Hiv smitter ikke gjennom spytt

I forbindelse med covid 19-epidemien har igjen spørsmålet om spytthetter kommet på dagsorden. Politiets og kriminalomsorgens organisasjoner ønsker at etatene skal kunne sette spytthetter på pågrepne og innsatte for å beskytte seg i arbeidet. Det er det lett å ha sympati for. Ingen ønsker å bli spyttet på jobben.

scheduleOppdatert: 19.10.2020

createForfatter: Halvor Frihagen

labelEmner:

Denne kronikken ble først publisert på politiforum.no lørdag 17.10.20.

På den annen side har politiet og kriminalomsorgen et maktmonopol. Det er viktig at personer som blir frihetsberøvet og utsettes for lovlig fysisk makt ikke utsettes for mer krenkelser enn det som er strengt nødvendig. Spytthette krever hjemmel og god begrunnelse for ikke å komme i strid med menneskerettighetene, og inngrepet må være proporsjonalt.

Regjeringen oversendte i september i år et lovforslag til Stortinget, der kriminalomsorgen foreslås gitt hjemmel til bruk av spytthette. Slike hetter foreslås brukt blant annet for å forebygge smitte. I argumentasjonen for hvorfor spytthette er viktig anføres ofte at det beskytter politiets og kriminalomsorgens medarbeidere mot hiv. Dette fremkommer sist i en artikkel fra VG 27 juni i år[1] i forbindelse med denne proposisjonen. Det er en dårlig begrunnelse, for hiv smitter ikke gjennom spytt.

HivNorge er en pasient- og brukerrettighetsorganisasjon for mennesker som lever med hiv, og vi arbeider i tillegg med smittevern for å forhindre at flere mennesker blir smittet av hiv. Vårt mål er at vi blir overflødige, når ingen lenger lever med hiv. Hvis vi tenkte at det var den minste risiko for at noen ble smittet av hiv gjennom spytt ville vi støtte en fornuftig og proporsjonal bruk av spytthette som et smitteverntiltak.

Selv om hiv nå behandles effektivt med stort sett bivirkningsfrie medikamenter innebærer det like fullt at de av oss som lever med hiv må ta en pille om dagen resten av livet. Verre er for de fleste likevel det stigmaet som følger med hivdiagnosen.

Vi kontaktes av mange mennesker som plages av smitteangst. For noen er denne angsten så sterk at den hindrer deres livsutfoldelse, den kan til og med være invalidiserende. Våre ansatte bruker mye tid på å informere om smitterisiko, smitteveier og de aller fleste som ringer oss har en helt ugrunnet frykt for at de er smittet av hiv.

Vi ser at også i media at i politiet og kriminalomsorgen er det medarbeidere som har ugrunnet smitteangst, og lever med frykt for at de er hivsmittet i måneder etter kontakt med spytt eller andre kroppsvæsker, for eksempel fra en artikkel i Nordstrands blad 27 april i år[2]. Vi vet at det er tungt å gå med slik frykt, og bidrar veldig gjerne til å fjerne denne.

Derfor gjentar vi: Hiv smitter ikke gjennom spytt. Vitenskapen har noen forskjellige teorier om hvorfor, men alle er enige om at det knapt finnes hivvirus i spytt, og det lille som kan påvises finnes i svært liten mengde, så liten mengde at det ikke er noen risiko for å bli smittet.


[1] https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/MRz6AE/vil-la-fengselsbetjenter-bruke-spyttemasker-paa-innsatte

[2] https://www.noblad.no/politimann-ble-spyttet-i-ansiktet-av-ostensjo-mann-32-som-sa-han-hadde-hiv/s/5-56-251499?access=granted

Les også

schedule15.03.2023

→ Årsrapporten over seksuelt overførbare infeksjoner er klar

Folkehelseinstituttet lanserte i dag sin årlige rapport om overvåkning over seksuelt overførbare sykdommer i Norge. Dette inkluderer en oversikt over hivsituasjonen i Norge i 2022. Effektive tiltak som tidlig diagnostikk, vellykket hivbehandling og den hivforebyggende behandlingen PrEP, har resultert i et lavt antall personer som er smittet i Norge, med en nedgang på 80% de siste ti årene.

schedule09.03.2023

→ Informasjon til årsmøtets deltagere 

Vi har innkalt til ordinært årsmøte 23. mars 2023, kl. 18.30. Møtet holdes i HivNorges lokaler i Rosenkrantz' gate 4 i Oslo. Det er kun lagt til rette for fysisk oppmøte. For å kunne delta på årsmøtet må du være medlem og ha betalt kontingent for 2022.