Ikke flere hivpenger til neste år

Det blir ingen nevneverdig økning til hivfeltet i 2016 slik det fremgår av statsbudsjettet som ble lagt fram i dag formiddag.  Tilskuddet er justert for pris- og lønnsvekst, men tilskuddsordningen endres fra og med neste år.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Arne Walderhaug

labelEmner:

Helse- og omsorgsministeren har valgt å inkludere hiv-potten i sekkeposten ”seksuell helse” som et ledd i at framtidig hivstrategi også skal være en del av regjeringens strategi for bedre seksuell helse. Tilskuddsrammen for den sammenslåtte posten er økt marginalt fra 2015.

Bevilgningen til Nasjonal hivstrategi dekker tilskudd til frivillige organisasjoner, helseforetak og kommuner til oppfølging av nasjonal hiv-strategi, samt drift av tiltaket Aksept i regi av Kirkens bymisjon i Oslo. Formålet med tilskuddsordningen er å forebygge nysmitte av hiv blant menn som har sex med menn (msm) med risikoatferd og blant mennesker som har vært eller er i en migrasjonssituasjon, samt helhetlig ivaretakelse av hiv-positive. Ordningen er lagt om for 2016 etter en omfattende prosess i dialog med de frivillige aktørene. Ordningen forvaltes av Helsedirektoratet.

Skuffet: HivNorges leder Leif-Ove Hansen

– Vi i HivNorge er skuffet over at det ikke er noen økning til hivfeltet, sier HivNorges leder Leif-Ove Hansen.  – Det er ikke forenelig med at antallet hivpositive som trenger helhetlig ivaretakelse har økt med nesten 300 i året de siste 5 årene uten at feltet er tilført flere midlere.

 – Det burde være økt økonomisk ramme til et felt som Helsedirektoratet nå ønsker omstilling på, det koster penger.  Det er også helt nødvendig å gi midler til et prøveprosjekt på PrEP-behandling fra neste år, mens Helsedirektoratet utreder hvordan PrEP skal brukes i Norge vil antallet nysmitte i gruppen msm øke unødvendig fordi de ikke får tilgang på PrEP.

Departementet skriver videre i proposisjonen at ”nasjonale helsemyndigheter har startet arbeidet med å utrede konsekvensene av Verdens helseorganisasjons anbefaling om bruk av preeksponeringsprofylakse (PrEP) for grupper med høy sårbarhet for hiv. PrEP innebærer at hivnegative personer tar hivmedisiner på lik linje med en hivpositive for å forebygge smitte. Relevante fagmiljøer og frivillige organisasjoner vil bli involvert i prosessen.”

Les også

schedule08.12.2023

→ Grønt lys for langtidsvirkende PrEP

Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) har gitt medisinselskapet GSK markedsføringstillatelse for langtidsvirkende PrEP i Europa, både som injeksjon og som tabletter. – Denne behandlingen er fortsatt kostbar, sier generalsekretær Anne-Karin Kolstad i HivNorge, og hun tror den kun vil tilbys et fåtall.

schedule05.12.2023

→ Norge kan bidra til å stoppe den globale AIDS-pandemien ved å støtte lokalsamfunnene i frontlinjen

Verden har en fantastisk mulighet. Den kan få slutt på aids-pandemien som en trussel mot folkehelsen innen 2030. Å styrke investeringene i aidsresponsen vil også fremme jenters og kvinners rettigheter og myndiggjøring, menneskerettighetene til LHBTQI-personer og global helse. Norges internasjonale bistand er avgjørende for å sikre at dette lykkes.