Innkalling årsmøte

HivNorges årsmøte avholdes torsdag 18. mars kl. 17.00. Grunnet stadig skiftende anbefalinger og påbud knyttet til covid-19 situasjonen i samfunnet, vil årsmøtet avholdes digitalt.

scheduleOppdatert: 15.01.2021

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

Det vises til vedtektenes § 5 der det heter: «Styret innkaller til årsmøte med minst to måneders varsel».  Årsmøte er fastsatt til: 

TID: Torsdag 18. mars 2021 kl. 17.00 
STED: Digitalt der du er 

For å delta på årets digitale møte må du melde deg på via denne lenken innen klokken 15.00 torsdag 18. mars 2021.

Alle fremmøtte personmedlemmer som har betalt kontingent, har tale-, forslags- og stemmerett ved årsmøtet. Stemme kan ikke avgis ved fullmakt. Hvert organisasjonsmedlem kan stille med én representant til årsmøtet, som gis tale- og forslagsrett.

For å delta på årsmøtet og ha stemmerett må man ha betalt kontingent før 15. mars 2021

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sekretariatet i hende minst fire uker før årsmøtet avholdes. Innkomne forslag bes mottatt innen 29. januar 2020 kl. 15.00. Nye saker sendes til  post@hivnorge.no og merkes med årsmøte 2021 i emnefeltet.

Oversikt over innkomne forslag og saker som skal behandles på årsmøtet skal gjøres tilgjengelig for medlemmene senest to uker før møtet. 

Forslag til valgkomiteen sendes til valgkomiteen@hivnorge.no innen mandag 22. februar.

Dagsorden ifølge vedtektenes § 5: 

 1. Valg av ordstyrer.
 2. Valg av referent.
 3. Valg av tellekorps og to personer til å undertegne protokollen.
 4. Godkjenning av innkalling.
 5. Godkjenning av dagsorden.
 6. Godkjenning av årsmelding og regnskap fra foregående kalenderår.
 7. Godkjenning av budsjett/økonomiplan for inneværende år, herunder medlemskontingent.
 8. Vedtak om overordnet politikk- og arbeidsprogram.
 9. Innkomne saker.
 10. Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer, jf. § 6.
 11. Valg av valgkomité, jf. § 8

For å delta må du ha tilgang på en pc med kamera eller en smarttelefon. Det blir ikke mulig å delta anonymt, men vi sikrer at kun registrerte medlemmer slippes inn i møtet. Informasjon om pålogging og hvordan dette gjøres sendes ut torsdag 18. mars klokken 15.30.

Spørsmål kan rettes til HivNorge på telefon 21 31 45 80 eller post@hivnorge.no.

MERK: Vi ber om at organisasjonene gir beskjed senest mandag 15. mars 2021 om hvem som vil representere organisasjonen på årsmøtet. Dette gjøres på tlf. 21 31 45 80 el. post@hivnorge.no.  

Oslo, 15. januar 2021

Jens Harald Älgenäs-Eliassen, styreleder
Anne-Karin Kolstad, generalsekretær

Les også

schedule15.03.2023

→ Årsrapporten over seksuelt overførbare infeksjoner er klar

Folkehelseinstituttet lanserte i dag sin årlige rapport om overvåkning over seksuelt overførbare sykdommer i Norge. Dette inkluderer en oversikt over hivsituasjonen i Norge i 2022. Effektive tiltak som tidlig diagnostikk, vellykket hivbehandling og den hivforebyggende behandlingen PrEP, har resultert i et lavt antall personer som er smittet i Norge, med en nedgang på 80% de siste ti årene.

schedule09.03.2023

→ Informasjon til årsmøtets deltagere 

Vi har innkalt til ordinært årsmøte 23. mars 2023, kl. 18.30. Møtet holdes i HivNorges lokaler i Rosenkrantz' gate 4 i Oslo. Det er kun lagt til rette for fysisk oppmøte. For å kunne delta på årsmøtet må du være medlem og ha betalt kontingent for 2022.