Kampen om PrEP på blå resept

HivNorges generalsekretær sier i en uttalelse til Dagens Medisin at hun er bekymret for at Norge sakker akterut når de gjelder den forebyggende hivbehandlingen PrEP. Barrierer på systemnivå og lange unødvendige køer gjør at færre enn de som ønsker får behandlingen.

scheduleOppdatert: 02.12.2020

createForfatter: Bente Bendiksen

labelEmner:

Etter flere års politisk påvirkningsarbeid, kunne HivNorge i 2016 feire at vi fikk tilgang på den hivforebyggende behandlingen PrEP i Norge. Ordningen ble finansiert over folketrygden og gjennom blåreseptordningen, og behandlingen var i første omgang tilgjengelig for menn som har sex med menn og andre personer i stor risiko for å bli smittet med hiv.

Les også: Bekymret for at Norge havner bakpå – håper på endring

Med bakgrunn i internasjonale modeller mener man innføringen av PrEP har resultert i vi har unngått 80 nye hivtilfeller i perioden 2017-2019. I 2020 har antallet brukere økt og det er nå mer enn 1.750 som bruker PrEP og således øker antallet unngåtte livslange kronikere med hiv ytterligere.

Utilsiktet konsekvens

I 2018 ble finansieringsansvaret for hivbehandling flyttet til sykehusene, og som en konsekvens av det må også PrEP skrives ut på H-resept, som gjelder for legemidler finansiert av sykehusene. Det innebærer at fastleger ikke kan skrive ut PrEP, og at personer som ellers er friske, men som ønsker å forebygge å bli smittet med hiv gjennom å bruke PrEP, må via en infeksjonsmedisiner knyttet til et sykehus for å få behandlingen. Som en konsekvens er køene for å få PrEP lange. Mye ressurser brukes i spesialisthelsetjenesten og på Olafiaklinikken, klinikk for seksuell helse i Oslo, på personer som ellers er friske og som kunne fått oppfølging hos fastlegen sin. Og selv om digital oppfølging av pasienter flere steder i landet og effektivisering av pasientoppfølgingen ved Olafiaklinikken har ført til kortere køer for personer som venter på PrEP, er ventetiden fortsatt lang.

Usha Hartgill, overlege og seksjonsleder ved seksjon for venerologi og dermatologi på Olafiaklinikken, sier til Dagens Medisin at for PrEP-brukere som er friske og responderer godt og følger behandlingen slik de skal, er det heller ikke nødvendig med oppfølging av PrEP-teamet hver gang. Hartgill mener at vurdering av oppstart av PrEP, opplæring av pasienter og at ansvaret for de pasientene som krever mer oppfølging, bør ligge hos Olafiaklinikken. — I likhet med andre forebyggende tiltak, kan de aller fleste gjerne følges opp i primærhelsetjenesten, sier hun til Dagens Medisin.

HivNorge mener at dette var en utilsiktet konsekvens av overføringen av finansieringsansvaret til sykehusene. Til Dagens Medisin sier Kolstad at Norge var veldig tidlig ute, nesten først med å godkjenne PrEP, men nå ligger vi nesten bakpå. — Nå håper vi på at de politiske signalene stemmer og at PrEP kommer tilbake på blå resept slik at dette blir mer tilgjengelig og at oppfølging blir enklere.

Politisk støtte

Tallene for 2020 viser en markant nedgang i nye hivtilfeller, og selv om det er flere årsaker til det, uttalte helseminister Bent Høie, under HivNorges verdens aidsdagskonferanse 1. desember, at han er mer og mer overbevist om at innføringen av PrEP i Norge har vært med å bidra til å få antallet nysmittede ned de siste årene. — Jeg mener at det har vist seg å være et effektivt tiltak i grupper som har høy risiko for å bli smittet, sier han. — Dette er det viktig å holde fast på, men det er også viktig å videreutvikle tilbudet, sier Høie. Årsaken til at PrEP fortsatt er på blå resept skyldes ifølge Høie kompliserte tekniske årsaker, — men det betyr at det også er mulig å gjøre noe med, hvis vi klarer å løse disse utfordringene, sier han.

Helseminister Bent Høie. Foto: Oda Ruud.

— Vi i HivNorge er glade for at det kan ses på løsninger for å få til dette, sier Kolstad. Og vi ser at flere politiske partier nå er villige til å se på mulighetene for å få PrEP over på blå resept.

Helsepolitisk talsperson for Senterpartiet, Kjersti Toppe, sier til Dagens Medisin at Senterpartiet nå er med på en vurdering av dette. — De siste årene er trenden at flere og flere legemidler blir overført til helseforetakene fra blåreseptordningen. Jeg mener det er grunn til å stille spørsmålstegn ved om dette er gått for langt nå, sier Toppe.

Nicholas Wilkinson, helsepolitisk talsperson for Sosialistisk Venstreparti (SV), taler også sterkt for å få PrEP på blå resept. — SV har jobbet for at det skal være lettere å få medisinene folk trenger i mange år. Jeg håper endelig at de andre partiene kommer med for at vi flytter PrEP tilbake til blåresept-ordningen, sier han til Dagens Medisin.

Helsepolitisk talsperson for Høyre, Sveinung Stensland, var kritisk til PrEP da det ble innført, men har nå endret mening. Til Dagens Medisin sier han at han mener at første konsultasjon bør gjøres av spesialist, men at han ikke ser noen grunn til at videre oppfølging ikke skal kunne skje hos fastlegen, og at PrEP er på blå resept.

Arbeiderpartiet har også besluttet at de legger inn merknad i budsjettet om at regjeringen bør vurdere hvordan de kan få PrEP på blå resept.

— HivNorge har en forventning om at vi vil få PrEP tilbake til blåreseptendringen. Samtidig forventer vi også at det ikke innføres egenandel om PrEP overføres til blå resept, sier Kolstad. — Dette fordi vi har et prinsipp om at alle forebyggende tiltak av allmennfaglige smittsomme sykdommer bør opprettholdes.

Les også

schedule12.06.2024

→ Forebyggende eller risikabelt?

Har du hørt om DoxyPEP? Syntes du økningen av seksuelt overførbare infeksjoner er bekymrende? I enkelte land og på digitale plattformer hører man at antibiotika som forebyggende behandling (DoxyPEP) er løsningen på økningen av seksuelt overførbare infeksjoner. Vil DoxyPEP faktisk være redningen eller vil det forverre antibiotikaresistens-situasjonen?

schedule06.06.2024

→ Faglig påfyll og erfaringsutveksling 

I mai arrangerte HivNorge, i samarbeid med infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, et seminar for ukrainere som lever med hiv. HivNorge erfarer at det stor verdi i å etablere samhold og legge til rette for gode samtaler i trygge omgivelser.