Korona og hiv nå som samfunnet åpner

De tiltakene som ble iverksatt for å begrense smitten av koronaviruset har virket, og regjeringen har planlagt en gradvis gjenåpning av samfunnet.

scheduleOppdatert: 15.05.2020

createForfatter: Caroline Pisani

labelEmner:

Det er fortsatt slik at gode hosterutiner og god håndhygiene, samt det å holde minst en meters avstand er viktig for å holde smittetallene lave i Norge. Begrens håndhilsning, kyssing og klemming – dette kan redusere overføring av smitte. Dette er særlig viktig for de som hører hjemme i en av de definerte risikogruppene. Hiv er i seg selv ikke en definert risikofaktor for å å få eller bli alvorlig syk med Covid-19.

Risikogruppene er: 

 • alder over 65 år 
 • hjerte- og karsykdom (inkludert høyt blodtrykk) 
 • diabetes 

Her finner du Folkehelseinstituttets oversikt over andre tilstander som kan henge sammen med større risiko for smitte og alvorlig sykdom ved Covid-19. Blant disse er mennesker som lever med hiv som har et lavt CD4-tall. Ta kontakt med din fastlege for å få en helhetlig vurdering av din helsetilstand og for å avgjøre om det er nødvendig for deg å ta forhåndsregler utover de generelle smittevernrådene. 

De fleste som blir smittet av koronavirus, også personer i risikogrupper, vil få milde luftveissymptomer som går over av seg selv, mens noen vil få alvorligere sykdom med blant annet lungebetennelse og pustebesvær. 

Her kan du lese om hvilke restriksjoner som heves og når.
Gradual lifting of restrictions in different languages.

Råd og tiltak som gjelder for alle 

 • God hånd- og hostehygiene, prøv å unngå å ta deg i ansiktet. Se: Hygiene og renhold
 • Personer som bor sammen og faste partnere kan omgås normalt. 
 • Unngå håndhilsning, samt kyssing og klemming, med personer som ikke tilhører egen husstand eller er fast partner. 
 • Hold avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg. 
 • Begrens antall personer du har nær kontakt med og får besøk av, til noen få av gangen. 
 • Friske barn kan være sammen både ute og inne, men i små grupper. 
 • Utsette større sammenkomster som ikke er nødvendige. 
 • Unngå stigmatisering og utestengning.  
 • Hvis du får akutt luftveisinfeksjon bør du isolere deg hjemme til ett døgn etter at du er frisk. 
 • Hvis du mistenker du er syk 

Symptomer 

Symptomene på sykdommen er hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker. Noen opplever ikke å få noen symptomer i det hele tatt. Mange har fått mild sykdom, og i noen tilfeller har det ført til alvorlig sykdom og dødsfall.  

Disse symptomene er de samme som ved andre luftveisinfeksjoner, som blant annet den årlige sesonginfluensaen og allergier. Her kan du se en oversikt over hvordan du skal kunne skille de ulike symptomene fra hverandre.

Mistanke om smitte? Ring legen. 

Dersom man har slike symptomer eller har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye koronaviruset i de siste 14 dagene, bes man om å ta kontakt med lege eller ring Helsedirektoratets informasjonstelefon på 815 55 015. Man skal ikke oppsøke lege uten avtale, men ta kontakt via telefon

For å forebygge smittespredning, anbefales det at man kontakter fastlegen sin via telefon dersom man har en mistanke om at man har blitt smittet. Dersom man ikke får tak i fastlegen, kan man ringe legevakten på tlf. 116117. 

De som i løpet av de siste 10 dagene har oppholdt seg i utlandet, bør følge med på tegn til luftveisinfeksjon i 10 dager etter at de kommer hjem, ifølge Folkehelseinstituttet. Friske personer som de siste 10 dagene har hatt kontakt med en person som er bekreftet syk med viruset bør ta kontakt med helsetjenesten og vil følges opp der. 

Har du andre spørsmål eller trenger en prat, kan du kontakte oss i HivNorge for en samtale. Ring oss gjerne på 21 31 45 80. 

Les også

schedule05.07.2024

→ Til minne om Ulf Tveten

25. juni 2024 gikk Ulf Tveten bort. Gjennom hans åpenhet om å leve med hiv, samt hans engasjement i HivNorge, har han vært en viktig bidragsyter i kampen mot fordommer og stigma. Under bisettelsen i Vestre gravlund Nye kapell fredag 5. juli, holdt generalsekretær Anne-Karin Kolstad en minnetale på vegne av HivNorge og Helseutvalget. Minnetalen kan du lese her. 

schedule03.07.2024

→ 10 år som generalsekretær 

I mai 2024 var det ti år siden Anne-Karin Kolstad ble ansatt som generalsekretær i HivNorge. Med sin solide ledererfaring fra en rekke organisasjoner og unike evne til bygge nettverk og knytte kontakter, har hun bidratt til å utvikle HivNorge til en aktiv og utadrettet pasientorganisasjon med en tydelig brukerstemme. Vi har bedt henne skrive noen ord om sine ti år i sjefsstolen.