Høring på Stortinget i dag

HivNorge møter i Stortinget i ettermiddag for å komme med innspill til statsbudsjettet for neste år. Generalsekretær Anne-Karin Kolstad er særskilt bekymret for overføring av finansieringsordningen fra Folketrygden til helseforetakene. Vil dette kunne redusere kvaliteten på hivbehandlingen og vil det gjøre arbeidet med å tilby PEP og PrEP vanskeligere, er noen av spørsmålene hun tar […]

scheduleOppdatert: 20.12.2022

createForfatter: Arne Walderhaug

labelEmner:

HivNorge møter i Stortinget i ettermiddag for å komme med innspill til statsbudsjettet for neste år. Generalsekretær Anne-Karin Kolstad er særskilt bekymret for overføring av finansieringsordningen fra Folketrygden til helseforetakene.

Vil dette kunne redusere kvaliteten på hivbehandlingen og vil det gjøre arbeidet med å tilby PEP og PrEP vanskeligere, er noen av spørsmålene hun tar opp med Stortingets helse- og omsorgskomité.

Generalsekretæren sier at inntil i dag har man kunne få den beste hivmedisin, uavhengig av pris og dette har bidratt til at mennesker som lever med hiv i dag, er smittefri og lever like lenge som andre. – Gode medisiner og muligheten til å bytte raskt til medisiner som er uten bivirkninger og mindre giftige har vært bærebjelken i det som betegnes som en av de største medisinske suksesser man har hatt de siste 30 årene. HivNorge er derfor bekymret for to ting. Hva skjer om de regionale helseforetakene ikke klarer å forhandle ned prisene, eller når sykehusøkonomien tvinger frem budsjettkutt, spør Anne-Karin Kolstad.

Generalsekretær Anne-Karin Kolstad er særskilt bekymret for overføring av finansieringsordningen fra Folketrygden til helseforetakene. Foto: Arne Walderhaug

– Vi i HivNorge ønsker at alle som lever med hiv skal få den beste hivmedisinen, fordi etterlevelse og å leve godt med en livslang kronisk sykdom er så viktig. Det er også svært viktig med vellykket medisinering av mennesker som lever med hiv fordi det er det viktigste smitteforebyggende tiltak vi har i dag, vil Kolstad påpeke overfor komiteen. – Vi vil også understreke at Stortinget ved behandlingen av Stortingsmelding 34 (2015–2016) -Verdier i pasientens helsetjeneste la til i merknad at smittevernhensynet skulle være førende i forbindelse med prioritering av hivmedisiner. Vi ber derfor komiteen om å opprettholde nivået på finansiering av legemidler på dagens nivå ved å heve overføringen fra Folketrygden til de regionale helseforetakene under Kap. 732 Regionale helseforetak med 20 millioner.

Last opp høringsnotatet.

Les også

schedule10.04.2024

→ Forebygging, testing og behandling eliminerer hiv

Tidlig diagnostikk, raskest mulig oppstart med antiretroviral behandling av hivinfeksjon, kondombruk og tilbud om forebyggende behandling (PrEP) til spesielt risikoutsatte er de viktigste hivforebyggende tiltakene, ifølge Folkehelseinstituttet.

schedule05.04.2024

→ Husk søknadsfristen til Hivfondet

Lever du med hiv og er i en vanskelig økonomisk situasjon? Neste søknadsfrist for Hivfondet er 1. mai.