Konferanse

HivNorge markerte Verdens aidsdag med en egen fagkonferanse i Oslo. Tema for årets konferanse var den sveitsiske Føderale kommisjonen for problemer knyttet til aids to år gamle uttalelse om at hivpositive på vellykket antiretroviral behandling under visse forutsetninger ikke utgjør noen smitterisiko for sine partnere.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Av Olav Andre Manum (tekst og foto)

labelEmner:

HivNorge ønsket å få det medisinske miljøet til å drøfte det faglige innholdet i uttalelsen og hva slags hivpolitiske konsekvenser, om noen, den bør få. Det medisinske fagmiljøet, representert ved seksjonsoverlege Arild Mæland ved infeksjonsmedisinsk avdeling på Ullevål Universitetssykehus og professor Stig Frøland ved Rikshospitalet, er rykende uenige om sveitsernes konklusjoner.

StigmareduserendeMæland er den av de to som stiller seg mest positiv til uttalelsen. Han mener den er både klok, modig og etisk riktig og at den dessuten reduserer både angsten for smitte og stigmaet knyttet til å leve med hiv. Å fjerne angst har også en helesbringende effekt.

Stigmareduserende

Mæland var dessuten tydelig på at han mener uttalelsen bør få helsepolitiske konsekvenser blant annet gjennom at man kan bidra til å bremse epidemien globalt gjennom behandling. Med en slik stigmareduserende tankegang ville flere våge og teste seg og dermed komme raskere under smitteforebyggende behandling, sa seksjonsoverlegen blant annet.

Professor Frøland stilte seg imidlertid tvilende til at sannheten kom fra Alpene og mente den sveitsiske uttalelsen er farlig og problematisk fordi den ikke er bygget på vitenskaplige forutsetninger. Det er fremdeles mye vi ikke vet, understreket Frøland, og pekte for eksempel på at sveitserne mente at en vellykket behandling ga smittefrihet etter seks måneder.

Sex uten kondom Dette baserer seg på virusmengden i blod, sa Frøland, men vi vet ikke om det samme gjelder for eksempel for ulike kjønnsekreter. Flere undersøkelser viser at hivpositive som har en upåviselig mengde virus i blodet, fremdeles godt kan ha en påviselig mengde virus i sæden. Dette gjør sex uten kondom svært risikabelt, hevdet professor Frøland blant annet og understreket at effektiv behandling var et viktig bidrag til det hivforebyggende arbeidet, men bare dersom kondomet var med når noen valgte å ha sex med en hivpositiv.

Sex uten kondom

Frøland fryktet derfor at den sveitsiske uttalelsen kunne bli farlig fordi den ville oppmuntre folk til ikke å bruke kondom i den tro at man var smittefri. Dermed kan vi igjen risikere at epidemien skyter fart, også i europeiske land.

DebattenI debatten som fulgte etter de to medisinske ekspertenes innlegg kom det blant annet klart frem at den medisinske fagkunnskapen, som var supplert med overlege Hans Blystad fra Norske Institutt for Folkehelse, sto samlet i kritikken av den reviderte straffelovens nye hivparagrafer. Å spre hiv er fremdeles forbundet med straffeansvar i Norge. Medisinerne fryktet at straffeloven fremdeles skremmer folk som har vært i risikosituasjoner fra å teste seg og dermed fra å komme under behandling. Det er nettopp mennesker som ikke er klar over sin hivstatus som driver epidemien, poengterte for eksempel Blystad.

Debatten

Her kan stortingspolitikerne gjøre en forebyggende innsats gjennom å fjerne straffelovens to paragrafer som kriminaliserer hivsmitte, slo Frøland fast.

Høyrepolitiker og leder av Stortingets helse- og omsorgskomité, Bent Høie sa seg enig i at behandling har en smittereduserende effekt, men at man ikke skal forlate de andre smitteforebyggende strategiene av den grunn. Høie var imidlertid tydelig på at effekten av behandling styrker argumentasjonen mot kriminalisering av hivsmitte.

 

Debattdeltakere (f.v.) professor Stig Frøland, høyrepolitiker Bent Høie, generalsekretær Evy-Aina Røe fra HivNorge, lege Hans Blystad fra Folkehelsa og seksjonsoverlege Arild Mæland.

Les også

schedule12.06.2024

→ Forebyggende eller risikabelt?

Har du hørt om DoxyPEP? Syntes du økningen av seksuelt overførbare infeksjoner er bekymrende? I enkelte land og på digitale plattformer hører man at antibiotika som forebyggende behandling (DoxyPEP) er løsningen på økningen av seksuelt overførbare infeksjoner. Vil DoxyPEP faktisk være redningen eller vil det forverre antibiotikaresistens-situasjonen?

schedule06.06.2024

→ Faglig påfyll og erfaringsutveksling 

I mai arrangerte HivNorge, i samarbeid med infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, et seminar for ukrainere som lever med hiv. HivNorge erfarer at det stor verdi i å etablere samhold og legge til rette for gode samtaler i trygge omgivelser.