Hvordan definerer du hiv?

Hiv handler om mer enn smittetall og kondombruk. Hvem definerer hva hiv er? Hvilke konsekvenser får det for hvordan man forholder seg til hiv og hivpositive? 13. april blir det debatt på Litteraturhuset i Oslo.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Av Bente Bendiksen

labelEmner:

Litteraturhuset

Andrès Lekanger fra Skeivt Forum er en av initiativtakerne til debatten.

Hva er bakgrunnen for at du arrangerer denne debatten?

innlegg

Jeg ser at man snakker om hivpositives rettigheter og livssituasjon, dersom det kommer som følge av hivforebygging, og dette stiller jeg spørsmålstegn ved. Rent praktisk ser jeg argumentasjonen om et åpenbart sammenheng mellom hivforebygging og hivpositives rettigheter, men jeg mener at man også må se på dette på det prinsipielle planet. Hvem sitter med definisjonsmakten? Hvilke konsekvenser får det at fokuset på rettigheter kommer som følge av forebygging?

Hvorfor mener du det er viktig å debattere temaet?I tilegg til et virus, er også hiv et sett med ideer som videreformidles. Dette får konsekvenser når disse ideene overføres til handling. Det er derfor viktig å dekonstruere ideene. Hivpositive må gis muligheten til selv å definere sin egen skjebne, ta kontroll og sette premissene i debatten.

Hvorfor mener du det er viktig å debattere temaet?

Har du noen tanker om hva du ser for deg at en slik debatt kan bidra med? Jeg håper at denne debatten kan føre til en bevissthet også hos hivnegative. Videre håper jeg at hivpositive også ser at det er mulig å avvise tanken om at våres rettigheter skal være underlagt hivforebygging – og dermed hivnegatives interesser. Dette handler om likhet.

Har du noen tanker om hva du ser for deg at en slik debatt kan bidra med?

I praksis så vil forskjellige standpunkt i forhold til dette kunne ha noe å si for eksempel for hvilken forebyggingsstrategi man velger å bruke. Om hivpositive skal godta «skremselspropaganda» for at hivnegative skal føle seg trygge, eller om vi skal kunne kreve at andre skal godta at vi lever gode liv med hiv, uten å skamme oss.

Litteraturhuset

Les også

schedule24.11.2023

→ Mangel på Genvoya

Genvoya, et av legemidlene som behandler hiv, er for tiden ikke tilgjengelig i Norge. Pasienter som benytter seg av denne behandlingen anbefales derfor å bytte til andre behandlingsalternativer.

schedule24.10.2023

→ Krever reversering av kutt

HivNorge har med interesse lest regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2023. Innen Utenriks- og forsvarskomiteens område har vi festet oss ved Utenriksdepartementets forslag i kap. 160 om helse. Vi er rett og slett forferdet over at regjeringen foreslår ytterligere kutt i støtten til UNAIDS, til bare 20 millioner kroner.