Homofobiens paradoks

Menneskerettigheter og avkriminalisering er to av de viktigste forutsetningene for fremgang i kampen mot hiv/aids. Likevel gis det støtte til organisasjoner som motarbeider denne målsettingen.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Av Olav André Manum (tekst og foto)

labelEmner:

Den anglikanske presten Kapya Kaoma fra Zambia

Det globale fondet

Kaoma hevdet i sitt innlegg under sesjonen om Homofobi og hiv i Afrika å kunne føre beviser for at det er konservative og fundamentalistiske amerikanere som driver den voksende homofobien i Afrika. Dette er en tendens som blant annet har ført til at det foreligger et forslag om å innføre dødsstraff for visse former for homoseksualitet i Uganda. Også andre land skjerper forfølgelsen av menn som har sex med menn. Ikke bare ødelegger dette mange afrikanske menns liv, det driver også hivepidemien fremover på det afrikanske kontinentet.

Den zambiske presten hevdet å ha vært til stede på et møte mellom afrikanske konservative kirkeledere – blant dem Scott Lively, Don Schmierer og Caleb Lee Brundigde – og ugandiske myndigheter. Her belærte amerikanerne uganderne om ”homoenes dagsorden” og at dersom de ikke satte inn mottiltak ville homofile snart ta over og moralsk ødelegge Afrika . Afrikanerne ville dermed miste sin religiøse frihet, slik homsene hadde sørget for at hadde skjedd i USA.

– De amerikanske konservative kirkelederne har direkte tilgang til afrikanske statsledere, hevdet Kaoma, og la til: – De har også tilgang på statseide medier og kan gjennom dem drive videre kampanjer for å fremme sin homofobi.

– Problemet er ikke at homofili er uafrikansk, hevdet Kaoma, – Bibelen er minst like uafrikansk, problemet er at disse kirkelederne ikke ønsker å frigjøre Afrika, men tvert imot ønsker å gjøre det afrikanske kontinentet til sin åndelige koloni.

Han oppfordret derfor vestlige aktivister til å bidra til at afrikanerne løser sine problemer selv.

Han avsluttet imidlertid med å minne om at disse konservative kirkelederne også driver forebyggende hiv/aidsarbeid hvor to av grunnsteinene er kristenkonservative amerikanske familieverdier og homofobi.

Problemet er at de samme organisasjonene også mottar støtte fra både Det globale fondet og Pepfar, den amerikanske hjelpeorganisasjonen president George W. Bush bygde opp for å bekjempe aids. Det globale fondet styres av organisasjoner som altså klart og tydelig hevder at homofobi og kriminalisering av likekjønnet sex er et alvorlig hinder for fremgang i kampen mot hiv. Slik er homofobiens paradoks.

flere nyheter fra AIDS2010

Les også

schedule16.02.2024

→ Oppdaterte retningslinjer for hivbehandling

De nasjonale retningslinjene for oppfølging og behandling av hiv er oppdaterte og inneholder noen endringer fra 2023-utgaven. Injeksjonsbehandling, koinfeksjon med hepatitt B og vaksinering mot lungebetennelse er blant endringene som løftes frem.

schedule02.02.2024

→ Å bli eldre med hiv

—Det er fint at vi diskuterer temaet å bli eldre med hiv, da det sier noe om hvordan det medisinske bildet på hiv har endret seg. Nå retter vi fokus mot å leve lengre med livskvalitet, og ikke bare å overleve, slo overlege Birgitte Stiksrud fast under HivNorges temamøte om å bli eldre med hiv.