HivNorge søker prosjektmedarbeider

HivNorge ønsker en person som kan være med å utvikle våre egne arrangementer, tiltak og kampanjer og organisering av vår deltakelse på ulike arrangementer slik som blant annet Pride-festivaler. Stillingen har en varighet på ett år med mulighet for forlengelse.

scheduleOppdatert: 15.10.2019

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

Våre primære arbeidsområder er politisk påvirkningsarbeid, rettighetsarbeid, informasjonsarbeid og rådgivning. Vi gjennomfører også en rekke seminar og tiltak for mennesker som lever med hiv i Norge i dag. Vi er opptatt av å synliggjøre hva det betyr å leve med hiv i dag; i befolkningen, i medier og på myndighetsnivå. Vi arbeider også på ulike måter med forebygging av hiv.

Vi er lite sekretariat bestående av generalsekretær, rådgivere og jurist og vi holder til i hyggelige lokaler i Oslo sentrum. Vi samarbeider alle svært tett og bistår hverandre med å løse oppgaver i fellesskap. Vi er en organisasjon som stadig er i endring, da vi er opptatt av å tilrettelegge våre tilbud slik at vi kontinuerlig er tilpasset utviklingen på feltet vi arbeider i og gruppen vi arbeider for; mennesker som lever med hiv og deres pårørende.

Du bør ha god kjennskap til LHBTQ-feltet og/eller erfaring fra pasientorganisasjon. Arbeidserfaring fra frivillig organisasjon vil sees på som et ekstra pluss.

Du bør også ha erfaring med bruk av ulike sosiale medier som Facebook, Instagram, Twitter og Snapchat.

Arbeidsoppgavene vil blant annet bestå av å:

 • Planlegge og organisere vår deltakelse på ulike arrangementer, som blant annet Pride-arrangement
 • Utvikle nye tiltak og kampanjer i samarbeid med frivillige
 • Bistå i arbeidet med å realisere nye prosjekter overfor nye målgrupper
 • Promotere alle våre tiltak og kommunikasjon via ulike digitale flater
 • Bør ha erfaring med å publisere på web
 • Bistå i arbeidet med å utarbeide søknader og rapporter
 • Bistå i vårt politiske påvirkningsarbeid

Arbeidsoppgavene kan endres. Vi er en aktiv organisasjon som tilpasser oss mennesker som lever med hiv og feltet vi arbeider i, og må man derfor påregne endrede arbeidsoppgaver.

Vi trenger en person med god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk. For stillingen som prosjektmedarbeider kreves enten påbegynt eller fullført høgskole- eller universitetsutdanning.

Du må være samarbeidsorientert og samfunnsengasjert og ha evnen til å kommunisere med et åpent sinn. Du bør ha evnen til å arbeide effektivt og strukturert og være god til å kommunisere med og engasjere folk. Du må kunne arbeide selvstendig, men også i tett relasjon til både dine kolleger og frivillige i organisasjonen.

Ettermiddags-, kvelds- og helgearbeid og noe reisevirksomhet må påregnes.

HivNorge er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke hos oss, uavhengig kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming og nasjonal og etnisk bakgrunn. Vi kan love:

 • Meningsfylte og spennende arbeidsoppgaver på et mangfoldig felt.
 • Arbeidsplass sentralt i Oslo.
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for hjemmekontor
 • Lønn etter avtale

Ønsker du å vite mer om stillingen, kontakt generalsekretær Anne-Karin Kolstad på 922 66 021 eller anne-karin(at)hivnorge.no

Mer om HivNorge finner du på www.hivnorge.no vår Facebook-side eller Instagram

Søknaden bes sendes elektronisk til anne-karin(at)hivnorge.no. Søknadsfrist: 15. oktober 2019. Ansettelse så snart som mulig.

Les også

schedule08.12.2023

→ Grønt lys for langtidsvirkende PrEP

Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) har gitt medisinselskapet GSK markedsføringstillatelse for langtidsvirkende PrEP i Europa, både som injeksjon og som tabletter. – Denne behandlingen er fortsatt kostbar, sier generalsekretær Anne-Karin Kolstad i HivNorge, og hun tror den kun vil tilbys et fåtall.

schedule05.12.2023

→ Norge kan bidra til å stoppe den globale AIDS-pandemien ved å støtte lokalsamfunnene i frontlinjen

Verden har en fantastisk mulighet. Den kan få slutt på aids-pandemien som en trussel mot folkehelsen innen 2030. Å styrke investeringene i aidsresponsen vil også fremme jenters og kvinners rettigheter og myndiggjøring, menneskerettighetene til LHBTQI-personer og global helse. Norges internasjonale bistand er avgjørende for å sikre at dette lykkes.