Ingen helhet på hivfeltet i Oslo

For mange utgjør forebygging og ivaretakelse innenfor seksuellhelse en svært liten del av Oslos budsjett, men for mennesker som lever med hiv er det veldig viktig med et godt helhetlig ivaretakende tilbud.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

— HivNorge ser med undring på at vi i Oslo kommunes budsjett for 2017 er kuttet med 15.000 kroner ned til 285.000 kroner fra fjorårets budsjett. Dette samtidig som det bevilges penger til testing og forebygging blant menn som har sex med menn med 400.000 kroner, sier HivNorges styreleder Leif-Ove Hansen.

— Det tyder jo på at man ser behovet for forebyggingsarbeid, og tydeligvis mener å finne flere hivpositive som vil trenge en helhetlig ivaretakelse. Det ser ut til at det eneste som er av betydning er å få stilt en diagnose, mens det å gi helhetlig ivaretakelse til mennesker som lever med hiv ikke fremstår som like viktig. Er det fordi det ikke er så lett å kvantifisere? spør Hansen.

Oslo er den byen i Norge hvor det bor flest mennesker med hiv, kanskje så mange som 3000. Hvert år diagnostiseres det også ca. 150 nye tilfeller bare i Oslo.  — Det virker til at man avdekker de fleste nysmittede tidlig med det tilbudet som allerede eksisterer. Det blir stadig flere som trenger en organisasjon som HivNorge, en interesseorganisasjon som jobber med å ivareta interessene til mennesker som lever med hiv. Det å få en hivdiagnose oppleves for mange som vanskelig, og mange trenger derfor oppfølging både sosialt, psykisk og juridisk. De skal leve med en kronisk diagnose resten av livet og har behov for orientering om sine rettigheter og plikter. Mange opplever videre stort utbytte i å møte andre som lever med hiv.  Ivaretakelse av interessene og rettighetene til mennesker som lever med hiv er det kun HivNorge som gjør, sier Hansen.

HivNorge ser stadig saker hvor vi bistår folk i å løse i møte med arbeidslivet, offentlige etater eller kommunehelsetjenesten. — Vi håper Oslo kommune ikke bare vil få diagnostisert nye hivtilfeller, men også gjøre HivNorge enda bedre i stand til å ivareta deres interesser og rettigheter, avslutter styrelederen.

Les også

schedule25.07.2024

→ Hvor går vitenskapen om hiv? 

På AIDS2024 møttes tre svært fremstående hivforskere for å snakke om fremtiden i hivforskningen. Dr. Françoise Barré-Sinoussi,  dr. Jeannie Marrazzo og dr. Reena Rajasuriar er i hver sin generasjon blant de aller fremste forskerne på hiv. Og hvor går hivforskningen? 

schedule25.07.2024

→ 100% effektiv hivforebygging

Resultater fra studien PURPOSE 1 viser at den hivforebyggende behandlingen Lenacapavir som injeksjon to ganger i året, er 100% effektiv. Blant deltakerne i studien, var det ingen som var blitt smittet med hiv.