også denne aktuelle personen var under vellykket behandling og derfor ikke kan smitte noen.

HivNorge reagerer sterkt på politiets og påtalemyndighetens mangel på kunnskap om hiv og urettmessig behandling av personer som lever med hiv. – Vi stiller gjerne opp med informasjon og undervisning slik at politiet kan få oppdatert og riktig kunnskap, avslutter Halvor Frihagen.

Trenger du noen å snakke med om hiv? Ring HivNorge på 21 31 45 80.

Les også

schedule17.08.2022

→ HivNorge er medlem av Preventio 

Preventio er en ny paraplyorganisasjon på rusfeltet, og HivNorge ble tatt opp som medlem på deres generalforsamling før sommeren. Preventio organiserer aktører som jobber for en progressiv ruspolitikk, og som i likhet med HivNorge ønsker at tiltak overfor mennesker som bruker illegale rusmidler skal være forebyggende og skadeavvergende.

schedule15.08.2022

→ Høringssvar – utkast til retningslinje for jordmorutdanning

Kunnskapsdepartementet sender utkast til forskrift om nasjonal retningslinje for jordmorutdanning på høring. Les HivNorges høringsinspill i sin helhet her.