HivNorge på Stortinget

HivNorge var i dag til høring på Stortinget i forbindelse med behandlingen av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016. HivNorge presiserte at budsjettposten må økes med tanke på den stadige økningen av nye hivpositive og nye metoder for forebygging.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

Det var styreleder Leif-Ove Hansen og generalsekretær Anne-Karin Kolstad som representerte organisasjonen i møte med helse- og sosialkomiteen på Stortinget. Dette er hva HivNorge la fram på møtet:

HivNorge mener budsjettposten post 73 Smittervern må økes med bakgrunn i den stadige økningen av mennesker som lever med hiv og behovet for økt innsats og nye metoder for å forebygge nye tilfeller. De siste 5 årene har antallet som lever med hiv økt med 1.500 personer, mens tilskuddet har stått på stedet hvil.

Dagens hivmedisiner er svært effektive og bidrar til at hivpositive på behandlingen ikke er smitteførende og det fødes ikke lenger barn med hiv av hivpositive mødre som er på vellykket behandling. Imidlertid mener Folkehelseinstituttet at det er 500-700 i Norge i dag som er hivpositive uten selv å vite om det, og det er derfor behov for økt testing og utprøving av nye metoder og produkt. 

Personer med ubehandlet hivinfeksjon har høye virustall, noe som reduserer immunforsvaret og gir høyere smitterisiko. Tidlig diagnose er derfor viktig for å ivareta den enkeltes helse, forebygge alvorlig sykdom og gi grunnlag for ett normalt liv og god helse. Den gruppen som anses som viktigst å nå ut til er menn som har sex med menn, og personer med risikoadferd. Disse er overrepresentert blant de som har fått diagnosen de siste årene.

Styreleder Leif-Ove Hansen.

Vi ønsker å få inn et nytt redskap i tillegg til vellykket behandling, kondom og testing, nemlig PrEP. PrEP er hivmedisiner som gis til hivnegative slik at de ikke kan få hiv. Dette brukes i stor skala i USA og flere store internasjonale studier viser at det virker. 

Vi ønsker et prøve -prosjekt på PrEP til menn som har sex med menn fordi det i denne gruppen er stort potensial å forebygge nye hivinfeksjoner med  PrEP-behandling.

Det vil kunne kombineres med tilbud om test av andre Seksuelt overførbare sykdommer og samtaler om adferdsendring.

For å komme videre i det hivforebyggende arbeidet trenger vi også bedre forskning på hvordan mennesker i Norge blir smittet. Vi må få mer kunnskap om i hvilke situasjoner smitte faktisk skjer. Vi må bruke hivpositives erfaringer for å forstå hvilke situasjoner hivsmitte faktisk skjer i, og dette trenger vi forskning på nå.

Vi ber om at komiteen prioriterer dette og kan finne plass til dette i årets budsjett, uten at det går ut over eksisterende aktivitet på hivfeltet.

Legemiddelmeldingen skal opp til behandling på Stortinget høst/vinter 2015. HivNorge er svært bekymret over forslaget i legemiddelmeldingen om å vurdere hivlegemidler på lik linje som andre legemidler i blåreseptordningen. 

Dette fordi disse legemidlene ikke bare er for å behandle den enkelte hivpositive pasient, men også gjør at mennesker som lever med hiv ikke er smitteførende. Legemiddelbehandling er det viktigste tiltaket for smittevern av hiv.

Les også

schedule18.01.2023

→ Kaldt gufs fra fortiden

Dagen før vi markerer at det er 40 år siden den første aidsdiagnosen ble stilt i Norge, fikk vi igjen smake på fortidens irrasjonelle frykt og sensasjonslyst rundt hiv. HivNorge ble i går gjort oppmerksom på feilaktige rykter som florerer i sosiale medier, om at tre kvinner angivelig var smittet med hiv gjennom sprøytestikk på et utested i Oslo.

schedule18.01.2023

→ Da aids kom til Norge

40 år har gått siden den første personen fikk diagnosen aids i Norge. Da fantes det ingen behandling for hiv, og samfunnet var sterkt preget av mangel på kunnskap, smittefrykt, og sensasjonsjournalistikk i pressen.