Ingen ventetid for PrEP i Bergen

På Haukeland sykehus i Bergen er PrEP-tilbudet godt i gang, og mellom 20 og 30 brukere er på PrEP og med i oppfølgingen. Tilbudet gis som et samarbeid mellom Poliklinikken for Seksuelt Overførbare Infeksjoner (SOI) og Infeksjonsmedisinsk seksjon (Medisinsk poliklinikk). Det er ingen ventetid, og potensielle brukere får rask time hos infeksjonsmedisiner etter henvisning fra SOI-poliklinikken eller sin fastlege.

scheduleOppdatert: 16.12.2022

createForfatter: Av Torgeir M. Landaas

labelEmner:

– De fleste blir henvist hit etter å ha vært i kontakt med SOI-poliklinikken, men noen kommer også via fastlegen, forteller infeksjonsmedisiner Rafael Alexander Leiva. Han er foreløpig den eneste på infeksjonsmedisinsk seksjon på Haukeland sykehus som vurderer potensielle brukere av PrEP. På lengre sikt vil alle legene på seksjonen gjennomføre vurderinger og oppfølging.

Leiva er også en av tre ansvarlige forfattere bak PrEP-kapittelet i [Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv]. – Dersom man bruker PrEP riktig gir det en veldig god beskyttelse mot hiv, sier Leiva som også understreker at man uansett også anbefaler bruk av kondom på grunn av andre sykdommer. – Jeg er ingen moralist, men jeg oppfordrer alle til å tenke på sin egen helse. PrEP er et kjempebra tiltak. Hindrer du smitte til en så hindrer du smitte til flere, og smittepresset går ned. På tross av at personer som lever med hiv kan ha fullverdige liv på andre måter og gjennom behandlingen også vil være smittefrie er hiv fremdeles en alvorlig diagnose og det er ingen grunn til å se lett på det. PrEP er et viktig og nyttig skadebegrensende tiltak.

Infeksjonslege Rafael Alexander Leiva og teamet på Haukeland sykehus håper å nå alle som kan ha behov for og nytte av PrEP

Så langt har et sted mellom 20 og 30 brukere fått PrEP siden Haukeland startet tilbudet i desember. Hovedsakelig MSM, men også noen heterofile menn i risikosituasjon er blant brukerne. Haukeland sykehus betjener hivpasienter og PrEP-brukere i hele Hordaland og Sogn og Fjordane: – Vi har ingen tall for hvor mange i nedslagsfeltet til Haukeland sykehus som trenger PrEP. Den største utfordringen er uansett å nå ut til alle som har et behov, sier Leiva og peker på at det kan være vanskelig å nå de som har en skjult seksualitet samt heterofile kvinner og menn i risikosonen. – Vårt ønske er å nå alle som har et behov. Her som ellers er det ofte bedre å spørre en gang for mye enn en gang for lite.

Haukeland sykehus har bygget opp tilbudet om PrEP som et samarbeid mellom SOI-poliklinikken og infeksjonsmedisinsk seksjon. Poliklinikken gjør SOI-screeningen, mens infeksjonsmedisiner gjør vurdering, oppfølgingssamtaler også videre. Mange starter med å spørre om PrEP på SOI-poliklinikken:

– Alle er velkommen til oss for testing, informasjon og behandling av seksuelt overførbare sykdommer, og du må gjerne komme hit for å snakke om PrEP eller andre temaer rundt SOI-er, sier Turid Tune, seksjonssjef ved venerisk poliklinikk som har ansvaret for SOI-poliklinikken, og legger til at det er viktig at fordommer ikke kommer i veien for å oppsøke dette tilbudet. – Her er alle velkommen og blir møtt på en forståelsesfull og fordomsfri måte.

SOI-poliklinikken har drop-in timer hver dag hele uken, og er åpen alle hverdager fra 8.30 til 14 (fra 09.15 på fredager). Du kan trekke kølapp allerede fra åtte om morgenen. Møt opp tidlig så er du garantert å få time samme dag. Klinikken stopper inntaket for dagen når alle tilgjengelige timer er fullbooket.

– Er du interessert i PrEP er det bare å møte opp på poliklinikken og ta det opp med den legen eller sykepleieren som behandler deg. Vi vurderer ikke om de som henvender seg til oss om de skal ha PrEP eller ikke, men vi henviser alle videre til infeksjonsmedisinsk seksjon etter at vi først har tatt nødvendige SOI-tester hos oss, forteller Tune. Hun legger til at de også snakker om PrEP med alle pasienter hvor de avdekker at det kan være et behov, uavhengig om pasienten har bedt om PrEP eller ikke.

Alle som bruker PrEP må til kontroll med bl.a. nye tester for eventuelle SOI-er hver tredje måned. SOI-poliklinikken og infeksjonsmedisinsk seksjon samarbeider om oppfølgingen hvor SOI-klinikken gjennomfører testene, mens selv oppfølgingen gjøres hos infeksjonsmedisiner.

– Vi har etablert en ordning og et samarbeid vi mener fungerer godt, sier Tune men understreker at de savner nasjonale retningslinjer og venter utålmodig på å komme med i det nasjonale forskningsprosjektet om PrEP og oppfølgingen. Hun tror også at manglende nasjonale retningslinjer er årsaken til at mange steder har hatt en treg start.

Fastlegene må gjerne henvise potensielle PrEP-brukere direkte til infeksjonsmedisin eller SOI-klinikken, men Tune oppfordrer fastlegene å unngå å sette i gang PrEP på egenhånd uten at det har vært kontakt med infeksjonsmedisiner. – Jevnt over har fastlegene ikke nok kompetanse til å gjennomføre et riktig test- og oppfølgingsregime, avslutter Tune.

Les også

schedule12.06.2024

→ Forebyggende eller risikabelt?

Har du hørt om DoxyPEP? Syntes du økningen av seksuelt overførbare infeksjoner er bekymrende? I enkelte land og på digitale plattformer hører man at antibiotika som forebyggende behandling (DoxyPEP) er løsningen på økningen av seksuelt overførbare infeksjoner. Vil DoxyPEP faktisk være redningen eller vil det forverre antibiotikaresistens-situasjonen?

schedule06.06.2024

→ Faglig påfyll og erfaringsutveksling 

I mai arrangerte HivNorge, i samarbeid med infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, et seminar for ukrainere som lever med hiv. HivNorge erfarer at det stor verdi i å etablere samhold og legge til rette for gode samtaler i trygge omgivelser.