Kina opphever innreiserestriksjoner

I mer enn 20 år har Kina hatt innreiseforbud for mennesker som lever med hiv og aids. Landet opphever nå disse restriksjonene. Kinas innbyggere er ikke enige, viser en undersøkelse.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Av Olav André Manum og Bente Bendiksen

labelEmner:

Xinhua

I en pressemelding fra Unaids i sakens anledning, hyller FNs generalsekretær Ban Ki-moon kinesiske myndigheter for sin beslutning, og lederen for Unaids, Michel Sidibé, slår fast at kinesiske myndigheter bekrefter sitt lederskap i forhold til kampen mot hiv/aids.

Norsk påvirkningNorge kan gjøre krav på å ha vært med å påvirke denne beslutningen, blant annet gjennom norsk deltagelse i Unaids Task force on travel restrictions, hvor blant andre HivNorges tidligere styreleder Per Miljeteig har deltatt.

Norsk påvirkning

Fortsatt restriksjonerUnaids minner i sin pressemelding om at hivpositives reisemuligheter fremdeles er begrenset: 51 land praktiserer en eller annen form for innreiserestriksjoner og restriksjoner på opphold for hivpositive, 23 land deporterer hivpositive straks deres status er kjent, og fem land avslår visumsøknader for denne gruppen.

Fortsatt restriksjoner

Redusere stigmaEndringen i Kina vil legge et press på å gi hivpositive de samme rettighetene som resten av befolkningen, ifølge Mark Stirling, Unaids’ representant i landet. Samtidig vil det sette fokus på temaer relatert til hiv og aids, noe som vil bidra til å redusere stigma og diskriminering av mennesker som lever med hiv. Stirling mener at en slik endring i myndighetenes holdning vil stimulere til endring i befolkningen.

Redusere stigma

Motstand i befolkningenI en undersøkelse utført av China Daily og sohu.com kommer det frem at nærmere 84 % av de 3500 respondentene ønsket å beholde innreiseforbudet. Omtrent 75 % fryktet at hivpositive innreisende ville føre til økt spredning av viruset under oppholdet i Kina, og på denne måten forverre situasjonen som allerede er der. Kina hadde selv 740.000 hivpositive innbyggere per oktober 2009.

Motstand i befolkningen

Stirling mener at denne offentlige frykten viser behovet for utdanning og offentlige diskusjoner for å oppnå bedre kunnskap og holdninger blant befolkningen.

Global betydningMark Stirling mener at Kinas opphevelse av forbudet vil ha stor global betydning. Namibia og Ukraina har nå meldt at de forbereder å avskaffe sine innreise- og oppholdsrestriksjoner for hivpositive. Unaids understreker imidlertid i pressemeldingen at det fremdeles er et stykke frem til alle hivpositive nyter godt av den samme bevegelsesfriheten som hivnegative har.

Global betydning

innreiserestriksjoner

Les også

schedule15.03.2023

→ Årsrapporten over seksuelt overførbare infeksjoner er klar

Folkehelseinstituttet lanserte i dag sin årlige rapport om overvåkning over seksuelt overførbare sykdommer i Norge. Dette inkluderer en oversikt over hivsituasjonen i Norge i 2022. Effektive tiltak som tidlig diagnostikk, vellykket hivbehandling og den hivforebyggende behandlingen PrEP, har resultert i et lavt antall personer som er smittet i Norge, med en nedgang på 80% de siste ti årene.

schedule09.03.2023

→ Informasjon til årsmøtets deltagere 

Vi har innkalt til ordinært årsmøte 23. mars 2023, kl. 18.30. Møtet holdes i HivNorges lokaler i Rosenkrantz' gate 4 i Oslo. Det er kun lagt til rette for fysisk oppmøte. For å kunne delta på årsmøtet må du være medlem og ha betalt kontingent for 2022.