HIV16

Torsdag 10. november inviterer Nye Pluss, HivNorge og St. Olavs hospital til et dagsseminar om hiv og medisiner. En rekke fremstående eksperter fra inn- og utland holder foredrag om ulike aspekter ved hivmedisinering, som for eksempel langtidsvirkninger, interaksjoner, komorbiditeter og dosering.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Bente Bendiksen

labelEmner:

Målgruppene for seminaret er hivpositive, pårørende og helsepersonell, og tar sikte på å bidra til økt kunnskap om hiv. Programmet for seminaret er nederst i artikkelen.

Kursavgiften er 1.250 kroner, men gratis for hivpositive og pårørende. Hivpositive (ikke pårørende) får dekket reiseutgifter etter rimeligste reisemåte, begrenset oppad til 2.000 kroner.

Det er begrenset antall plasser. Alle foredrag holdes på norsk, og for å få fullt utbytte av seminaret er det en forutsetning at man behersker norsk og har gode basiskunnskaper om hiv.

Når: Torsdag 10. november kl. 10.00-17.00 (enkel lunsj serveres)

Meld deg på her.

Program for HIV16Kl. 10:00 RegistreringKl. 10:30 Dagsseminaret åpnes.Kl. 10:40 Fra død til liv. Kort medisinsk historikk – bedringer og forenklinger i behandlingen.Ved Bernt Heger, overlege, OUS – ikke bekreftetKl. 11:10 Langtidsvirkning av hivmedisiner, hva vet vi?Ved Anders Blaxhult, docent/överläkare Infektion/Venhälsan, Södersjukhuset, SverigeKl. 11:40 Hiv og alderdom – komorbiditeter.Ved Dag Henrik Reikvam, OUSKl. 12:10 PauseKl. 12:30 Hivmedikamenter og interaksjoner med andre legemidler. Ved Reinhardt Flø, medisinsk rådgiver GSKKl. 13:00 Justert dosering av hivmedisiner?Ved Vegard Skogen, overlege, UNN TromsøKl. 13:30 LunsjKl. 14:15 Samvalg.Ved overlege og leder av Medisinsk avdeling SSK Ole Rysstad, rådgiver Simone Kienlin, og daglig leder Nye Pluss Kim FangenKl. 15:15 PauseKl. 15:30 Null i virus = ikke smittsom?Ved overlege ​Harald Steinum, St Olav Hospital Trondheim​Kl. 16:00 Om prioriteringsmeldingen.Ved styreleder Leif-Ove Hansen, HivNorge.Kl. 16:10 Restriksjoner på hiv-medisiner i Danmark.Ved Thomas Kristiansen, redaktør i Out&About og styremedlem i AIDS-Fondet, Danmark.Kl. 16:30 Kort oppsummering og avslutning.Ved overlege Raisa Hannula, avdelingssjef ved avdeling for infeksjonssykdommer ved St. Olavs Hospital TrondheimKl. 17:00 Slutt

Program for HIV16

Programmet er med forbehold om endringer.

Les også

schedule27.09.2023

→ PrEP på agendaen

Som en del Fast Track Cities 2023-konferansen i Amsterdam har HivNorge deltatt på flere foredrag og erfaringsutvekslinger om den hiv-forebyggende behandlingen PrEP. PrEP er et viktig og aktuelt tema under konferansen, siden introduksjonen av PrEP har bidratt til stor reduksjon av nye hivtilfeller globalt.

schedule26.09.2023

→ Fast Track Cities 2023-konferansen er i gang

Fagpersoner, aktivister og berørte på hivfeltet er samlet for å dele erfaringer, presentere forskningsresultater og for å styrke det internasjonale nettverket. – Arbeidet for å ende hivepidemien er ikke bare medisinsk, i dag er den største utfordringen stigmaet og de sosiale belastningene relatert til hiv, forteller Amsterdams ordfører.