HivNorge tilbake i Oslobudsjettet

Byrådet i Oslo kommune foreslår et tilskudd til HivNorges Oslo-aktiviteter på 300.000 kroner for neste år. Dette står i skarp kontrast til fjorårets budsjett hvor HivNorge ble skjøvet ut under henvisning til at Byrådet kun ønsket å støtte tiltak rettet mot Oslo kommunes innbyggere.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Olav André Manum

labelEmner:

Argumentet Byrådet brukte den gangen var at HivNorge var en landsomfattende interesseorganisasjon og dermed falt utenfor rammene for tildelinger fra Oslo kommune.

Dette er et synspunkt organisasjonen har imøtegått på det sterkeste. En stor andel av landets hivpositive bor i Oslo og dermed blir også en ikke ubetydelig del av arbeidet HivNorge gjør rettet mot Oslos befolkning.

HivNorge har kunnet dokumentere resultatene av sin «åpen-dør»-politikk, altså at folk kan komme innom kontorene og bruke fasilitetene der eller få rådgivning om alt fra sin situasjon som hivpositiv, til juridiske forhold eller spørsmål om rettigheter. Og har ikke staben tid akkurat der og da, blir det lettere å få gjort en avtale. De som benytter seg av disse mulighetene er i betydelig grad kommunens egne hivpositive innbyggere.

— Enkelte ganger hjelper det også bare med en kopp kaffe og en medmenneskelig prat, sier generalsekretæren i HivNorge, Anne-Karin Kolstad.

Hun er glad for at Byrådet nå ser verdien i det arbeidet HivNorge gjør som interesseorganisasjon for Oslos hivpositive og for hivpositive i landet for øvrig.

— Vi har klart å synliggjøre det arbeidet vi faktisk driver for Oslos hivpositive på en troverdig og overbevisende måte, og opplever den foreslåtte tildelingen som en anerkjennelse av det arbeidet vi gjør og det faktum at vi er til stede for Oslos hivpositive, sier generalsekretæren.

Generalsekretær i HivNorge, Anne-Karin Kolstad.

Hun understreker at HivNorge er glade for at sosialbyråd Øystein Eriksen Søreide gjentatte ganger har uttrykt at det er behov for bedre innsats på hivfeltet. — Denne holdningen ser vi resultatet av nå, sier Kolstad.

— Bevilgningen gjør det mulig for oss å iverksette flere viktige og spennende tiltak for Oslos hivpositive, fortsetter Kolstad. — Det betyr blant annet at vi står bedre rustet til å bekjempe stigmatiseringen og diskrimineringen som mange hivpositive opplever på kroppen nærmest daglig.

Les også

schedule23.03.2023

→ Nytt styre i HivNorge

Årsmøtet i HivNorge som ble avholdt 23. mars, valgte nytt styre og ny styreleder. Leif-Ove Hansen overlater stafettpinnen til Roger Dybedahl.

schedule15.03.2023

→ Årsrapporten over seksuelt overførbare infeksjoner er klar

Folkehelseinstituttet lanserte i dag sin årlige rapport om overvåkning over seksuelt overførbare sykdommer i Norge. Dette inkluderer en oversikt over hivsituasjonen i Norge i 2022. Effektive tiltak som tidlig diagnostikk, vellykket hivbehandling og den hivforebyggende behandlingen PrEP, har resultert i et lavt antall personer som er smittet i Norge, med en nedgang på 80% de siste ti årene.