Hivmannen

Hva er en "hiv-mann"? Hvorfor får han så store oppslag i media? Hva skjer når vi lar oss styre av redselen for "de andre"? På Litteraturhuset i Oslo arrangeres tirsdag 10. november et seminar med fokus på dette.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter:

labelEmner:

Seminaret starter kl 18 og Litteraturhuset ligger i Wergelandsveien 29. Følgende kronikk er skrevet i anledning seminaret.

Nylig har kampanjen ”Aids is a mass murderer” gått som en farsott verden rundt. Den går ut på at aids er vår tids massemorder med i alt 28 millioner liv på samvittigheten. Her sammenlignes hivpositive med Stalin og Hitler, mens deres seksualpartnere fremstilles som uskyldige ofre. Hivmonsteret har med andre ord nok engang blitt trukket ut av skapet for å skremme mennesker fra å ha usikker sex.

Det er dessverre ikke bare den smakløse ”Aids is a mass murderer” – kampanjen som trår feil. I Norge driver pressen til stadighet sine egne hivkampanjer. Hver gang det har oppstått nysmitte, tar avisene det for gitt at den omtalte ”hivmannen” er en ond person som med vilje har ønsket å smitte sin seksualpartner. På tross av at alle seksuelt aktive er potensielle smittespredere, stilles det ikke spørsmål ved om ikke alle parter bør gis et ansvar for egen helse. Pressen problematiserer heller ikke at hiv er vår tids mest stigmatiserte diagnose og at belastningen med å fortelle om status er stor. Pressens fremstillinger av ”hivmannen” bidrar i så måte også kun i negativ retning. Hivsmitte fremstilles dessuten som det verst tenkelige som kan skje med en person, uten at det gjøres noen form for refleksjon over at medisinske fremskritt har ført til at viruset har gått fra å være en dødelig til kronisk sykdom. Vi lurer her på hvorfor ikke pressen ser mer kritisk på sin rolle som formidlere av ideen om hivmonsteret? Og hvor blir det av pressens rolle som en sannferdig kunnskapsformidler som skal bidra til å opplyse folket og ikke ytterligere belaste en allerede belastet gruppe?

Denne måneden skal hivmonsteret diskuteres på Litteraturhuset i Oslo, hvor det ses nærmere på pressens rolle i håndteringen av hivpositive. Utgangspunktet for debatten er boka ”Det Sjuka” skrevet av den svenske journalisten Anna-Maria Sörberg. I boka søker Sörberg å bevege seg bak mediepanikken for å menneskeliggjøre personene bak mediefiguren ”hivmannen”. En figur som fratar hivnegative ansvar for egen helse, bidrar til skrekkpropaganda samt legitimerer bruk av straff i kampen mot hiv. HivNorge og Skeivt forum mener denne boka er et viktig bidrag for å rette søkelyset på pressens håndtering av hiv. Debatten må nyanseres slik at det kommer frem at hivpositive i dag lever medisinske fullverdige liv og at de er ressurser i og for samfunnet. Det er etter vårt syn på høy tid av vi kvitter oss med hivmonsteret en gang for alle.

Inger-Lise Hognerud, HivNorgeAndrés Lekanger, Skeivt Forum

Inger-Lise Hognerud, HivNorge

Se Litteraturhuset.

Litteraturhuset

Les også

schedule28.02.2024

→ Hiv er ikke en forbrytelse 

I dag, 28. februar markerer vi at hiv ikke er en forbrytelse, på den globale HIV Is Not A Crime Awareness Day.

schedule26.02.2024

→ Er du ny i Norge og trenger hivmedisiner?

Alle som oppholder seg i Norge og lever med hiv, har rett til gratis hivbehandling. Denne får man hos leger på nærmeste sykehus med infeksjonsmedisinsk avdeling.