Hivkoordinator

Sørlandets Sykehus Kristiansand har 120 hivpositive pasienter. Dette er en gruppe sykehuset ønsker å gi en best mulig oppfølging. Av den grunn har sykehuset gjennomført et pilotprosjekt med en brukerstyrt poliklinikk, sykehuset har ansatt en hivkoordinator i hundre prosents stilling og er i tillegg medarrangør av en stor konferanse om brukermedvirkning og brukerstyrt behandling.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Olav André Manum

labelEmner:

Konferansen finner sted 20. til 22. september. Noe av hensikten er å informere og legge press på helsevesenet andre steder i landet for å få myndighetene til å innføre lignende brukermedvirkning tiltak.

Overlege Ole Rysstad ved SSK forteller til HivNorge at deres erfaringer med brukermedvirkning i helsevesenet ofte har vært mangelfulle. Det har først og fremst vært styrt «ovenfra», mener Rysstad. Representatene som sitter i et pasientråd blir ofte utpekt, ikke valgt av pasientgruppa selv. SSK ønsket en alternativ modell og et mer representativt utvalg.

Brukermedvirkning på poliklinikken­Vi inviterte derfor et utvalg av hivpositive som selv valgte et interimsstyre fra pasientgruppa, forklarer Rysstad. Resultatet ble et styre bestående av ulike deler fra pasientgruppa, inklusive afrikanere, en asiat, menn som har sex med menn så vel som heterofile kvinner og menn.

Brukermedvirkning på poliklinikken

Mandatet for gruppa var at den skulle utarbeide et forslag sammen med pasientgruppe som helhet til hva slags tilbud en poliklinikk med brukermedvirkning bør tilby. Styret for pasientgruppen har levert sitt forlag og SSK har derfor satt i gang et pilotprosjekt hvor forslagene prøves ut.

Blant forslagene styret kom opp med var lærings- og mestringskurs i forhold til hva det vil si å leve med en hivdiagnose. Dette er satt i gang. Videre foreslo styret at SSK skulle tilby hurtigtester etter modell fra Olafiaklinikken i Oslo. Her holder SSK på å skolere dem som skal stå for testen slik at det også følger med forsvarlig rådgivning.

Hivkoordinator– Det var en rekke andre forslag og vi jobber med samtlige, men det kanskje viktigste for pasientgruppa var å få ansatt en hivkoordinator, som kan hjelpe den enkelte med å finne frem til hvem som kan gi den rette hjelpen innenfor mengden av tiltak og tilbud, rettigheter og plikter innenfor helse- og omsorgssystemet. Her er det mange aktører. Det er forvirrende for den enkelte pasienten, det er slitsomt og det reduserer både livskvaliteten og helsa. En hivkoordinator som kan både hiv og helsesystemet vil være en god hjelp.

Hivkoordinator

– Dette er vi allerede i gang med og har ansatt en hivkoordinator i hundre prosents stilling, sier Rysstad.

– Hivkoordinatoren kan kalle inn ulike parter til møte og får ordnet opp i unødvendige problemer, sier Rysstad videre, og forklarer også at koordinatoren avdekker psykososiale problemer og behov hos den enkelte som systemet så kan ta tak i.

KonferansenTemaer for konferansen 20. til 22. september er brukermedvirkning, koordinering av behandlingen og psykososial oppfølging. I tillegg håper Rysstad altså at konferansen og erfaringene som presenteres kan inspirere helseforetak andre steder i landet til å sette i gang lignende tiltak. Han tror både pasientgruppa og helsevesenet vil tjene på det.

Konferansen

– Til nå har vi fått 83 påmeldte, fra hele landet, forteller Rysstad og sier seg godt fornøyd med det foreløpig.

Konferansen og en hotellovernatting er gratis for alle hivpositive. De som ønsker å bli til søndag må dekke dette selv. Helsepersonell betaler reise og opphold selv, eller deres arbeidsgiver gjør det, samt deltakeravgiften på kr 1 000.

Her

Les også

schedule05.07.2024

→ Til minne om Ulf Tveten

25. juni 2024 gikk Ulf Tveten bort. Gjennom hans åpenhet om å leve med hiv, samt hans engasjement i HivNorge, har han vært en viktig bidragsyter i kampen mot fordommer og stigma. Under bisettelsen i Vestre gravlund Nye kapell fredag 5. juli, holdt generalsekretær Anne-Karin Kolstad en minnetale på vegne av HivNorge og Helseutvalget. Minnetalen kan du lese her. 

schedule03.07.2024

→ 10 år som generalsekretær 

I mai 2024 var det ti år siden Anne-Karin Kolstad ble ansatt som generalsekretær i HivNorge. Med sin solide ledererfaring fra en rekke organisasjoner og unike evne til bygge nettverk og knytte kontakter, har hun bidratt til å utvikle HivNorge til en aktiv og utadrettet pasientorganisasjon med en tydelig brukerstemme. Vi har bedt henne skrive noen ord om sine ti år i sjefsstolen.