Koronavirus og hiv

Det er samme avdeling ved sykehusene som behandler hiv og koronainfeksjon, og det er derfor travelt ved disse avdelingene ved mange sykehus. Alle som lever med hiv, kan likevel være trygge på at de vil bli prioritert for nødvendig oppfølging, fornying av resepter osv.

scheduleOppdatert: 22.04.2020

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

Infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Oslo universitetssykehus Ullevål har innført egne rutiner for oppfølging av pasienter som lever med hiv. HivNorge har jevn kontakt med poliklinikken og legger ut informasjon om gjeldende rutiner på våre websider.

Denne artikkelen finnes og på engelsk, spansk, amharisk, tigrinja, arabisk, somali og thai.

Mennesker som nylig har fått en hivdiagnose og venter på resultater fra Ullevål sykehus vil bli fulgt opp som normalt så fort prøvesvarene foreligger.

De fleste mennesker som lever med hiv og er velmedisinerte uten alvorlig tilleggssykdommer er blant de som har et solid immunforsvar om de skulle bli smittet med Covid-19.

Et fåtall av mennesker som lever med hiv har et vedvarende lavt CD4-tall, og kan ha et nedsatt immunforsvar som gjør at de i perioder har opplevd å være noe mer utsatt for luftveisinfeksjoner. HivNorge får en del henvendelser om det å leve med hiv gjør at en er i risikogruppen for å bli smittet med koronaviruset eller å bli alvorlig syk dersom man blir smittet. Vi har fått følgende tilbakemelding fra avdelingsleder på ved infeksjonsmedisinsk avdeling Ullevål:

Hiv er pr 17.3.20 ingen definert risikofaktor for å bli alvorlig syk med Covid-19.

Helsedirektoratet oppdaterte 23. mars gruppene med særlig risiko for koronainfeksjon til å inkludere mennesker med nedsatt immunforsvar. Dette vil inkludere de fleste av de som både lever med hiv og har et vedvarende lavt CD4-tall.

De andre definerte risikogruppene er høy alder, underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft, høyt blodtrykk, overvekt og røyking er faktorer som gir økt risiko ved en koronainfeksjon.

Om du har lave CD4-tall og andre alvorlige sykdommer, er det særlig viktig at du følger rådene fra myndighetene ekstra nøye. Det kan være klokt å isolere seg hjemme i trygge omgivelser og unngå unødvendig tid utenfor hjemmet, forsamlinger og å møte andre personer.

Det er fortsatt mye som er usikkert. Folkehelseinstituttet (FHI) har nå en egen side med informasjon om spesielle risikogrupper som stadig oppdateres.

IAS (The International AIDS Society) arrangerte fredag 3. april et webseminar der blant WHO la frem de erfaringene de har gjort seg knyttet til hiv og korona-infeksjon.

Til nå er det relativt få personer (i hele verden) som lever med hiv som har blitt syke av Covid-19. Det er derfor ikke forsket spesielt på kombinasjonen av hiv og Covid-19, men de erfaringene som er gjort viser at:

  • Hiv er ikke en risikofaktor i seg selv for høyere dødelighet eller mer alvorlig sykdom av Covid-19, uansett CD4-tall.
  • Svakt immunforsvar gir høyere risiko for å bli smittet, men ikke høyere risiko for alvorlig sykdom eller død. Personer som har CD4-tall under 200, anbefales å være ekstra nøye med tiltak for å unngå smitte.
  • Selv om hiv i seg selv ikke gir høyere risiko for å bli alvorlig syk av Covid-19, er det noen mennesker som har levd lenge med hiv som har andre høyrisikofaktorer. Dette gjelder spesielt for personer som har gjennomlevd aids og som har hatt aidsrelatert lungebetennelse eller annen lungesykdom.

Erfaringene fra WHO sammenfaller med de eksisterende anbefalingene fra norske helsemyndigheter. Her kan du se seminaret i sin helhet. Seminaret foregår på engelsk.

Det er ikke nødvendig å informere arbeidsgiver eller andre om din hivstatus i forbindelse med potensiell smitte om du ikke ønsker dette selv.

Her kan du lese om Folkehelseinstituttets generelle råd til befolkningen og oppdatert informasjon om situasjonen i Norge.

Om du skulle oppleve å få feber og plager med luftveiene, ta kontakt med din fastlege og be om at de tar en prøve for å sjekke potensiell smitte. Det er viktig at man ikke møter opp hos legen uten å ha gjort en avtale på forhånd, slik at smitteverntiltak kan iverksettes. På kveldstid og i helger kan du kontakte legevakten.

Behandling av korona virus med hivmedisiner

Det gjøres nå forsøk på å behandle Covid-19 med hivmedisiner. De hivmedisinene som benyttes i forsøkene brukes ordinært ikke lenger i behandlingen av hiv i dag. Helsemyndighetene forsikrer oss om at dette uansett ikke kommer til å påvirke tilgangen på medisiner til mennesker som lever med hiv.

Det er heller ingen informasjon som skulle tilsi at mennesker som lever med hiv ikke kan få en Covid-19 infeksjon eller være smitteførende for dette viruset på grunn av den medisinske behandlingern de mottar.

Pneumokokkvaksine

Det har vært en del fokus på pneumokokkvaskinen som beskytter mot lungebetennelse som forårsakes av pneumokokk-bakterien. Den har ingen sammenheng med koronaviruset, men risikogrupper har blitt oppfordret til å ta denne for å avlaste helsesystemet nå.

Pneumokokkvaksine tilbys alle som lever med hiv i forbindelse med de første kontrollene hos infeksjonsmedisiner. Det betyr at de aller fleste har fått tilbud om det. Nå er det mangel på vaksine, så den vil kun bli tilbudt til de som ikke allerede har den og som er i høyest risiko for å bli alvorlig syk ved en slik lungebetennelse.

Infeksjonsmedisinsk poliklinikk Ullevål tilbyr nå alle sine pasienter over 65 år vaksinen dersom de ikke har denne fra før av.

Les også

schedule12.06.2024

→ Forebyggende eller risikabelt?

Har du hørt om DoxyPEP? Syntes du økningen av seksuelt overførbare infeksjoner er bekymrende? I enkelte land og på digitale plattformer hører man at antibiotika som forebyggende behandling (DoxyPEP) er løsningen på økningen av seksuelt overførbare infeksjoner. Vil DoxyPEP faktisk være redningen eller vil det forverre antibiotikaresistens-situasjonen?

schedule06.06.2024

→ Faglig påfyll og erfaringsutveksling 

I mai arrangerte HivNorge, i samarbeid med infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, et seminar for ukrainere som lever med hiv. HivNorge erfarer at det stor verdi i å etablere samhold og legge til rette for gode samtaler i trygge omgivelser.