Innkalling til årsmøte HivNorge 2022

HivNorge inviterer medlemmer til årsmøte 17. mars 2022, kl. 17.00.

scheduleOppdatert: 18.01.2022

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

Det vises til vedtektenes § 5 der det heter: «Styret innkaller til årsmøte med minst to måneders varsel».  Årsmøtet er fastsatt til:

TID: Torsdag 17. mars 2022 kl. 17.00

STED: Christian Krohgs gate 34, 0186 Oslo

Personmedlemmer har tale-, forslags- og stemmerett ved årsmøtet. Hvert organisasjonsmedlem kan stille med en representant til årsmøtet. Organisasjonsmedlemmer har tale- og forslagsrett ved årsmøtet, og hver organisasjon har én representant. Vi minner om at stemmegivning ved fullmakt ikke lenger er mulig. 

For å delta på årsmøtet og ha stemmerett må man ha betalt kontingent for 2021.

Innkomne forslag bes mottatt innen mandag 31. januar 2022 kl. 15.00.

Oversikt over innkomne forslag og saker som skal behandles på årsmøtet skal gjøres tilgjengelig for medlemmene senest to uker før møtet, via denne lenken.

Forslagsfrist til valgkomiteen følger i eget brev.

Dagsorden ifølge vedtektenes § 5:

 1. Valg av ordstyrer
 2. Valg av referent.
 3. Valg av tellekorps og to personer til å undertegne protokollen.
 4. Godkjenning av innkalling.
 5. Godkjenning av dagsorden.
 6. Godkjenning av årsmelding og regnskap fra foregående kalenderår.
 7. Godkjenning av budsjett/økonomiplan for inneværende år, herunder medlemskontingent.
 8. Vedtak om overordnet politikk- og arbeidsprogram.
 9. Innkomne saker.
 10. Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer, jf. § 6.
 11. Valg av valgkomité, jf. § 8

MERK: Vi ber om at organisasjonsmedlemmer gir beskjed senest mandag 14. mars 2022 om hvem som vil representere organisasjonen på årsmøtet. Dette må gjøres skriftlig på epost til post@hivnorge.no.

Dersom smittevernhensyn tilsier at møtet ikke kan holdes fysisk, vil det arrangeres digitalt årsmøte. 

Påmelding kommer sammen med sakspapirene senest 14 dager før møtet.

Oslo, 13. januar 2022

Leif-Ove Hansen/s                                                                                         Anne-Karin Kolstad/s

Styreleder                                                                                                         Generalsekretær

Les også

schedule13.01.2022

→ Innkalling til årsmøte HivNorge 2022

HivNorge inviterer medlemmer til årsmøte 17. mars 2022, kl. 17.00.

schedule17.12.2021

→ HivNorge holder stengt i julen

HivNorge holder stengt fra og med mandag 20. desember og åpner igjen 3. januar. Vi ønsker alle noen flotte høytidsdager og et godt nytt år!