Helse – en menneskerettighet for alle

Helse og migrasjon står i sentrum på årets Fast-Track Cities konferanse. – For å nå målet om å overvinne hivepidemien innen 2030, er det helt nødvendig at alle berørte grupper er inkludert. Ikke minst minoritetsgrupper, og da blant annet migranter, sa Eamonn Murphy, UNAIDS visedirektør for prosjekter.

scheduleOppdatert: 13.10.2022

createForfatter: Guro Sørensen

labelEmner:

Etter presentasjoner og framlegg under temaet Helse for alle – Å forstå rett til helse for migranter, er det to nøkkelord som oppsummerer første dag av konferansen: ledelse og samarbeid.

Vi er i den vakre byen Sevilla, sør i Spania. Sevilla var den første spanske byen som signerte Fast-Track Cities-avtalen, allerede i 2015. Sevillas varaordfører forteller stolt om hvilke strategier byen har brukt for å nå 95-95-95 målene. Hun understreker vel og merke at de i Sevilla ikke møter de samme utfordringene som i byer og land med mindre ressurser og mer konflikter. Hun deler at deres strategi for å nå målene var å jobbe i sterk allianse, et samarbeid med den offentlige ledelsen, kommunen, det sivile samfunnet og frivillige organisasjoner. En slik allianse og godt samarbeid har vært nøkkelen til å nå ut til migranter med helsehjelp.

Panellister fra Bangkok, Kingston og Kyiv deler de samme erfaringene. Et kollektivt engasjement fra diverse samarbeidspartnere, ledet av personer som er forpliktet i arbeidet, er et godt utgangspunkt for å nå UNAIDS målene

Alle må inkluderes

Det andre klare budskapet denne dagen er nødvendigheten av at migranter må få tilgang til universelle helsetjenester etter ankomst. Migrantgruppen er voksende, og den er mangfoldig. Murphy bekreftet at migranter er i stadig bevegelse og har en gjennomgående høyere risiko for å få hiv. Dette understreker nok en gang hvor viktig det er at alle er inkludert i kampen mot hiv. Murphy mener det å få slutt på ulikheter mellom folkegrupper er en forutsetning for å overvinne hivepidemien innen 2030. Han ber om at pasienten settes i fokus og at vi legger vekk ulikheter. 

Sivilt samfunn er ryggmargen

Den pågående krisen i Ukraina ble også løftet fram. En representant fra Alliance for Public Health gav et klart budskap om at nøkkelen for å nå resultater i en konflikt med millioner av mennesker på flukt, er en ledelse som både tar ansvar, involverer seg og jobber i samarbeid med det sivile samfunnet. Han la vekt på at det er det sivile samfunnet som er ryggmargen i kampen mot hiv i Ukraina, og det kom enda tydeligere fram da den offentlige sektoren kollapset.

Til tross for at mange byer allerede har oppnådd 95-95-95 målene, skal det ikke glemmes at jobben ikke er gjort. Sevillas varaordfører bemerker at det er fortsatt mye å gjøre og kampen ikke ender nå.

Les også

schedule10.04.2024

→ Forebygging, testing og behandling eliminerer hiv

Tidlig diagnostikk, raskest mulig oppstart med antiretroviral behandling av hivinfeksjon, kondombruk og tilbud om forebyggende behandling (PrEP) til spesielt risikoutsatte er de viktigste hivforebyggende tiltakene, ifølge Folkehelseinstituttet.

schedule05.04.2024

→ Husk søknadsfristen til Hivfondet

Lever du med hiv og er i en vanskelig økonomisk situasjon? Neste søknadsfrist for Hivfondet er 1. mai.