Kritisk til medisinbytte

Overlege Olav Lutro ved Stavanger sjukehus stiller seg kritisk og undrende til helsemyndighetenes pålegg om at hivpositive skal bytte til billigere medisiner. Lutro, som også er leder i Norsk forening for infeksjonsmedisin, sier problemet er at medisinen som vant anbudet forbindes med flere bivirkninger og har en interaksjonsprofil i bruk med andre medisiner som kan være uheldig for pasienten.

scheduleOppdatert: 20.12.2022

createForfatter: Olav André Manum

labelEmner:

– Dermed er det ikke noen tvil om at myndighetene er villige til å pålegge oss å ofre pasientenes beste – det vil si livskvalitet og frihet fra bivirkninger – til fordel for samfunnets beste, sier han i dette intervjuet i siste utgave av Positiv. Han legger dog til at anbudsvinneren er en trygg medisin i den forstand at den holder virusmengden hos pasienten på null.

Positiv (nr. 3-2018) kan lastes ned her

Du har i flere sammenhenger gått ut mot anbefalingene fra helsemyndighetene. Hvorfor det?

– Hovedgrunnen til at både medlemmene hos oss og jeg selv reagerer kritisk er at vi finner det underlig å bytte medisiner hos stabile pasienter. Det er noe man vanligvis ikke gjør, og noen av disse pasientene har allerede måtte bytte flere ganger tidligere som følge av resistens, bivirkninger eller interaksjon med andre medisiner. Et bytte til en av anbudsvinnerne kan på ny medføre flere plager og kan virke utfordrende for enkelte pasienter med hensyn til etterlevelse.

Anbud på hivlegemidler

Overlege Olav Lutro sier at et bytte til en av anbudsvinnerne kan på ny medføre flere plager og kan virke utfordrende for enkelte pasienter med hensyn til etterlevelse. (Foto: Privat)

– Problemet er at anbudsvinneren, som myndighetene ønsker at flest mulig pasienter, og alle nydiagnostiserte, skal over på, er en såkalt proteasehemmer og ikke en integrasehemmer som er det man mest benytter i dag. Proteasehemmerne er mer forbundet med bivirkninger og interaksjonsproblematikk, og har vært lite brukt i norsk behandling.

Vil du selv følge anbefalingene fra myndighetene?

– Enkelte av våre medlemmer ønsker å fristille seg, men mange vil også gå inn for bytte der dette er ukomplisert. Vi har en pågående diskusjon i foreningen, men vi vil ikke gå inn for å boikotte ordningen. Det gir ikke forskningen rundt medisinenes effektivitet grunnlag for. Vi er i en pågående dialog med ekspertgruppene i helseforetakene og vi ser jo at andre pasientgrupper har måttet gå gjennom lignende tiltak.

Artikkel i Dagens Medisin

– Når det er sagt er det også viktig å understreke at det er stor forskjell på pasienter som skal stå på medisiner resten av livet og pasienter som skal gjennom en kur for så å bli friske. I sistnevnte tilfelle betyr ikke skifte av medisiner noe vesentlig, mens det for kronikere kan medføre ekstra belastninger særlig om man må bytte medisiner hvert år etter hvert årlige anbud.

Ingen får dårligere behandling, sier du, men hva betyr det? Betyr det for eksempel at samfunnets interesser går foran pasientens beste?

– Dette er gjort utelukkende for å spare penger. Når det er sagt, er det viktig å understreke at dette er forsvarlig og sikker medisin. Denne medisinen vil holde pasientene virusfrie på samme måte som nå. Men samtidig er det slik at samfunnets interesser går foran pasientens bekvemmelighet. Riktignok åpnes det for at man i individuelle tilfeller kan gjøre en individuell vurdering, men disse tilfellene vil – og skal – være i mindretall.

Kommer man til å spare penger?

– Jeg er usikker. Analysene sier at det kommer vi til å gjøre, men det gjenstår å se. Jeg synes det er grunn til å stille spørsmål om totaløkonomien rundt dette blir bedre. Det vil kreve flere konsultasjoner, flere blodprøver og folk vil måtte ta fri fra jobben for å møte opp til kontroll og så videre.

Innkjøpsdirektør Bente Hayes i Sykehusinnkjøp HF har sagt at det ikke er grunn til å frykte bivirkninger. Hva er din kommentar til det?

– Det sier også en del av våre folk. Bivirkninger er som oftest forbigående. Det er åpenbart at med de nye medisinene må man forvente bivirkninger i starten etter skiftet. Spørsmålet er om de er til å leve med. Men jeg – og vi i foreningen – stiller oss undrende til at en medisin bare omtrent fem prosent av pasientene står på nå skal brukes på flest mulig pasienter. Hvor klokt er egentlig det?

Stenger man døra for å ta i bruk nye og mer effektive medisiner med denne nye ordningen?

– Jeg tror ikke det. Norge er et lite marked og utviklingen av nye medisiner vil gå sin gang uavhengig av oss. Om vi skal ta i bruk nye medisiner er avhengig av de retningslinjene som til enhver tid gjelder. Vårt anliggende er at vi ser tydelig ulempen og farene ved bytting av medisiner, særlig om disse byttene blir hyppige, og det er derfor vi som forening har gått ut med støtte til pasientforeningenes motstand mot ordningen.

Les også

schedule05.07.2024

→ Til minne om Ulf Tveten

25. juni 2024 gikk Ulf Tveten bort. Gjennom hans åpenhet om å leve med hiv, samt hans engasjement i HivNorge, har han vært en viktig bidragsyter i kampen mot fordommer og stigma. Under bisettelsen i Vestre gravlund Nye kapell fredag 5. juli, holdt generalsekretær Anne-Karin Kolstad en minnetale på vegne av HivNorge og Helseutvalget. Minnetalen kan du lese her. 

schedule03.07.2024

→ 10 år som generalsekretær 

I mai 2024 var det ti år siden Anne-Karin Kolstad ble ansatt som generalsekretær i HivNorge. Med sin solide ledererfaring fra en rekke organisasjoner og unike evne til bygge nettverk og knytte kontakter, har hun bidratt til å utvikle HivNorge til en aktiv og utadrettet pasientorganisasjon med en tydelig brukerstemme. Vi har bedt henne skrive noen ord om sine ti år i sjefsstolen.