Ingen økning av hivpenger på Statsbudsjettet

Finansminister Siv Jensen la i formiddag fram den blå-blå regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017. I Bent Høies helsedepartement legges det ikke opp til noen økning utover en prisjustering. – Dette er som forventet, sier styreleder Leif-Ove Hansen i HivNorge.

scheduleOppdatert: 20.12.2022

createForfatter: Arne Walderhaug og Olav André Manum

labelEmner:

– Vi i HivNorge er skuffet over at det ikke er noen økning til hivfeltet, sier HivNorges leder Leif-Ove Hansen.  – Det er ikke forenelig med at antallet hivpositive som trenger helhetlig ivaretakelse har økt med i rundt 250 i året de siste fem årene uten at feltet er tilført flere midlere.

I fjor ble hiv-potten inkludert i sekkeposten ”seksuell helse” som et ledd i at framtidig hivstrategi også skal være en del av regjeringens strategi for bedre seksuell helse.

– Vi i HivNorge er skuffet over at det ikke er noen økning til hivfeltet, sier HivNorges leder Leif-Ove Hansen. (Foto: Arne Walderhaug)

Bevilgningen til Nasjonal hivstrategi dekker tilskudd til frivillige organisasjoner, helseforetak og kommuner til oppfølging av nasjonal hiv-strategi, samt drift av tiltaket Aksept i regi av Kirkens bymisjon i Oslo. Formålet med tilskuddsordningen er å forebygge nysmitte av hiv blant menn som har sex med menn (msm) med risikoatferd og blant mennesker som har vært eller er i en migrasjonssituasjon, samt helhetlig ivaretakelse av hiv-positive. Ordningen ble lagt om fra og med 2016 etter en omfattende prosess i dialog med de frivillige aktørene.

Noe av hensikten med den nye finansieringsordningen er å effektivisere arbeidet, sette krav om samarbeid mellom aktørene og få mer igjen for hver krone som brukes. Flere av de mer sentrale aktørene i feltet har stor tro på at dette kan lykkes.

Arbeidet finansieres for tre år ad gangen og skaper dermed en annen type sikkerhet og forutsigbarhet for arbeid som settes i gang enn det feltet har sett tidligere.

Det er avdelingsleder Ellen Margrete Carlsen i Helsedirektoratet som har ansvaret for å implementere tiltakene på hivfeltet. Hun svare slik på våre spørsmål om den nye finansieringsordningen:

– Hva ønsker man å oppnå med det nye tildelingssystemet, hva blir gevinsten?

– Den nye forskriften om tilskudd til arbeid innen feltet hiv og seksuelt overførbare infeksjoner (soi) vil realisere flere gevinster. For det første er den et svar på organisasjonenes ønsker om mer langsiktige tilskudd, noe som nå løses ved at treårig tilskudd er mulig. Det er også et håp om at det vil gi mer effektiv bruk av tilskuddsmidler og tydeligere styring fra Helsedirektoratet, noe tidligere evalueringer har pekt på som viktig.  

Videre mener Carlsen at den svarer på et ønske om å konsentrere mer av innsatsen mot de viktigste målgruppene, og bidra til bedre koordinering av tiltak rettet mot disse. – I årets behandling av tilskudd ser vi at mange av aktørene har tatt den nye ordningen til seg og funnet frem til nye og gode løsninger for samarbeid, sier hun.

Den nye finansieringsordningen et svar på organisasjonenes ønsker om mer langsiktige tilskudd sier Helsedirektoratet.

Hun legger til at det har vært et langsiktig mål for Helsedirektoratet at andelen av tilskuddsmidler som går til drift (lønn, leie av lokaler o.l.) reduseres over tid. – Dette tror vi at den nye ordningen vil kunne bidra til, fordi den bare åpner for denne typen utgifter i tre hovedsøknader.

Avslutningsvis sier Carlsen at den nye forskriften er et steg i retning av å integrere et bredere perspektiv om seksuell helse og forebygging av hiv og soi. – I dette perspektivet vil ordningen bli viktig som et ledd i implementeringen av Ny nasjonal strategi for seksuell helse, som vil bli presentert av regjeringen i løpet av høsten 2016, sier avdelingsleder Ellen Margrete Carlsen i Helsedirektoratet.

Les også

schedule12.06.2024

→ Forebyggende eller risikabelt?

Har du hørt om DoxyPEP? Syntes du økningen av seksuelt overførbare infeksjoner er bekymrende? I enkelte land og på digitale plattformer hører man at antibiotika som forebyggende behandling (DoxyPEP) er løsningen på økningen av seksuelt overførbare infeksjoner. Vil DoxyPEP faktisk være redningen eller vil det forverre antibiotikaresistens-situasjonen?

schedule06.06.2024

→ Faglig påfyll og erfaringsutveksling 

I mai arrangerte HivNorge, i samarbeid med infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, et seminar for ukrainere som lever med hiv. HivNorge erfarer at det stor verdi i å etablere samhold og legge til rette for gode samtaler i trygge omgivelser.