HivNorge på besøk hos Skeiv Kafe

Tidligere i år besøkte HivNorges juridiske rådgiver, Gro I. Thorup Skeiv Kafe i Oslo for å informere om HivNorges juridiske tilbud og rettigheter og plikter for mennesker som lever med hiv. – Det å få en hivdiagnose vil for mange berøre flere områder i livet. I den forbindelse kan det oppstå spørsmål innenfor helsevesenet og andre rettsområder, forklarte Gro.

scheduleOppdatert: 04.04.2024

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

HivNorge tilbyr juridisk rådgivning og bistand i hivrelaterte saker til alle som lever med eller er berørt av hiv, samt juridisk bistand i situasjoner hvor stigma eller sosiale problemer gjør at personer som lever med hiv ikke benytter seg av andre rettshjelpetilbud. HivNorges erfarne juridiske rådgivere kan veilede og bistå i de fleste juridiske spørsmål og /eller hjelpe personer videre i systemet, slik at de får den hjelpen de trenger.

Skeiv Kafe er et av Skeiv Verdens mange tilbud for skeive med minoritetsbakgrunn, hvor man får muligheten til å treffe mennesker med ulike bakgrunner og få støtte, informasjon og kunnskap som gjør det lettere å være skeiv med minoritetsbakgrunn. Under besøket på Skeiv Kafe informerte Gro om HivNorges tilbud og gav eksempler på juridiske saker HivNorges jobber med, blant annet saker som gjelder pasientskade, trygderett, taushetsplikt, diskriminering, personvern, utlendingsrett, forsikring, familierett, saker om refusjon og dekning av kostander ved medisinsk behandling og tannbehandling. Det var stort engasjement blant deltagerne og mange spørsmål i etterkant. 

Les mer om Skeiv Verden og deres tilbud til skeive med minoritetsbakgrunn her.

Les også

schedule10.04.2024

→ Forebygging, testing og behandling eliminerer hiv

Tidlig diagnostikk, raskest mulig oppstart med antiretroviral behandling av hivinfeksjon, kondombruk og tilbud om forebyggende behandling (PrEP) til spesielt risikoutsatte er de viktigste hivforebyggende tiltakene, ifølge Folkehelseinstituttet.

schedule05.04.2024

→ Husk søknadsfristen til Hivfondet

Lever du med hiv og er i en vanskelig økonomisk situasjon? Neste søknadsfrist for Hivfondet er 1. mai.