Innkalling årsmøte

HivNorges årsmøte avholdes torsdag 18. mars kl. 17.00. Grunnet stadig skiftende anbefalinger og påbud knyttet til covid-19 situasjonen i samfunnet, vil årsmøtet avholdes digitalt.

scheduleOppdatert: 15.01.2021

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

Det vises til vedtektenes § 5 der det heter: «Styret innkaller til årsmøte med minst to måneders varsel».  Årsmøte er fastsatt til: 

TID: Torsdag 18. mars 2021 kl. 17.00 
STED: Digitalt der du er 

For å delta på årets digitale møte må du melde deg på via denne lenken innen klokken 15.00 torsdag 18. mars 2021.

Alle fremmøtte personmedlemmer som har betalt kontingent, har tale-, forslags- og stemmerett ved årsmøtet. Stemme kan ikke avgis ved fullmakt. Hvert organisasjonsmedlem kan stille med én representant til årsmøtet, som gis tale- og forslagsrett.

For å delta på årsmøtet og ha stemmerett må man ha betalt kontingent før 15. mars 2021

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sekretariatet i hende minst fire uker før årsmøtet avholdes. Innkomne forslag bes mottatt innen 29. januar 2020 kl. 15.00. Nye saker sendes til  post@hivnorge.no og merkes med årsmøte 2021 i emnefeltet.

Oversikt over innkomne forslag og saker som skal behandles på årsmøtet skal gjøres tilgjengelig for medlemmene senest to uker før møtet. 

Forslag til valgkomiteen sendes til valgkomiteen@hivnorge.no innen mandag 22. februar.

Dagsorden ifølge vedtektenes § 5: 

 1. Valg av ordstyrer.
 2. Valg av referent.
 3. Valg av tellekorps og to personer til å undertegne protokollen.
 4. Godkjenning av innkalling.
 5. Godkjenning av dagsorden.
 6. Godkjenning av årsmelding og regnskap fra foregående kalenderår.
 7. Godkjenning av budsjett/økonomiplan for inneværende år, herunder medlemskontingent.
 8. Vedtak om overordnet politikk- og arbeidsprogram.
 9. Innkomne saker.
 10. Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer, jf. § 6.
 11. Valg av valgkomité, jf. § 8

For å delta må du ha tilgang på en pc med kamera eller en smarttelefon. Det blir ikke mulig å delta anonymt, men vi sikrer at kun registrerte medlemmer slippes inn i møtet. Informasjon om pålogging og hvordan dette gjøres sendes ut torsdag 18. mars klokken 15.30.

Spørsmål kan rettes til HivNorge på telefon 21 31 45 80 eller post@hivnorge.no.

MERK: Vi ber om at organisasjonene gir beskjed senest mandag 15. mars 2021 om hvem som vil representere organisasjonen på årsmøtet. Dette gjøres på tlf. 21 31 45 80 el. post@hivnorge.no.  

Oslo, 15. januar 2021

Jens Harald Älgenäs-Eliassen, styreleder
Anne-Karin Kolstad, generalsekretær

Les også

schedule08.12.2023

→ Grønt lys for langtidsvirkende PrEP

Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) har gitt medisinselskapet GSK markedsføringstillatelse for langtidsvirkende PrEP i Europa, både som injeksjon og som tabletter. – Denne behandlingen er fortsatt kostbar, sier generalsekretær Anne-Karin Kolstad i HivNorge, og hun tror den kun vil tilbys et fåtall.

schedule05.12.2023

→ Norge kan bidra til å stoppe den globale AIDS-pandemien ved å støtte lokalsamfunnene i frontlinjen

Verden har en fantastisk mulighet. Den kan få slutt på aids-pandemien som en trussel mot folkehelsen innen 2030. Å styrke investeringene i aidsresponsen vil også fremme jenters og kvinners rettigheter og myndiggjøring, menneskerettighetene til LHBTQI-personer og global helse. Norges internasjonale bistand er avgjørende for å sikre at dette lykkes.