Handling

Regjeringens nye nasjonale hivstrategi er en god strategi, mener Inger-Lise Hognerud, juridisk rådgiver i HivNorge. Planen tar mål av seg til å oppnå en fullverdig inkludering av mennesker som lever med hiv i norsk samfunnsliv.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Av Olav André Manum - Foto: Arne Walderhaug

labelEmner:

Hognerud påpeker imidlertid at hvor vellykket strategien faktisk vil bli vil stå og falle på det videre arbeidet. En av nyvinningene i planen er at seks departementer er gjort ansvarlige for gjennomføringen.

HivNorges jurist Inger-Lise Hognerud

– Det er vi naturligvis glade for. Hiv påvirker alle aspekter ved livet og det tar den nye strategiplanen høyde for. Det ser vi som et viktig steg for å få gjort noe med situasjonen for mennesker som lever med hiv, fortsetter Hognerud. – Ansvarliggjøringen av de ulike departementene må også føre til at vi kan gå rett til det angjeldende departement, uten å risikere å bli avvist med en henvisning til helsedepartementet. Når det gjelder saker som berører flere departement må myndighetene sikre rutiner for håndtering av dette ved at for eksempel ett departement har koordineringsansvar. For HivNorge er det avgjørende at det i så fall ikke blir ett forsinkende ledd.

Hun mener planen konkretiserer de fleste aktuelle problemstillinger rundt hivpositives liv og levekår. En stor del av disse er basert på HivNorges og forskningsstiftelsen Fafos arbeid på levekårene til mennesker som lever med hiv her i landet. – Vi opplever at myndighetene har lyttet til vårt og Fafos arbeid. Det er vi fornøyde med, slår Hognerud fast. – Når det gjelder prosessen med utferdigelse av planen må det påpekes at myndighetene kom drøyt sent i gang med arbeidet, noe HivNorge har kritisert kraftig ved flere anledninger. Når de først kom i gang har imidlertid dialogen med sivilt samfunn vært så god den kunne være med tanke på tidsaspektet.

Hognerud har dessuten forventninger til at strategien følges opp med bevilgninger fra de seks departementene. – Tilskuddet til det nasjonale hivarbeidet har stått stille alt for lenge, poengterer Hognerud som blant annet håper på økte bevilgninger også til organisasjoner som jobber for hivpositives rettigheter.

Strategien har dessuten som det første av sine åtte delmål å skulle ”øke kunnskapen og bevisstheten om hiv og aids i befolkningen.”

– Dette er et utrolig viktig punkt som HivNorge har kjempet for lenge, sier Hognerud, dette er viktig fordi en slik innsats vil fungere forebyggende på utbredelsen av hiv. Dessuten vil økt kunnskap om hiv og hvordan viruset smitter og ikke smitter også være av betydning for levekårene til menneskene som lever med hiv i Norge, fortsetter hun. – Dette gjelder for eksempel i forhold til stigmatisering og diskriminering på arbeidsplassen og andre steder i samfunnslivet. Av samme grunn er vi også glade for det delansvaret Justisdepartementet har fått. Rettighetsperspektivet har dermed fått en mer fremtredende plass enn tidligere.

HivNorge er dessuten fornøyd med delmål seks som har målsetting om å ”sikre hivpositives deltakelse i arbeidslivet”. Vi vet at mange som lever med hiv har utfordringer i forhold til sin arbeidssituasjon. At inkludering i arbeidslivet er gitt høy prioritet i planen er viktig for HivNorge da dette er en sak vi har jobbet for å få på dagsordenen i flere år.

HivNorge er også glade for at planen er gjennomsyret av et prinsipp om samhandling mellom ulike offentlige aktører. Dette kommer blant annet til uttrykk i delmål fem som handler om å ”fjerne barrierer for tilgang til medisinsk behandling og helhetlige behandlingstilbud basert på god sammenhandling mellom aktørene i helsetjenester.” – Vi vet at fysisk og psykisk helse henger sammen – at helhetlig ivaretakelse vektlegges er derfor viktig for den enkelte hivpositives livssituasjon, sier hun.

Hognerud mener at Aksept og mestring er en strategi med gode målsettinger. Men hun påpeker at lakmustesten gjenstår – nemlig den konkrete iverksettelse av planen. Det gjenstår å se om det er politisk vilje til å gjennomføre planen i praksis, noe som også krever økte bevilgninger. Myndighetene må sørge for at kommunikasjonen mellom de ulike departementene fungerer slik at det ikke legges byråkratiske hindringer i veien for iverksettelsen av planen. HivNorge er også usikre på hvordan det vil fungere at planene skal følges opp på embetsmannivå og ikke på politisk nivå. Vi lover imidlertid at vi skal klistre myndighetene til forpliktelsene de har påtatt seg i denne strategiplanen.

Les også

schedule13.05.2024

→ Per Miljeteig tildeles Kongens fortjenstmedalje  

Mandag 13. mai ble aktivist og tidligere styreleder i HivNorge, Per Miljeteig tildelt Kongens fortjenestmedalje. Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland var til stede på seremonien på Håndverkeren i Oslo for å overrekke medaljen.

schedule08.05.2024

→ HivNorge søker ny rådgiver

Vi søker nå etter en rådgiver i 100% stilling til å bli en del av laget. I dag er vi 7 personer som jobber både selvstendig og i team, vi har en flat struktur der alle ansatte rapporterer direkte til generalsekretær. Vi lover spennende utfordringer og muligheten til å gjøre en forskjell.