Hiv og covid-19

Med et bakteppe hvor nå mer enn 184,5 millioner er smittet med koronaviruset og nesten 4 millioner er døde av covid-19, har vi også fått økt kunnskap om hiv og covid-19. WHO har sett nærmere på noen gjengående spørsmål relatert til hiv og covid-19.

scheduleOppdatert: 20.07.2021

createForfatter: Bente Bendiksen

labelEmner:

Meg Doherty, fra verdens helseorganisasjon (WHO), presenterte under IAS konferansen, vitenskapelige funn når det gjelder sammenhengen mellom covid-19 og hiv. Et spørsmål flere stilte ved oppstarten av koronapandemien, var hvorvidt mennesker som lever med hiv og som er på behandling var bedre beskyttet mot covid-19. WHO har sett på de studiene som foreligger, og basert på tilgjengelig forskning konkluderer de med at antiretroviral behandling ikke har noe beskyttende effekt mot covid-19.

Via en global klinisk plattform om covid19, har WHO siden pandemiens begynnelse, samlet informasjon om mennesker som lever med hiv og som har hatt covid-19. Anonymisert informasjon har blitt gitt fra 37 land, og WHO har samlet informasjon om betydningen av hiv på covid-19 fra mer enn 15.000 personer fra 24 land. 94,6 % av disse var fra sørlig Afrika, som også skilte seg ut i statistikkene. Forskerne så i hovedsak på to elementer, alvorlig sykdom og død.

Studiene så langt har, basert på mer enn 15.000 tilfeller av covid-19 blant mennesker som lever med hiv, vist at personer som lever med hiv og som blir innlagt på sykehus, har en større risiko for alvorlig sykdom. 

Når det gjelder risikoen for død, kreves det mer forskning rundt dette, men ifølge Doherty viser foreløpige data at det kan være en litt større risiko for dødsfall ved covid-19 for mennesker som lever med hiv. I studier fra USA og Afrika viste resultatene en større risiko, mens det gjorde ikke studiene i Asia og Europa. 

Dataene i portalen inkluderte ikke informasjon om virusnivå og CD4-tall, så forskerne har ikke hatt anledning til å se om dette hadde noe sammenheng med funnene.

Oppfordrer til vaksinering 

WHO mener det er viktig at alle som lever med hiv har tilgang til koronavaksine, og er bekymret for den mangelfulle tilgangen på koronavaksiner i mange lav- og middelinntektsland. WHO fremhever også at det i de nasjonale retningslinjene bør vurderes innenfor de enkeltes lands kontekst, om mennesker som lever med hiv bør innlemmes i de prioriterte gruppene.

Og det er, ifølge Doherty, ingen forskning som viser at covid-19-vaksinene er mindre effektive for mennesker som lever med hiv, og heller ikke blant personer med lave cd4-tall.  

– Tilgangen på hivbehandling ble redusert i begynnelsen av koronapandemien, sier Doherty, – men vi ser at den har tatt seg opp igjen da systemene kom seg på beina igjen. Doherty understreker likevel at covid-19 fortsetter å være en hindring for en generell tilgang til helsetjenester, hivdiagnostisering og behandling, og at det er store forskjeller mellom ulike områder og land. 

Les også

schedule15.03.2023

→ Årsrapporten over seksuelt overførbare infeksjoner er klar

Folkehelseinstituttet lanserte i dag sin årlige rapport om overvåkning over seksuelt overførbare sykdommer i Norge. Dette inkluderer en oversikt over hivsituasjonen i Norge i 2022. Effektive tiltak som tidlig diagnostikk, vellykket hivbehandling og den hivforebyggende behandlingen PrEP, har resultert i et lavt antall personer som er smittet i Norge, med en nedgang på 80% de siste ti årene.

schedule09.03.2023

→ Informasjon til årsmøtets deltagere 

Vi har innkalt til ordinært årsmøte 23. mars 2023, kl. 18.30. Møtet holdes i HivNorges lokaler i Rosenkrantz' gate 4 i Oslo. Det er kun lagt til rette for fysisk oppmøte. For å kunne delta på årsmøtet må du være medlem og ha betalt kontingent for 2022.