Hun er far til to barn

Personer med kjønnsidentitets-tematikk har sin egen organisasjon i Melbourne, Australia. Den heter Transgender, Victoria, har 30 medlemmer og ledes med myndig hånd av Brenda Appleton. For henne har det vært viktig å delta på den stor aidskonferansen i byen for å synliggjøre organisasjonen og ikke minst knytte bånd til andre tilsvarende grupper over hele verden.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Olav André Manum

labelEmner:

– Som gruppe er vi ikke mer utsatt for hivsmitte enn den generelle befolkningen her i Australia, sier Appleton. – Det viktigste for oss her er å bidra til å synliggjøre de utfordringene våre folk opplever andre steder i forhold til hiv, og dermed kanskje også bidra til å peke på noen løsninger.

Hun mener ikke at Transgender, Victoria sitter på løsningene som sådan, men hun peker på at i de femten årene organisasjonen har eksistert, så har den oppnådd flere juridiske endringer som har betydning for livskvaliteten til australiere med kjønnsidentitetstematikk.

Allerede etter dag to på standen til Transgender, Victoria har Appleton snakket med transpersoner fra 18 land. Hun er ikke overrasket over det hun har hørt, men blir likevel svært trist til sinns. Det er det kanskje grunn til: I Malaysia forfølges og fengsles transkvinner, forteller hun, i Peru er  55 prosent av den samme gruppen smittet med hiv, i enkelte stater i India er denne prosentandelen nesten 70 prosent. Dette må det gjøres noe med, mener Appleton engasjert.

– Våre utfordringer her i Australia blir relativt sett små i forhold, men alvorlige nok for dem det gjelder.

Når hun begynner å snakke om dem, så blir det raskt klart at det dreier seg ikke om bagateller i Australia heller: For til tross for forbedret lovgivning og større anerkjennelse fra myndighetenes side, så utsettes denne gruppen for massiv diskriminering.

– 80 prosent av alle som kommer ut, minster jobben av en eller annen grunn innen et år er gått, sier hun. – Vi har problemer med å skaffe oss både jobb og bolig, og mange unge mennesker med kjønnsidentitetstematikk blir så mobbet og trakassert at de ikke klarer å gjennomføre skolegangen. De stiller dermed svært så dårlig på jobbmarkedet.

– Derfor ser vi også her i Australia at enkelte i vår gruppe blir drevet til sexarbeid.

Appleton mener det er en stor fordel at sexarbeidernes organisasjoner også anerkjenner denne gruppen og driver aktiv oppsøkende virksomhet overfor dem, for å myndiggjøre dem, gjøre dem kjent med sine rettigheter som sexarbeidere og gi dem skolering nok til å beskytte seg og kundene sine mot hivsmitte og andre seksuelt overførbare infeksjoner.

Brenda Appleton, leder for Transgender Victoria

– Salg av seksuelle tjenester er avkriminalisert i staten Victoria i Australia, opplyser Appleton,  så det er mulig å drive hivforebyggende arbeid også blant transpersoner som selger sex, enten de gjør det på bordell – og dem er det to av i denne sammenhengen her i byen – eller på gata.

Selv bruker hun mest tid på å samarbeide med myndighetene, få dem til å se utfordringene Australia har som samfunn i forhold til mennesker med kjønnsidentitetstematikk og at man må samarbeide for å ta tak i disse utfordringene. – Blant annet må vi sikres menneskerettigheter på våre vilkår og på lik linje med andre Australiere, sier hun.

Noen utfordringer har også Transgender, Victoria, forteller Brenda Appleton med et smil. – Myndighetene synes det er for så vidt enkelt å forstå at jeg har gått fra å være mann til å være kvinne. Det endrer ikke noe i forhold til deres oppfatning av at det finnes to kjønn. Men når vi begynner å snakke om personer som har et mangfoldig kjønnsuttrykk og veksler mellom mann, kvinne, og mange grader av det som befinner seg på skalaen for androgynitet, så får de vanskeligheter!

Selv betrakter Appleton seg som heldig. Hun er fortsatt gift med den personen hun giften seg med som mann for over 40 år siden og hun har opprettholdt kontakten med sine to barn gjennom hele prosessen fra mann til kvinne.

Les også

schedule05.07.2024

→ Til minne om Ulf Tveten

25. juni 2024 gikk Ulf Tveten bort. Gjennom hans åpenhet om å leve med hiv, samt hans engasjement i HivNorge, har han vært en viktig bidragsyter i kampen mot fordommer og stigma. Under bisettelsen i Vestre gravlund Nye kapell fredag 5. juli, holdt generalsekretær Anne-Karin Kolstad en minnetale på vegne av HivNorge og Helseutvalget. Minnetalen kan du lese her. 

schedule03.07.2024

→ 10 år som generalsekretær 

I mai 2024 var det ti år siden Anne-Karin Kolstad ble ansatt som generalsekretær i HivNorge. Med sin solide ledererfaring fra en rekke organisasjoner og unike evne til bygge nettverk og knytte kontakter, har hun bidratt til å utvikle HivNorge til en aktiv og utadrettet pasientorganisasjon med en tydelig brukerstemme. Vi har bedt henne skrive noen ord om sine ti år i sjefsstolen.