Ja, vi kan stoppe tuberkulose!

Verdens tuberkulosedag markeres 24. mars hvert år. Vi vil bruke denne dagen til å oppfordre norske politikere til å ta tuberkulose på alvor. Tuberkulose tar liv, den kan ramme alle, og den koster verden milliarder av kroner i helsekostnader og produktivitetstap. Samtidig vet vi hva som skal til for å stoppe den. Det er rett og slett en vinn-vinn-investering.

scheduleOppdatert: 23.03.2024

createForfatter: Mona Drage, daglig leder, LHL Internasjonal, Laila Løchting, seniorrådgiver, LHL Internasjonal, Halvor Frihagen, politisk rådgiver, HivNorge og Bente Bendiksen, rådgiver, HivNorge.

labelEmner:

Temaet for dagen i år er Yes, we can end TB! Dette er et forsøk på å skape og opprettholde en optimisme og en kampvilje som finnes blant de berørte og aktivister, men som det ofte er ganske så blottet for blant politisk lederskap globalt. Så hvordan kan vi øke den politiske viljen til å bekjempe tuberkulose? Å snakke om fattige menneskers rett til helse, har ikke fungert. Nå følger vi pengene!

  • 10 millioner mennesker får tuberkulose hvert år, og de aller fleste er i arbeidsfør og produktiv alder. Over halvparten av dem lever med en eller flere funksjonsnedsettelser selv etter behandling. Dette er belastninger og kostnader som kunne vært unngått med riktig forebygging.
  • Hvis vi ikke investerer i tuberkulose, vil andelen syke og døde øke i årene fremover. Kostnaden er estimert til å være 1000 milliarder dollar fra 2023-2030.
  • Mennesker som lever med ubehandlet hiv, har betraktelig større risiko for å få tuberkulose.  Forebygging og behandling av hiv bidrar til utvikling av menneskelig kapital og økt brutto nasjonalprodukt (BNP), ifølge The Economist Impact. BNP kan potensielt øke 2,8% i Sør-Afrika og 1,1% i Kenya[1].
  • Resistent tuberkulose er en av de viktigste årsakene til antibiotikaresistens. Verdensbanken mener at antibiotikaresistens i verste fall kan resultere i over 3000 milliarder[2] dollar tap i BNP årlig frem mot 2030. Dette i tillegg til enorme kostnader for helsevesenet.

Så hvordan bør Norge investere? Faktisk er det mer lønnsomt å investere i tuberkulose enn på børs! For hver dollar brukt, er avkastningen 40 dollar.  Så først og fremst må vi investere smart og kalkulert, altså direkte til tuberkulose og hiv, slik at de økonomiske og menneskelige investeringene ikke forsvinner i en sekkepost av gode intensjoner og offentlig administrasjon.

Og hadde vi kunnet, hadde vi kjøpt aksjer i en ny tuberkulosevaksine. Selv med bare 50% effektivitet vil en vaksine gi en avkastning på 7 dollar per dollar investert. Med på kjøpet får du avverget 76 millioner tilfeller av tuberkulose og 8,5 millioner dødsfall over de neste 25 årene. Ganske god deal!

Vi har verktøyene, og det er lønnsomme investeringer. Det er ingen grunner til ikke å satse på å fjerne tuberkulose og hiv som folkehelseutfordringer innen 2030.


[1] https://impact.economist.com/health/the-triple-dividend-of-hiv-financing/key-findings/

[2] https://documents1.worldbank.org/curated/en/455311493396671601/pdf/executive-summary.pdf

Les også

schedule10.04.2024

→ Forebygging, testing og behandling eliminerer hiv

Tidlig diagnostikk, raskest mulig oppstart med antiretroviral behandling av hivinfeksjon, kondombruk og tilbud om forebyggende behandling (PrEP) til spesielt risikoutsatte er de viktigste hivforebyggende tiltakene, ifølge Folkehelseinstituttet.

schedule05.04.2024

→ Husk søknadsfristen til Hivfondet

Lever du med hiv og er i en vanskelig økonomisk situasjon? Neste søknadsfrist for Hivfondet er 1. mai.