HIV16

Torsdag 10. november inviterer Nye Pluss, HivNorge og St. Olavs hospital til et dagsseminar om hiv og medisiner. En rekke fremstående eksperter fra inn- og utland holder foredrag om ulike aspekter ved hivmedisinering, som for eksempel langtidsvirkninger, interaksjoner, komorbiditeter og dosering.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Bente Bendiksen

labelEmner:

Målgruppene for seminaret er hivpositive, pårørende og helsepersonell, og tar sikte på å bidra til økt kunnskap om hiv. Programmet for seminaret er nederst i artikkelen.

Kursavgiften er 1.250 kroner, men gratis for hivpositive og pårørende. Hivpositive (ikke pårørende) får dekket reiseutgifter etter rimeligste reisemåte, begrenset oppad til 2.000 kroner.

Det er begrenset antall plasser. Alle foredrag holdes på norsk, og for å få fullt utbytte av seminaret er det en forutsetning at man behersker norsk og har gode basiskunnskaper om hiv.

Når: Torsdag 10. november kl. 10.00-17.00 (enkel lunsj serveres)

Meld deg på her.

Program for HIV16Kl. 10:00 RegistreringKl. 10:30 Dagsseminaret åpnes.Kl. 10:40 Fra død til liv. Kort medisinsk historikk – bedringer og forenklinger i behandlingen.Ved Bernt Heger, overlege, OUS – ikke bekreftetKl. 11:10 Langtidsvirkning av hivmedisiner, hva vet vi?Ved Anders Blaxhult, docent/överläkare Infektion/Venhälsan, Södersjukhuset, SverigeKl. 11:40 Hiv og alderdom – komorbiditeter.Ved Dag Henrik Reikvam, OUSKl. 12:10 PauseKl. 12:30 Hivmedikamenter og interaksjoner med andre legemidler. Ved Reinhardt Flø, medisinsk rådgiver GSKKl. 13:00 Justert dosering av hivmedisiner?Ved Vegard Skogen, overlege, UNN TromsøKl. 13:30 LunsjKl. 14:15 Samvalg.Ved overlege og leder av Medisinsk avdeling SSK Ole Rysstad, rådgiver Simone Kienlin, og daglig leder Nye Pluss Kim FangenKl. 15:15 PauseKl. 15:30 Null i virus = ikke smittsom?Ved overlege ​Harald Steinum, St Olav Hospital Trondheim​Kl. 16:00 Om prioriteringsmeldingen.Ved styreleder Leif-Ove Hansen, HivNorge.Kl. 16:10 Restriksjoner på hiv-medisiner i Danmark.Ved Thomas Kristiansen, redaktør i Out&About og styremedlem i AIDS-Fondet, Danmark.Kl. 16:30 Kort oppsummering og avslutning.Ved overlege Raisa Hannula, avdelingssjef ved avdeling for infeksjonssykdommer ved St. Olavs Hospital TrondheimKl. 17:00 Slutt

Program for HIV16

Programmet er med forbehold om endringer.

Les også

schedule15.03.2023

→ Årsrapporten over seksuelt overførbare infeksjoner er klar

Folkehelseinstituttet lanserte i dag sin årlige rapport om overvåkning over seksuelt overførbare sykdommer i Norge. Dette inkluderer en oversikt over hivsituasjonen i Norge i 2022. Effektive tiltak som tidlig diagnostikk, vellykket hivbehandling og den hivforebyggende behandlingen PrEP, har resultert i et lavt antall personer som er smittet i Norge, med en nedgang på 80% de siste ti årene.

schedule09.03.2023

→ Informasjon til årsmøtets deltagere 

Vi har innkalt til ordinært årsmøte 23. mars 2023, kl. 18.30. Møtet holdes i HivNorges lokaler i Rosenkrantz' gate 4 i Oslo. Det er kun lagt til rette for fysisk oppmøte. For å kunne delta på årsmøtet må du være medlem og ha betalt kontingent for 2022.