Hivmålene skjerpes

Det har vært gjort solide fremskritt i arbeidet med å bekjempe aidsepidemien, men koronapademien har satt arbeidet tilbake. Ny politisk deklarasjon med skjerpede mål og nye globale retningslinjer fra WHO skal få arbeidet tilbake på banen.

scheduleOppdatert: 19.07.2021

createForfatter: Bente Bendiksen

labelEmner:

På FNs høynivåmøte i begynnelsen av juni ble det vedtatt en politisk deklarasjon med skjerpede mål for å nå en slutt på aidsepidemien. Shannon Hader (bilde), UNAIDS Deputy Executive Director, ga under en sesjon på den internasjonale aidskonferansen IAS 2021, en introduksjon av de nye målene. Målene har blitt oppjustert fra 90-90-90 til 95-95-95, dvs. at 95% av alle som lever med hiv skal kjenne sin diagnose, 95% skal være på behandling og 95% av disse skal være på vellykket behandling. Mange steder er 90-målene allerede nådd, og de globale målene ble under FNs høynivåmøte i begynnelsen av juni skjerpet til 95-95-95. Og det er ikke bare som et overordnet mål, men også innenfor hver av de utsatte gruppene.  

I tillegg skal færre enn 10 % av alle som lever med hiv skal oppleve diskriminering, forskjellsbehandling basert på kjønn eller kjønnsrelatert vold, og mindre enn 10% av alle land skal ha restriktive juridiske eller politiske rammer som fører til at personer berørt av hiv nektes eller ikke får tilgang til tjenester (10-10-10-målene). 

Ny global strategi 

WHO har laget en ny global strategi og sammen med denne bør det ligge til rette for å komme på banen og å nå de enda mer skjerpede målene. Ifølge både Hader, og Meg Doherty fra WHO ligger vi nå globalt sett på 84-87-90.  Men det er store ulikheter, menn ligger langt bak kvinner, og barn ligger lengst bak av alle. Og selv om det globalt sett er en stor nedgang både i aidsrelaterte dødsfall, og nye smittetilfeller, erfarer flere sårbare grupper status quo eller til og med en økning. Avstanden mellom dem som det forebyggende arbeidet når og for dem som ikke nås, er økende. Den nye globale strategien skal adressere ulikhetene og barrierene som forhindrer fremgangen i hivarbeidet. Samtidig anerkjennes en styrking av sivilt samfunns rolle, både når det gjelder testing og behandling, men også i det forebyggende arbeidet når det gjelder å nå sårbare grupper. 

Den nye deklarasjonen og strategien krever handling for å få oss tilbake på sporet med å nå målene, og krever at vi handler på en annen måte enn tidligere. — Vi kommer ikke til å nå de nye målene ved å fortsette å gjøre akkurat det samme som tidligere, konkluderte Shannon. Hun avsluttet med å oppfordre til at lover og politikk baserer seg på vitenskap, etterlyste bedre teknologi, økte økonomiske tilskudd og økt lederskap får å nå en slutt på epidemien. 

Les også

schedule10.04.2024

→ Forebygging, testing og behandling eliminerer hiv

Tidlig diagnostikk, raskest mulig oppstart med antiretroviral behandling av hivinfeksjon, kondombruk og tilbud om forebyggende behandling (PrEP) til spesielt risikoutsatte er de viktigste hivforebyggende tiltakene, ifølge Folkehelseinstituttet.

schedule05.04.2024

→ Husk søknadsfristen til Hivfondet

Lever du med hiv og er i en vanskelig økonomisk situasjon? Neste søknadsfrist for Hivfondet er 1. mai.