Ikke lenger smittsom

De faglige retningslinjene for oppfølging og behandling av hiv i Norge som er utarbeidet av Norsk forening for infeksjonsmedisin, sier at risikoen for hivsmitte fra personer som er velbehandlet på ART, er svært lav uavhengig av kjønn og seksualpraksis, og at man i praksis ikke er smittsom.

scheduleOppdatert: 20.12.2022

createForfatter: Olav André Manum

labelEmner:

Det var så langt tilbake som i januar 2008 at den sveitsiske nasjonale komiteen for aids kom med en uttalelse om at hivpositive på vellykket behandling i praksis ikke var smitteførende. Bakgrunnen for uttalelsen var flere studier som slo dette fast.

Nyheten ble mottatt med skepsis fra mange hold, blant annet stilte overlege og professor Stig Frøland ved Rikshospitalet seg tvilende til sannheten fra Alpene og mente at uttalelsen ikke bygget på vitenskapelige forutsetninger. Overlege Arild Mæland ved infeksjonsmedisinsk avdeling på Oslo universitetssykehus Ullevål var av en annen oppfatning. Han mente at uttalelsen var klok, modig og etisk riktig da den reduserer både angst for smitte og stigmaet knyttet til å leve med hiv. – Å fjerne angst har også en helsebringende effekt, sa han til HivNorges websider i 2009.

I dag, åtte år og en rekke med vitenskapelige undersøkelser senere, er det ikke lenger noen tvil. Ny og veldokumentert kunnskap slår fast at hivpositive på vellykket behandling og som ikke har noen andre seksuelt overførbare infeksjoner (SOI) i praksis ikke et smittebærende. På bakgrunn av denne kunnskapen skrev Folkehelseinstituttet 1. desember 2014 et brev til Justisdepartement og ba om for straffefritak for velbehandlete hivpositive i forbindelse med revisjonen av straffeloven.

Nye retningslinjerOg nå, i en oppdatering av websidene til Norsk forening for infeksjonsmedisin i januar 2016, har foreningen utarbeidet nye faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv i Norge. De norske retningslinjene bygger i hovedsak på de europeiske retningslinjene, utarbeidet av European AIDS Clinical Society (EACS).

Nye retningslinjer

Hovedfokuset er å få alle hivpositive over på effektiv antiretroviral terapi. Det er infeksjonsmedisinere fra ulike helseforetak i Norge som har utarbeidet de norske retningslinjene. Når det gjelder vellykket behandling sier de: – Risikoen for hivsmitte fra personer som er velbehandlet på ART, er svært lav uavhengig av kjønn og seksualpraksis. Hivpositive uten SOI og med stabil hiv-RNA < 50 kopier/ml er i praksis ikke smittsomme.

Naturmetoden– At man i praksis ikke er smittsom betyr at man ikke skal gå rundt og være redd for å smitte andre, og at man kan unnfange barn på naturmåten, sier sykepeleier Ingrid Slørdal ved infeksjonsmedisinsk avdeling på St. Olavs hospital i Trondheim. Overlege Åse Haugstvedt ved Olafiaklinikken i Oslo legger til at pasienten må ta medisinene sine som foreskrevet om det skal kunne kalles vellykket behandling.

Naturmetoden

– Pasienten har helt klart et eget ansvar for å ta medisin som foreskrevet, samt ta forholdsregler for å unngå å bli smittet av andre SOI på samme måte som vi alle har et eget ansvar i forhold til å ta vare på egen helse, legger Slørdal til.

Overlege Bente Bergersen ved Oslo universitetssykehus Ullevål ønsker å understreke at dette ikke er noen 100 prosent garanti mot smitte, men at risikoen er svært lav.

Så hvordan formidler man dette budskapet – at om man tar sine medisiner daglig og ikke har målbart virus, er sannsynligheten for å overføre smitte nesten lik null?

Bergersen sier at man fort legger merke til om pasienten ikke tar medisinene sine som foreskrevet. – Da vil de få høyere virustall enn det vi regner som ikke målbare virustall. Derfor presiserer vi også bruk av kondom for å hindre andre seksuelt overførbare infeksjoner, som syfilis og gonoré. Noe overlege Børge Førland Gjøse ved medisinsk poliklinikk ved Stavanger universitetssykehus, er enig i.

Illustrasjonsfoto: Crestock.

– Vi legger vekt på å informere om viktigheten av å ta medisinen(e) som avtalt (ikke glemme), at de regelmessig sjekker seg for SOI, og at de følger opp blodprøvekontrollene på infeksjonsmedisinsk poliklinikk, sier Haugstvedt.

Hva sier man om pasientens eget ansvar – for eksempel med hensyn til å unngå å bli smittet av andre SOI-er, og betydningen av å ta medisinen som foreskrevet? Hvilke implikasjoner vil dette ha for pasienten?

– Pasientene har selvsagt ansvar for å sjekke seg for SOI, følge opp blodprøvekontrollene og å ta medisinene slik de skal tas. Jeg tror de aller fleste er flinke til å ta dette ansvaret, men samtidig må vi erkjenne at det ikke er alle som klarer å følge opp slik de skal. Disse trenger hjelp og støtte til å bli bedre, både for sin egen del og for ikke å smitte andre. Men tar de ikke medisinen sin, møter de ikke til kontroller og sjekker seg ikke for SOI, kan de smitte andre. Dette må vi informere alle pasienter om, sier Haugstvedt.

Kondombruk– Hva sier man om kondombruk til pasienten? Er ubeskyttet sex nå OK?

Kondombruk

– Ved tilfeldige partnere anbefaler vi kondom med tanke på andre seksuelt overførbare infeksjoner, sier Førland Gjøse til Positiv. – Men er man i et fast forhold og har fått informert samtykke fra partneren, kan man droppe kondomet, legger han til.

Dette er Haugstvedt enig i. – Dersom man da ikke er i et monogamt forhold og begge er enige om ikke å bruke kondom, anbefaler vi kondom først og fremst grunnet risiko for andre SOI som klamydia, LGV, gonore, syfilis og hepatitt C. Jeg har også lenge tenkt at det kan komme nye virus på banen som kan smitte seksuelt, og nordmenn reiser i stor grad. Nå er det så vidt jeg vet påvist at zikaviruset kan smitte seksuelt, så jeg skulle ønske at kondomet fikk en oppreisning. Men jeg har også forståelse for at kondom kan være vanskelig å bruke for enkelte. Ingen får «skjenn» av meg for ikke å bruke kondom. Det primære målet for oss på Olafiaklinikken er at alle som trenger det, sjekker seg regelmessig for SOI, og at de føler seg møtt med respekt uansett hva slags seksuell praksis de måtte ha.

– Ubeskyttet sex er ikke ok og vil ikke bli det så lenge det er så mye annet en kan bli smittet av. Å bruke kondom handler like mye om å beskytte seg selv, sier Slørdal og legger til at like ofte som hun snakker om hvor viktig det er å fortsatt bruke kondom, får hun høre at det er lite aksept for dette. Spesielt blant MSM.

Les også

schedule13.05.2024

→ Per Miljeteig tildeles Kongens fortjenstmedalje  

Mandag 13. mai ble aktivist og tidligere styreleder i HivNorge, Per Miljeteig tildelt Kongens fortjenestmedalje. Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland var til stede på seremonien på Håndverkeren i Oslo for å overrekke medaljen.

schedule08.05.2024

→ HivNorge søker ny rådgiver

Vi søker nå etter en rådgiver i 100% stilling til å bli en del av laget. I dag er vi 7 personer som jobber både selvstendig og i team, vi har en flat struktur der alle ansatte rapporterer direkte til generalsekretær. Vi lover spennende utfordringer og muligheten til å gjøre en forskjell.