Homser vitser om hivpositive

Bård Nylund sier han selv har observert fordommer mot hivpositive i homomiljøet. – Jeg tror mange med meg har opplevd at det vitses med hiv, at folk mener man må «passe seg» for hiv-positive, at folk mener hiv er noe man kan skylde seg selv for og så videre, og så videre, sier lederen i LLH.

scheduleOppdatert: 20.12.2022

createForfatter: Olav André Manum

labelEmner:

Han tror uvitenhet både om hvordan hiv smitter og ikke smitter kan være en grunn til at disse fordommene finnes. Likeså om hvordan livet som hivpositiv fortoner seg. – Selv om det ikke nødvendigvis oppleves som et åpenhetspress, så tror jeg at det faktum at så få er åpne bidrar til at vi får ha fordommene våre i fred. Noe som igjen fører til at det kan være vanskeligere å være åpen. En ond sirkel, med andre ord, sier Nylund (bildet øverst).

Også Jim Høyen, daglig leder på homonettstedet gaysir.no, mener å se fordommer i kommentarfeltene. – Alle fordomsfulle eller hatske utsagn i debatter og kommentarfelt blir slettet så snart vi ser dem selv eller blir gjort oppmerksom på dem, sier han. – Gaysir har åtte moderatorer, i tillegg til redaksjonen, som følger med på debattene.

Daglig leder på homonettstedet gaysir.no, Jim Høyen

Høyen opplever ikke at dette er et spesielt stort problem mot hivpositive i forhold til andre minoriteter på Gaysir. – Fordomsfulle meldinger og hatske utsagn er dessverre noe vi av og til må ”deale” med, sier han og legger til at om noen mottar hatske og fordomsfulle meldinger, og klager disse inn til Gaysir, gjør de en vurdering i hvert enkelt tilfelle. – Vi undersøker om meldingen er dratt ut av en større sammenheng. Mener vi at innklagingen er berettiget sender vi vedkommende en advarsel eller sletter vedkommendes profil.

Hvorvidt det er en sammenheng mellom de høye hivtallene blant msm og fordommene hivpositive møter i homomiljøet, tør ikke Nylund være bastant om. – Jeg er ingen ekspert på området, og høye hivtall blant msm er jo en trend man ser i hele den vestlige verden. I land som er betydelig større enn Norge finnes det egne miljø for hivpositive, og det kan virke som at man er mer avslappet i forhold til hivpositive. Likevel er smittetallene svært høye. Når det gjelder årsakene til høye smittetall, så tror jeg det er såpass komplekst at endimensjonale forklaringer ikke har noen hensikt.

Høyen er usikker på hvor grensen går for hva som kan aksepteres. – Å snakke om absolutte grenser er vanskelig. I debatter må man akseptere noe temperatur og uenighet. Det handler om kontekst og sammenheng, men er kommentaren opplagt fordomsfull og hatsk, tar vi den bort. Fordomsfulle kommentarer som retter seg mot enkeltpersoner, er vi selvsagt ekstra strenge på. Det kan føre til at bæreren av kommentaren/holdningen blir fjernet fra Gaysir.

På 1980-tallet sto homsene sammen for å beskytte hivpositive og deres rettigheter. I dag snakkes det om at staten ikke burde bruke penger på medisiner til hivpositive fordi de selv er skyld i sin situasjon. Hva har skjedd?

Nylund sier at han ikke opplever at det er et folkekrav at hivpositive må betale medisinene sine selv. – Hvis så skulle være tilfelle, kan jeg garantere at LLH vil være kraftig imot det. Når det gjelder forskjellen på åttitallet og i dag, så er det sikkert andre med mer fartstid enn meg som har bedre analyser om hva som har skjedd, men rent intuitivt kan man kanskje tenke seg at det paradoksalt nok var enklere å være åpen hvis man bare hadde få år igjen å leve, enn det er i dag med medisiner som gjør at man kan forvente tilnærmet like langt livsløp som negative.

På spørsmål om hva slags tiltak LLH vil sette i verk for å motvirke fordommer, svarer Nylund at LLH har politikk på å avkriminalisere hivpositive. – Vi arrangerer kafétreff for hivpositive. Vi deltar i samarbeidet rundt verdens aidsdag, og med de andre sentrale aktørene på feltet.

Hivpositive homser POSITIV har snakket med, mener det er en «vellykkethetspsykose» i homomiljøet og at homofrigjøringen er preget av et heteronormativt tankesett. Dette underminerer tanken om mangfold og respekten for mangfold. Hva tror Nylund om det?

– Jeg synes det er en generaliserende påstand. Jeg tror at man finner belegg for påstanden i noen deler av miljøet, samtidig som man i andre deler av miljøet finner en mye høyere takhøyde enn i samfunnet ellers. Hva er dette homomiljøet egentlig? Det er jo i homomiljøet grupper, fester, kafeer og andre tilbud til hivpositive også har oppstått. Vi skal selvsagt ha nulltoleranse for fordommer og negative holdninger til hivpositive i vårt miljø, men jeg mener også at man finner mye bra der som man ikke nødvendigvis finner andre steder. Det er noen kjipe dronninger her og der, men det er jammen meg mange som i aller høyeste grad utfordrer heteronormativiteten og skaper mangfold også, avslutter Nylund.

Utbredt-frykt-for-hivpositive

Les også

schedule10.04.2024

→ Forebygging, testing og behandling eliminerer hiv

Tidlig diagnostikk, raskest mulig oppstart med antiretroviral behandling av hivinfeksjon, kondombruk og tilbud om forebyggende behandling (PrEP) til spesielt risikoutsatte er de viktigste hivforebyggende tiltakene, ifølge Folkehelseinstituttet.

schedule05.04.2024

→ Husk søknadsfristen til Hivfondet

Lever du med hiv og er i en vanskelig økonomisk situasjon? Neste søknadsfrist for Hivfondet er 1. mai.