Hivpositive kan tegne livsforsikring

Det har vært vanskelig for hivpositive å tegne livsforsikring, uførerisikoforsikring og liknende, og noen ganger umulig. Men ikke nå lenger. FinansNorge, som lager de retningslinjene for helsevurdering som forsikringsselskapene følger, har snudd. I et møte med HivNorge er de tydelige på at retningslinjene vil bli endret.

scheduleOppdatert: 12.11.2019

createForfatter: Arne Walderhaug

labelEmner:

De som har levd lenge med hiv, har opplevd en enorm utvikling. De fleste som blir diagnostisert med hiv i dag kan regne med å leve omtrent like lenge som andre, uten nevneverdige helseproblemer. For mange er dette kjent, men forsikringsbransjen har hengt etter.

– Vi ble kontaktet av medlemmer som ble nektet uførerisikoforsikring, og kunne ikke forstå at det var riktig, forteller Halvor Frihagen, juridisk rådgiver i HivNorge. – Når vi undersøkte mer, så vi at FinansNorges retningslinjer for helsevurdering var utdatert og passet bedre på nittitallet, før de gode medikamentene kom. FinansNorge organiserer de aller fleste banker og forsikringsselskaper i Norge.

Halvor Frihagen, juridisk rådgiver i HivNorge.

HivNorge brukte diskrimineringsloven og sendte en klage til Likestillings- og diskrimineringsnemnda. – Da vår klage nådde FinansNorge, så de raskt at vi hadde gode poenger, og ba om et møte. De sa klart ifra at de skulle endre sine retningslinjer, og inviterte oss med i et samarbeid for å utarbeide nye retningslinjer forteller Frihagen. Melding om at retningslinjene ble trukket ble deretter sendt til alle forsikringsselskapene som er medlem i FinansNorge i begynnelsen av november.

HivNorges juridiske rådgiver ber nå alle medlemmer som trenger livsforsikring, enten uføredekning eller dødsrisikoforsikring, om å søke sine forsikringsselskaper om forsikring. FinansNorge har bedt selskapene sende saker inn til sin nemnd for helsevurdering, slik at en ny praksis kan legges.

– De som sliter med alvorlige helseplager, risikerer fortsatt å bli nektet forsikring. Men vi regner med at de som raskt kom på vellykket behandling, skal få forsikring på vanlige vilkår, eller kanskje med litt høyere premie, sier Halvor Frihagen. – I en periode blir det nok forlenget saksbehandlingstid, mens saker skal legges frem for nemnda for helsevurdering.

Bankene setter ofte som vilkår for boliglån at man tar ut en uførerisikoforsikring. Derfor har mange hivpositive hatt problemer med å etablere seg i bolig. – Det er viktig for mange at vi får forsikringsselskapene med oss på en endring her, sier Frihagen.  Han forteller videre at endringen antagelig også vil gjelde gruppelivsforsikringer der man ikke leverer helseerklæring, men som har tatt forbehold mot kjent hivinfeksjon. – Hvis noen blir nektet forsikringsdekning i et slik tilfelle, vil vi gjerne høre fra dere, og se hva kan gjøre, sier Frihagen.

Juridisk rådgiver Frihagen forteller at alle som har fått avslag på forsikring, eller veldig høy premie, må vurdere om dette er rimelig, eller om det kan være usaklig forskjellsbehandling. Alle som lever med hiv og har et spørsmål om forsikring må gjerne ta skrive til halvor@hivnorge.no eller på telefon.

Det er spesielt viktig at de med god helse søker om forsikring, slik at de nye retningslinjene blir basert på dem som faktisk lever med hiv i dag.

Les også

schedule28.03.2020

→ Råd og informasjon om koronaviruset

Hvordan smitter det og hvordan forebygger man smitte? Hvar er symptomene på korona? Hva gjør man hvis man mistenker at man har blitt smittet?

schedule12.03.2020

→ Infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved OUS stenger

Infeksjonsmedisinsk poliklinikk på Ullevål stenger nå for alle hivpasienter. Dersom du skulle fornye din resept på planlagt kontroll vil dette nå skje automatisk uten at du møter opp. Resepter kan fornyes via Min Journal på www.helsenorge.no ved behov.

schedule19.05.2020

→ Gradually opening of the outpatient clinic at Ullevål

The outpatient clinic for infectious diseases at OUS is now open for blood tests prior to your consultation, for anyone with an appointment from week 22 onwards. Some patients will have the option of going to the clinic for their consultation.

schedule19.05.2020

→ La policlinica de enfermedades infecciosas en Ullevål reabre sucesivamente

La policlinica de enfermedades infecciosas de Ullevål permite que las personas que tienen su consulta desde la semana numero 22 se presente para pruebas de sangre antes de la consulta. A muchos pacientes tambien se ofrece una consulta normal con su medico.

Scroll Up