Helsepolitikere ønsker PrEP på blåresept

Dagens medisin rapporterer at deler av Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget ber om at PrEP (preeksponeringsprofylakse) for hiv flyttes tilbake på blåresept.

scheduleOppdatert: 18.12.2020

createForfatter: Caroline Pisani

labelEmner:

Arbeiderpartiets-, Senterpartiets- og Sosialistisk Venstrepartis medlemmer i komiteen fremmer følgende forslag i innstillingen til neste års statsbudsjett:

«Stortinget ber regjeringen gjøre en vurdering av å tilbakeføre preeksposisjonsprofylakse og posteksposisjonsprofylakse for hiv til blå resept, med vekt på tilgjengelighet og minst mulig byråkrati».

HivNorge har en rekke ganger tatt opp utfordringene som har fulgt Prioriteringsmeldingen for finansiering av behandling i spesialisthelsetjenesten, både for hivpasienter og PrEP-brukere. Vi erfarer nå at både politikere og ulike forvaltningsledd innen helsetjenestene nå jobber for å finne løsninger som kommer pasienten til gode. –Vi er glade for at politikerne nå forsøker å rydde opp i de utilsiktede konsekvensene av Prioriteringsmeldingen, og håper at det kan etableres praktiske ordninger som gir gode løsninger for pasientgrupper og andre brukere av helsetjenester, sier Anne-Karin Kolstad, generalsekretær i HivNorge.

Industrien inviterer til dialog om offentlige anskaffelser

9. desember deltok Kolstad som HivNorges representant på et dialogmøte om anbud i regi av Legemiddelindustrien (LMI). LMI inviterte til dialog om faglig likeverdige legemidler og persontilpasset medisin under overskriften «Hvordan etablere åpenhet om dokumentasjonsgrunnlaget for vurderinger av faglig likeverdighet i beslutningsprosesser for offentlige anskaffelser – anbud». Representanter for Legeforeningen, representanter for klinikere, Legemiddelverket, Sykehusinnkjøp, LIS/Helseforetakene, LMI og stortingsrepresentant Sveinung Stensland (Høyre) og Tuva Moflag (AP) deltok i møtet.

HivNorge var eneste pasientorganisasjon representert i møtet, og la frem sine erfaringer gjennom to anbud. Erfaringer HivNorge og flere andre pasientgrupper har gjort seg etter at Stortinget vedtok Stortingsmelding 34 – Prioriteringsmeldingen desember 2017, og legemidler ble overført til sykehusfinansiering ved anbud. — HivNorge mener det er viktig å ta med seg de erfaringene ulike pasientgrupper har gjort seg inn i kommende evaluering av Beslutningsforum og Nye Metoder. Særlig bør brukermedvirkning og de erfaringer man har gjort gjennom anbudsprosessene bli løftet til debatt konkluderer Kolstad.

Per Miljeteig, som er brukerrepresentant og sitter i Ullevål Universitetssykehus sitt brukerstyre, er nå også gitt plass i spesialistutvalget til Sykehusinnkjøp. Det betyr at han vil være pasientenes stemme når hivlegemidler skal på anbud igjen. Det er forventet at siste anbud som ble lansert høsten 2019 skal gjøres gjeldende minst i to år, med mulighet til forlengelse ut i 2023. Miljeteig har lang erfaring fra interessepolitisk arbeid, både nasjonalt og internasjonalt.

LES OGSÅ KAMPEN OM PREP PÅ BLÅRESEPT

Les også

schedule10.04.2024

→ Forebygging, testing og behandling eliminerer hiv

Tidlig diagnostikk, raskest mulig oppstart med antiretroviral behandling av hivinfeksjon, kondombruk og tilbud om forebyggende behandling (PrEP) til spesielt risikoutsatte er de viktigste hivforebyggende tiltakene, ifølge Folkehelseinstituttet.

schedule05.04.2024

→ Husk søknadsfristen til Hivfondet

Lever du med hiv og er i en vanskelig økonomisk situasjon? Neste søknadsfrist for Hivfondet er 1. mai.