Hva vet vi om hiv og covid-19?

I anledning HivNorges digitale faglige markering av verdens aidsdag hadde vi med oss overlege og forsker ved infeksjonsmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål, Dag Henrik Reikvam til å snakke om hiv og covid-19.

scheduleOppdatert: 15.12.2020

createForfatter: Sekretariater

labelEmner:

Reikvam er i tillegg en del av det nye forskningsnettverket Oslo HIV Research, etablert av Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus. Tidligere har han og vært med på temakveld om effekten av probiotika på immunforsvaret, den kan du se her. 

Det har vært mange spørsmål om covid-19 og hiv siden pandemien brøt ut i mars. Har mennesker som lever med hiv økt risiko for å bli smittet med koronaviruset. Har mennesker som lever med hiv økt risiko for et alvorlig sykdomsforløp? Og hvordan påvirker covid-19-pandemien behandling og oppfølging av mennesker som lever med hiv? Reikvam stilte digitalt for å svare på noen av disse spørsmålene, og gi oss en gjennomgang av hva vi vet om hiv og covid-19 så langt.  

Reikvam viser til den internasjonale databasen ISARIC som viser at av de forskjellige komorbiditetene, eller andre underliggende sykdommer og tilstander, man trodde kunne ha noe å si for smitterisiko ligger hiv og aids nederst. Videre viser en studie fra Rhone i Frankrike at de ikke har registrert noen høyere risiko for å bli smittet med koronaviruset og alvorlig syk av covid-19 hos hverken mennesker som lever med hiv eller PrEP-brukere.   

Dag Henrik Reikvam. Foto: Kjerstin Røstad

Om man får et mer alvorlig sykdomsforløp hvis man blir smittet med koronaviruset og lever med hiv kommer an på den generelle helsen og andre eventuelle komorbiditeter. En rekke studier har vist at pasienter innlagt på sykehus med covid-19 som og lever med hiv ikke har økt sannsynlighet for alvorlig sykdom enn andre. Har du imidlertid andre komorbiditeter som hjerte- og karsykdommer eller lungesykdommer i tillegg til hiv, kan risikoen for alvorlig sykdomsforløp være større. Andre faktorer som alder kan og påvirke risikoen for alvorlig sykdomsforløp.  

Hvordan pandemien påvirker behandling og oppfølging av mennesker som lever med hiv er avhengig av hvilke smittevernsrestriksjoner og regler som er gjeldende og smittesituasjonen ellers i samfunnet. Reikvam forteller at hemmet infrastruktur og lock down til nå har preget behandlingen av mennesker som lever med hiv i Norge. Flere av pasientene ved OUS har måtte benytte seg av telefonkonsultasjoner i stedet for oppmøte. 

Reikvam forteller og at det har blitt fremmet en rekke nye spørsmål om hiv og hivbehandling i lys av pandemien som vil kreve videre forskning. Vil mennesker som lever med hiv ha like god effekt av vaksine? Kan det være noen interaksjoner mellom hivmedisiner og behandling av covid-19? Og er noen hivmedisiner mer fordelaktige å bruke nå? Reikvam ønsker videre forskning, med økt fokus på pasienter med immunsvikt og andre komorbiditeter.  

Les også

schedule24.11.2023

→ Mangel på Genvoya

Genvoya, et av legemidlene som behandler hiv, er for tiden ikke tilgjengelig i Norge. Pasienter som benytter seg av denne behandlingen anbefales derfor å bytte til andre behandlingsalternativer.

schedule24.10.2023

→ Krever reversering av kutt

HivNorge har med interesse lest regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2023. Innen Utenriks- og forsvarskomiteens område har vi festet oss ved Utenriksdepartementets forslag i kap. 160 om helse. Vi er rett og slett forferdet over at regjeringen foreslår ytterligere kutt i støtten til UNAIDS, til bare 20 millioner kroner.