Hivtallene for 2014 er bekymringsfulle

— Det er tydelig at vi har en utfordring i å nå ut til innvandrere med informasjon om hvordan beskytte seg mot hiv, hvor man kan teste seg og hvor god hivbehandlingen er i dag, sier nestleder i HivNorge, Leif-Ove Hansen.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Bente Bendiksen

labelEmner:

— Det er mye man kan tolke ut fra tallene fra Folkehelseinstituttet, fortsetter han, — men det som kommer tydelig fram er at menn som har sex med menn (msm) med innvandrerbakgrunn som tester positivt for hiv er en sammensatt gruppe, hvor en betydelig andel ikke kommer gjennom asylsystemet, og dermed heller ikke får informasjon gjennom denne kanalen. Eksempelvis kommer 23 av 54 diagnostiserte msm med innvandrerbakgrunn fra Europa. De er sannsynligvis her for å jobbe, og dermed er det ingen faste kanaler som når ut til denne gruppen.  Men de blir smittet med hiv i Norge og dermed er de på en eller flere måter i kontakt med msm bosatt i Norge eller på arenaer der msm har sex, så de bør være mulig å nå, mener Hansen.

HivNorge er i dialog med blant andre Skeiv Verden som jobber med lhbtqi med innvandrer- eller minoritetsbakgrunn. — Dette fordi vi ser at de er en av få organisjoner som når ut til denne delen av lhbtqi samfunnet. Det er for HivNorge tydelig at msm-innvandrere nå må opp på agendaen for hele hivfeltet, det er da ikke bare snakk om å rette testtilbudet i den retning, men også se at det her er et udekket behov for helhetlig ivaretakelse, sier Hansen. Som helhet lever nå rundt 1500 innvandrere med hiv i Norge.

Hansen understreker viktigheten ved å se på rutinene rundt smitteoppsporingen når en hivtest viser seg å være positiv. — Det ser ut til at veldig mange blir smittet ved tilfeldig sexpartner, men at kun en liten andel hivpositive blir avdekket gjennom smitteoppsporingen. Gode rutiner for helsearbeidere ved smitteoppsporing er viktig slik at det oppleves trygt å oppgi sexpartnere og at den som nettopp har testet positivt ikke blir pålagt ansvar for smitteoppsporingen, som HivNorge har fått tilbakemeldinger på at skjer i noen tilfeller.

Hansen retter videre fokus på heteroseksuelt smittede mens bosatt i Norge. — Her ser man at menn er i flertall og særlig merker vi oss at heteroseksuelle menn som smittes i utlandet utgjør en betydelig andel nysmittede. Informasjon om risiko for seksuelt overførbare infeksjoner og hvordan beskytte seg ved sex på ferie må prioriteres.

— Vi deler også Folkehelseinstituttets bekymring for at det er store mørketall i risikogruppene og mener at det fortsatt må arbeides med lavterskel-testing for msm, og fokuset må også styrkes ovenfor innvandrermiljøer, stadfester Hansen.  Ifølge Folkehelseinstituttet er smittepresset blant msm høyt fordi et betydelig antall nysmittede som har høye virusmengder ikke kjenner sin hivstatus. — Å ta ansvar for egen seksuelle helse og være konsekvent med kondombruk ved risikosex er det eneste som hjelper når du ikke vet status på din sexpartner, sier Hansen. — Hivpositive på vellykket behandling er i praksis ikke smitteførende, vi ser også at bruken av PEP, og i framtiden også PrEP vil være viktige smitteforebyggende tiltak.

Les også

schedule05.07.2024

→ Til minne om Ulf Tveten

25. juni 2024 gikk Ulf Tveten bort. Gjennom hans åpenhet om å leve med hiv, samt hans engasjement i HivNorge, har han vært en viktig bidragsyter i kampen mot fordommer og stigma. Under bisettelsen i Vestre gravlund Nye kapell fredag 5. juli, holdt generalsekretær Anne-Karin Kolstad en minnetale på vegne av HivNorge og Helseutvalget. Minnetalen kan du lese her. 

schedule03.07.2024

→ 10 år som generalsekretær 

I mai 2024 var det ti år siden Anne-Karin Kolstad ble ansatt som generalsekretær i HivNorge. Med sin solide ledererfaring fra en rekke organisasjoner og unike evne til bygge nettverk og knytte kontakter, har hun bidratt til å utvikle HivNorge til en aktiv og utadrettet pasientorganisasjon med en tydelig brukerstemme. Vi har bedt henne skrive noen ord om sine ti år i sjefsstolen.